การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - PowerPoint PPT Presentation

แบบประเมิน
Download
1 / 5

  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แบบประเมิน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราช ภัฎว ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข. ที่ปรึกษาในคำแนะนำ โดยการใช้ผ้าขาวบางคลุมระหว่างการตากแดด เพื่อป้องกันโดยแสงแดดโดยตรง ผลที่ได้ทำให้ตะลิงปลิงมีสีออกสีแดงอมส้ม.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3192929

  • แบบประเมิน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


3192929

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข

ที่ปรึกษาในคำแนะนำ โดยการใช้ผ้าขาวบางคลุมระหว่างการตากแดด เพื่อป้องกันโดยแสงแดดโดยตรง ผลที่ได้ทำให้ตะลิงปลิงมีสีออกสีแดงอมส้ม

ที่ปรึกษาในคำแนะนำ โดยการใช้ผ้าขาวบางคลุมระหว่างการอบ เพื่อป้องกันโดยความร้อนโดยตรงผลที่ได้ทำให้ตะลิงปลิงมีสีออกสีน้ำตาล


3192929

  • แบบประเมิน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


3192929

การพัฒนาผลิตภัณฑ์- น้ำพริกเห็ด

การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะช่วยแก้ปัญหาด้านเห็ดล้นตลาด และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเห็ด เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพ การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เห็ดอบแห้ง น้ำพริกเห็ด เห็ดยอโดยจะมีการทดลองวิจัย ถึงกรรมวิธี สัดส่วน และคุณภาพของการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ“เห็ด” เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำไปเผยแพร่ ฝึกอบรมให้กับ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ น้ำพริกเผาเห็ด การจัดอบรมได้จัดทำหลายครั้งให้กับกลุ่มผู้สนใจต่าง ๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านได้นำความรู้จากการอบรมไปเริ่มต้นประกอบธุรกิจและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาผลผลิตเห็ดล้นตลาด เพิ่มมูลค่าของต้นแบบผลิตภัณฑ์


3192929

  • แบบประเมิน UBI เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  • Login