Validiteit van EVC-procedures - PowerPoint PPT Presentation

Validiteit van evc procedures
Download
1 / 27

 • 208 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Validiteit van EVC-procedures. Karine Janssens – Universiteit Gent An Peeters – Associatie K.U.Leuven 31 januari 2008. VALIDITEIT. Validiteit = meten wat je wilt weten Wat wil je weten: visie & keuzes Meten: technische aspecten van het instrument

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Validiteit van EVC-procedures

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Validiteit van evc procedures

Validiteit van EVC-procedures

Karine Janssens – Universiteit Gent

An Peeters – Associatie K.U.Leuven

31 januari 2008


Validiteit

VALIDITEIT

 • Validiteit = meten wat je wilt weten

  • Wat wil je weten: visie & keuzes

  • Meten: technische aspecten van het instrument

 • Doel van de beoordeling  validiteitseisen


Validiteit transparante samenhangende visie

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie1

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

Definitie

Leertheorie

Visie intern/extern gedragen

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie2

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

Beroepscontext vs opleidingscontext

Professioneel vs academisch

Relevant en representatief

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie3

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

HerkennenFormatiefDidactischOriëntering

ErkennenSummatiefAssessmentCertificering

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie4

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

Taal

Cultuur

Gender

Leerstijl

Vertrouwdheid met de context (beroep vs opleiding)

Begeleiding

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie5

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

Procedure

Instrumenten- Validiteit- Betrouwbaarheid

Assessoren

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Validiteit transparante samenhangende visie6

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE

CIVIEL EFFECT

Gedeeld door stakeholders


Validiteit transparante samenhangende visie7

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

Validiteit= geldigheid

Betrouwbaarheid= stabiliteit= herhaalbaarheid

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE


Betrouwbaarheid validiteit

Betrouwbaarheid & validiteit

Algemene principes

 • Assessment center methode

  • Meerdere instrumenten

  • Meerdere beoordelaars

 • Aandacht voor betrouwbaarheid en validiteit in elke fase van instrumentontwikkeling

 • Is vaak een afweging


Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Definitie

 • Een assessment is betrouwbaar als het

  bij een herhaalde afname dezelfde resultaten geeft

 • Betrouwbaarheid

  = stabiliteit

  = herhaalbaarheid

 • D.w.z. bij herhaalde meting  dezelfde resultaten

  1. Over de tijd heen

  2. Bij verschillende beoordelaars

 • Zoniet, spreken we van een onbetrouwbare beoordeling


Betrouwbaarheid1

Betrouwbaarheid

1. Verschillen in prestatie over de tijd

 • Oorzaak van onbetrouwbaarheid

  toevallige schommelingen in prestatie doorheen de tijd

 • Bronnen

  • bij de kandidaat (vb. schommelingen in concentratie)

  • bij de testsituatie (vb. volgorde van vragen)

 • Aanpak

  Hoe betrouwbaarheid over de tijd heen verhogen?

  - de testsituatie zoveel mogelijk standaardiseren


Betrouwbaarheid2

Betrouwbaarheid

2. Verschillen tussen beoordelaars

 • Oorzaak

  niet elke beoordelaar beoordeelt op dezelfde manier

  = belangrijkste oorzaak van onbetrouwbaarheid

 • Bronnen: beoordelaarseffecten

  • Halo-effect

  • Sequentie-effecten

  • Beoordelingstendenties

  • Contaminatie-effecten

    Meestal onbewust!


Betrouwbaarheid3

Betrouwbaarheid

Aanpak

 • Concretiseren van de beoordelingscriteria

  • competenties concretiseren in concreet waarneembaar gedrag

 • Standaardiseren van de beoordeling

  • Ondubbelzinnige beoordelingscriteria vastleggen

   (beoordelingslijst of schema)

   • Duidelijk niveau vastleggen

   • Duidelijk modelantwoord maken

   • Scoringsvoorschriften

 • Training van de beoordelaars

  • Strikt toepassen van de beoordelingscriteria

  • Beoordelaarseffecten tegengaan

  • Na aparte scoring: assessorenoverleg


Validiteit1

Validiteit

Definitie

 • Een instrument is valide als op basis van de resultaten

  geldige conclusies kunnen getrokken worden

  over de competentiedie men wil meten

 • Validiteit = geldigheid

  Is de score indicatief voor de werkelijke competentie van de kandidaat?

 • Vier aspecten

  1. Inhoudsvaliditeit

  2. Constructvaliditeit

  3. Criteriumvaliditeit

  4. Face-validiteit


Validiteit2

Validiteit

1. Inhoudsvaliditeit

= is het instrument representatief voor (alle aspecten van) de competentie?

 • Inhoudsvaliditeit  generaliseerbaarheid

  score op het instrument  competentie in zijn geheel

 • Aanpak (kan vooraf op ingegrepen worden!)

