t berk loz olgu tan mlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tüberküloz Olgu Tanımları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Tüberküloz Olgu Tanımları - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Tüberküloz Olgu Tanımları. Haluk Çalışır. Sağlık Bakanlığı. Merkezi Birim. Bölgesel Birim. Periferik Birim. Gösterge. Değerli: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa onu ölçmelidir. Güvenilir: Gösterge objektif olmalıdır. Aynı koşullarda birden fazla ölçüm yapıldığında aynı sonucu almalıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tüberküloz Olgu Tanımları' - stacy-potts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sa l k bakanl
Sağlık Bakanlığı

Merkezi Birim

Bölgesel Birim

Periferik Birim

g sterge
Gösterge
 • Değerli: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa onu ölçmelidir.
 • Güvenilir: Gösterge objektif olmalıdır. Aynı koşullarda birden fazla ölçüm yapıldığında aynı sonucu almalıdır.
 • Spesifik: Hangi durum ölçülmek isteniyorsa sadece onu ölçmelidir.
 • Sensitif: Gözlem yapılan durumda oluşabilecek değişiklikleri ölçebilmelidir.
 • Operasyonel: Saha koşullarında da uygulanabilir olmalıdır.
 • Karşılanabilir maliyet: Maliyeti karşılanabilir olmalıdır.
 • Uygulanabilir: Normal program koşullarında uygulanabilir olmalı.
 • Ölçülebilir: Ölçümde kullanılan birimler objektif olarak ölçüm yapabilmelidir.
 • Karşılaştırılabilir: Gösterge zaman içinde veya farklı yerlerde yapılan ölçümleri karşılaştırabilmelidir.

Adapted from Development of health programme evaluation: report by the Director-General.

Geneva, World Health Organization, 1978 (document A31/10).

g sterge indicator
Gösterge (Indicator)
 • Tanım: Göstergenin tanımında yapılan ölçümün pay ve paydasında nelerin yer alacağı ve öngörülen hesaplamalar yer almalıdır.
 • Amaç: Bu bilgiyi toplamaktaki amaç, bu gösterge neyi ölçecektir.
 • Metot:Veri toplama yöntemi ve hangi düzeyde toplanacağı belirlenmeli.
 • Sıklık, periodite: Hangi göstergenin hangi sıklıkla ölçüleceği,
 • Gücü ve sınırlılıkları: Her göstergenin ölçümde başarılı olduğu ve olamadığı durumların belirlenmesi
 • Önem: İzleme, değerlendirmede katkı derecesi
 • Sorumluluk: Kim bu ölçümlerin kalite, güvenirlilik,analiz ve dağıtımından sorumlu olacak.
 • Ölçüm Aracı: Bu göstergeyi toplama için hangi araçlara gereksinim bulunmaktadır.

Interim Policy on Collaborative TB/HIV Activities. Geneva, World Health Organization, 2004

(WHO/HTM/TB/2004.330; WHO/HTM/HIV/2004.1).

verem sava daire ba kanl t rk ye de t berk lozun kontrol n ba vuru k tabi
Verem Savaşı Daire BaşkanlığıTÜRKİYE’DETÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİNBAŞVURU KİTABI
 • Yerleşim
   • Akciğer TB
   • Akciğer Dışı TB
   • Akciğer ve Akciğer Dışı TB
 • Bakteriyoloji
   • Yayma (+) AC
   • Yayma (-) AC
 • Önceki tedavi öyküsü
   • Yeni olgu
   • Eski olgu
    • Nüks, Tedavi başarısızlığından dönen,tedaviyi terkten dönen, nakil gelen, kronik olgu
dots dgts
DOTS, DGTS
 • Kapsamlı ve kalıcı tüberküloz kontrol aktiviteleri için HÜKÜMET KARARLILIĞI
 • Ferdi başvuru yapan semptomatik hastalarda BALGAM YAYMA MİKROSKOPİSİ ile vaka bulma,
 • GÖZETİM ALTINDA kısa süreli kemoterapi,
   • Bütün yeni yayma pozitif hastalara ( en azından başlangıç fazında) (Kat I)
   • Rifampisin içeren tüm rejimlere
   • Tüm retreatment tedavi verilen hastalara (Kat II)
 • Temel ANTİ-TÜBERKÜLOZ ilaçların DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ temini
 • Her bir hastanın vaka bulma ve tedavi sonuçları ile tüm tüberküloz kontrol programının performansını değerlendirebilecek bir STANDART KAYIT VE BİLDİRİM sistemi.

