Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu - PowerPoint PPT Presentation

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu
Download
1 / 13

  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r.”. Jerzy Świądrowski. Katowice, dnia 24 luty 2011 r. Cel projektu :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu

„Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r.”

Jerzy Świądrowski

Katowice, dnia 24 luty 2011 r.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Cel projektu:

Określenie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju technologii ograniczających emisję CO2 w świetle zmiany warunków zrównoważonego rozwoju (środowiskowych, ekonomicznych, społecznych) w Polsce do 2050 r.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wyniki projektu:

Udział nośników energii pierwotnej w strukturze dla kolejnych scenariuszy w 2050 r.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wyniki projektu:


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

1. Najkorzystniejsze z punktu widzenia redukcji emisji CO2 są scenariusze „Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej” i „Bazowy”.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

2. Po osiągnięciu maksimum zużycia

w latach 30-tych, wszystkie scenariusze wykazują znaczny spadek zużycia nośników energii pierwotnej w perspektywie roku 2050.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

3. Analiza zmian struktury zużycia energii pierwotnej wskazuje na niebezpieczeństwo zwiększenia zależności Polski od eksportu nośników energii nieodnawialnej, przy zakładanym zmniejszaniu się udziału węgla

w bilansie i niekorzystnej prognozie rozwoju OZE.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

4. Analiza zużycia energii finalnej wskazuje

na potencjalnie duże możliwości niedocenianych oszczędności energii w budownictwie, życiu codziennym i w transporcie.

Technologie te winny być wdrażane jak najszybciej, gdyż ich skutki są bezpośrednio odczuwalne przez ogół społeczeństwa.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

5. Zdaniem ekspertów udział energii z OZE

w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej może być w 2020 r. niższy niż 15%. Wynika to

z analizy rozwoju tej grupy technologii

w szerokim kontekście uwarunkowań zewnętrznych.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

6. Badania Eurobarometru wykazały małe znaczenie problemów związanych z energetyką

w hierarchii zagadnień istotnych dla Polaków. Pomimo tego, z badań ankietowych tez Delphi, wynika wysoka świadomość o potrzebie rozwoju energetyki w kierunku obniżenia emisji CO2.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

  • Wnioski:

  • 7. Osiągnięciu wysokiego poziomu oszczędności energii w życiu codziennym i budownictwie sprzyjać będą działania wspierające wzrost świadomości społecznej o wadze zagadnienia:

  • edukacja społeczeństwa

  • promocja proekologicznego stylu życia.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Wnioski:

8. Szybkość transformacji gospodarki

do niskoemisyjnej wymaga już w najbliższych latach zdecydowanego wparcia politycznego,

prawnego, finansowego i działań uświadamiających o korzyściach zarówno doraźnych, jak i w przyszłości.


Wnioski i rekomendacje wynikaj ce z realizacji projektu

Dziękuję za uwagę


  • Login