  • Representatieve testsituatie kiezen

  • Authentieke testsituatie (opm. authenticiteit standaardisatie)

  • Alle aspecten van de competentie opnemen die men wil waarborgen

  • Normen vastleggen, eigen aan niveau dat men wil testen

  • Meerdere contexten kiezen

  • Aangepast instrument kiezen, naargelang de competentie


Validiteit3

Validiteit

2. Constructvaliditeit

= meten we enkel de competentie of ook andere (storende) factoren

 • Voorbeeld: portfolio + interview en verbale vaardigheden

 • Aanpak

  • Zoals in ACM, meerdere instrumenten voor één competentie

  • Niet holistisch beoordelen

  • Niet teveel competenties en beoordelingscriteria in één instrument (max. 7 chuncks)


Validiteit4

Validiteit

3. Criteriumvaliditeit

= discrimineert het instrument voldoende tussen de betere en de mindere kandidaat

 • Hoe criteriumvaliditeit nagaan?

  • Kan pas achteraf

  • Vergelijken van de scores op het instrument en de scores op een gerelateerd instrument

  • Vergelijkingsinstrument?

   • Combinatie van opleidingsonderdelen waarin competentie wordt aangeleerd

  • Doelgroep?

   • Criterium is de opleiding, dus best bij studenten


Validiteit5

Validiteit

4. Face-validiteit

= het ook voor de kandidaat duidelijk dat de test de beoogde competenties meet?

 • Belangrijk voor de legitimatie van het instrument, want verhoogt transparantie

 • Nadeel:

  • Kan sociale wenselijkheidsantwoorden stimuleren

  • Kan algemene validiteit van de test drukken

 • Conclusie:

  • Facevaliditeit is belangrijk, maar andere soorten validiteit zijn minstens even belangrijk

  • Facevaliditeit alleen is onvoldoende voor validiteit


Voorbeeld evc in ho

Voorbeeld EVC in HO

 • Toepassen van de traditionelecasustoets op EVC-assessment als beoordelingsmethode

  • Slechts één casus

  • Waarin meerdere competenties gelijk aan bod komen

  • Die exhaustief en nauwkeurig moet worden opgelost

   = zeer goed voor didactische doeleinden

   MAAR geeft problemen bij assessment van EVC

 • Welke problemen?

  • M.b.t. de competentie  cognitie versus gedrag

  • M.b.t. competentiecontext  inhoudspecificiteit

  • M.b.t. doel van de beoordeling  summatief

  • M.b.t. achtergronden van de kandidaat  ervaren professionals, geen beginners


Voorbeeld evc in ho1

Voorbeeld EVC in HO

 • Inhoudsspecificiteit

  = prestatie op een casus blijkt niet zomaar generaliseerbaar naar andere casussen

  • Correlatie tussen verschillende casussen blijken erg laag (zie bv. Swanson, 1978)

  • Eén casus afnemen is dus niet representatief voor hele competentie

  • Probleemoplossing is geen generieke competentie, maar varieert qua inhoudsdomein (bv. Kuipers, 2003; Schmidt, Norman en boshuizen, 1990)

    Meerdere korte casussen met representatieve steekproef van inhouden


Voorbeeld evc in ho2

Voorbeeld EVC in HO

 • Potentiële onderschatting van ervaren professionals

  • Experts hebben hun kennis georganiseerd in uitgebreide en goed georganiseerde netwerken van concepten, dit in tegenstelling tot beginners (vb. Glaser & Chi, 1983)

  • Hierdoor verloopt probleemoplossing bij ervaren professionals

   • Automatisch, door triggering, snel en minder bewust

   • Directer

   • De analyse van het probleem bevat vaak reeds de oplossing


Voorbeeld evc in ho3

Voorbeeld EVC in HO

 • Potentiële onderschatting van ervaring professionals

  • Eén casus die exhaustief en nauwkeurig moet worden opgelost

  • Onderschatting van ervaren professionals

   • Omdat ze stappen overslaan in hun redenering en hier wel op beoordeeld worden

   • Oplossingen zelf blijken wel vaak superieur aan die van beginnende beroepsbeoefenaars

   • Beginners scoren vaak beter of gelijk aan experts op dergelijke casussen (vb. Grant &Marsden, 1988)

   • Dergelijke casussen blijken zeer sterk samen te hangen met gewone kennistoetsen (tot r=1) (vb. Norcini, Swanson, Grosso & Webster 1985)

   • Bovendien blijkt expertise zeer domeinspecifiek


Voorbeeld evc in ho4

Voorbeeld EVC in HO

 • Beoordelingsmethode aanpassen

  • Meerdere korte casussen

  • Beoordelen van key-features (kernbeslissingen, essentiële elementen)

  • Grotere generaliseerbaarheid

  • Meer gerichte meting (validiteit)


Validiteit transparante samenhangende visie8

VALIDITEIT = transparante & samenhangendeVISIE:

EVC  HVC

COMPETENTIE

competentieCONTEXT

DOEL vd beoordeling

achtergronden vd KANDIDAAT

beoordelingsMETHODE

Betrouwbaarheid- Stabiliteit- Herhaalbaarheid

Validiteit- Inhoud- Construct- Criterium- Face


Contact

Contact

 • An PeetersTel 016 32 09 06An.Peeters@associatie.kuleuven.be

 • Karine JanssensTel 09 264 70 26Karine.Janssens@UGent.be


 • Login