An Expanded DOTS Framework for Effective Tuberculosis Control.WHO/CDS/TB/2002.297

standart vaka tan mlar
Standart Vaka Tanımları*
 • Tedavi şemasını belirlemek için
 • Kayıt ve bildirim için
  • Vaka tanımı için 4 temel nokta
   • Tüberkülozun yeri
   • Balgam yayma sonucu
   • Daha önce tüberküloz tedavisi alıp almadığı
   • Hastalığın şiddeti
 • Treatment of Tuberculosis: Guidelines for National Programmes.
 • Third Edition. WHO. 2003
t berk loz
Tüberküloz
 • Etken: Mycobacterium tuberculosis
 • Tüm organlarda hastalık yapabilir.
 • Yerleşime göre sınıflaması
  • Akciğer
   • Yayma (+)
   • Yayma (-)
  • Akciğer dışı organ tb.
slide15

Ağır

Akciğer

Yayma (+)

Yok

Tüberkülozun Yeri

1.

Var

Hafif

Yayma (-)

Akciğer dışı

Yayma Sonucu

2.

Daha önce tedavi öyküsü

3.

4.

Hastalığın Şiddeti

 • Menenjit
 • Miliyer
 • Perikardit
 • Bilateral plörezi
 • Spinal
 • GIS
 • GÜS
 • Lenf nodu
 • Tek taraflı plörezi
 • Kemik
 • Periferik eklem
 • Sürrenal
slide16

Kategori I 2HRZE/ 4HR

Kategori II 2HRZES/I HRZE/4HRE

Kategori III 2HRZE/4HR

Kategori IV ÖZEL

slide17

Eski tedavi öyküsü (+)

Kategori I

Kategori II

Kategori IV

KÜR

KÜR

kategori i
Kategori I
 • Yeni yayma pozitif akciğer tüberkülozu
 • Yaygın parankimal tutulumu olan yayma negatif akciğer tüberkülozu
 • Tb.Menenjit
 • Tb.Pericardit
 • Tb.Peritonit
 • Bilateral Tb.Plörezi
 • Norolojik komplikasyonlu vertebra tüberkülozu
 • GİS Tb.
 • GÜS Tb

Tedavi:

2HRZE (S)/4HR

kategori ii
Kategori II
 • Yayma pozitif relaps vakalar
 • Tedavi yetmezliği vakaları
 • Daha önce tüberküloz tedavi öyküsü olan hastalar

Tedavi:

2HRZES/HRZE/5HRE

kategori iii
Kategori III
 • Yayma negatif akciğer tüberkülozu
 • Tek taraflı tüberküloz plörezi
 • Lenf bezi tüberkülozu
 • Kemik tüberkülozu
 • Cilt tüberkülozu
 • Periferik eklem tüberkülozu

Tedavi:

2HRZ/4HR

hastalar ne zaman kontrol edece iz
Hastaları ne zaman kontrol edeceğiz?
 • Yayma (+) Akciğer Tüberkülozu
  • Balgam
   • Tanı anında
   • Başlangıç fazı sonrasında
   • 5.ay
   • 6.ay
tedavi sonu lar
Tedavi Sonuçları
 • KÜR: Balgam konversiyonu gösterilen yayma (+) olan bir hastada, tedavinin son ayında da negatif olması.
 • TEDAVİ YETMEZLİĞİ: Tedavinin 5.ayında yayma (+) olan hasta.
 • TEDAVİ TAMAMLAMA: Tedavi süresi biten, ancak KÜR yada TEDAVİ YETMEZLİĞİ kriterlerine uymayan hasta.
 • TEDAVİYE ARA VEREN: Tedaviye iki aydan fazla ara veren hasta
 • ÖLÜM: Tedavi sırasında herhangi bir nedenden dolayı hastanın ölmesi
bildirim
Bildirim
 • Ocak-Mart
 • Nisan-Haziran
 • Temmuz-Eylül
 • Ekim-Aralık
sa l k bakanl1
Sağlık Bakanlığı

Merkezi Birim

Bölgesel Birim

Periferik Birim

bildirim1
Bildirim
 • Her çeyreğin bitiminden sonraki ilk hafta içinde, periferik seviye ara birime rapor eder.
tedavi sonu lar n n bildirimi
Tedavi Sonuçlarının Bildirimi
 • 12-15 ay önce bildirimi yapılan vakaların tedavi sonuçları bildirilir.
slide32

Ocak-Şubat-Mart

Nisan-Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos-Eylül

Ekim-Kasım-Aralık

2004

Ocak-Şubat-Mart

Nisan-Mayıs-Haziran

Temmuz-Ağustos-Eylül

Ekim-Kasım-Aralık

İlk hafta

vaka bildirimi

2005

İlk hafta

vaka bildirimi

İlk hafta

vaka bildirimi

İlk ay

Tedavi sonuçlarının bildirimi

s reyyapa a 6 g s klini i 2004 t berk loz vakalar
Süreyyapaşa 6. Göğüs Kliniği 2004 tüberküloz vakaları
 • 268 Erkek
 • 262 Kadın
  • Kategori I 291 (%54,9) %88.7
  • Kategori II 83 (%15.6) %60.8
  • Kategori III 148 (%27,9) %83.3
  • Kategori IV 8 (%1,5) %100

Toplam: 530

ad