Rammebetingelser og prosess
Download
1 / 10

Rammebetingelser og prosess - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rammebetingelser og prosess. Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011. 2006 var et unormalt godt år. Dette var besparelsene:. Mer momskompensasjon investeringer3,8 Større rammetilskudd2,1 Mer inntektsutjevning6,5 Større kompensasjonstilskudd1,5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rammebetingelser og prosess

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rammebetingelser og prosess

Foran økonomiplanarbeidet 2008-2011

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


2006 var et unormalt godt år

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Dette var besparelsene:

Mer momskompensasjon investeringer3,8

Større rammetilskudd2,1

Mer inntektsutjevning6,5

Større kompensasjonstilskudd1,5

Merinntekter 800 Skatt - Rammetilskudd14,0

lavere rentekostnad7,0

Høyere renteinntekt3,0

Større kalkulatoriske renter/avskrivninger2,0

Besparelser 850 Finansposter12,0

besparelser rådmann med stab0,5

besparelser andre felleskostnader2,0

gjenværende reserve til lønnsoppgjør med mer3,6

Total besparelse felleskostnader6,0

netto besparelser oppvekstenhetene0,1

merforbruk barn og familie-1,5

besparelser helse - rehab2,3

besparelser p.o. Inkl Staupshagen1,5

besparelse bygg og eiendom0,2

merinntekter drift og anlegg0,3

merforbruk kirke, næring og kultur-0,9

Total besparelse resultatenhetene2,0

Sum positive avvik pr 14.0234,0

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammene fra vedtatt øk.plan

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammer i vedtatt budsjett 2007

Det er da satt av 11 mill til lønnsoppgjør 2007 (3,5%)

og en driftsmargin på 12,7 mill (1,6%)

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Rammene er alt redusert

 • Med nye folketall pr 1.1, er allerede 5,1 mill av inntektene forsvunnet

 • Noen av enhetene har et budsjett for 2007 som er lavere enn 2006-aktiviteten

 • Renteoppgangen har starta

 • Lønnsoppgjør ikke avklart. Hver % 4,5 mill!

 • Vi må revidere budsjettet allerede etter 1. kv.

 • Disse endringer vil ha betydning også for resten av økonomiplanperioden

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Noen makrobetraktninger

 • Høgkonjunktur – mangel på (kompetent) arbeidskraft - Lønnskostnader stiger – Det må strammes inn

 • Regjeringa kan stramme inn i 2008 og vise til at den lovte veksten alt er oppfylt!

 • Veksten ikke jevnt fordelt, jfr Øystein sine kurver fra i går.

 • Renteoppgangen vil fortsette

 • Kommunene må investere i seniortiltak mm

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Noen utfordringer for LK

 • Etterslep på vedlikehold av folk og infrastruktur (ikke minst veg)

 • Vi må få til større stillinger for deltidstilsatte. Bedre turnuser?

 • Kommunestyret har vedtatt ambisiøs plan for lærlinger

 • Psykiatrireformen

 • Barnehagereformen

 • Vi må satse mye mer på IKT. Investering og drift. Særlig i skole og PO.

 • Så ligger det alt en kraftig opptrapping på kultur (særlig svømmehall –idrettshall i økonomiplanen)

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Dette betyr

 • Sjøl om vi ligger ”foran skjema” etter 2006 kreves ytterligere effektivisering og hard prioritering i 2007 og ikke minst i planperioden 2008-2011.

 • Dette blir mer krevende når alle snakker om hvor mye penger kommuene har fått

  • Vi har ikke ”penger nok”

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


Årshjul 2007

Dialogseminar Åre -14.3.2007 – Rådmann Ola Stene


ad
 • Login