Eesti Külaliikumine KODUKANT,
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Eesti Külaliikumine KODUKANT, Leader töögrupi koosolekul, 19. Jaanuaril 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Eesti Külaliikumine KODUKANT, Leader töögrupi koosolekul, 19. Jaanuaril 2011 Laululinnu külalistemajas, Lääne-Virumaal MAAELUVÕRGUSTIKU TEGEVUSTE TUTVUSTUS Krista Kõiv Maamajanduse Infokeskus Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja. Euroopa maaeluvõrgustik. SEADUSANDLIK ALUS

Download Presentation

Eesti Külaliikumine KODUKANT, Leader töögrupi koosolekul, 19. Jaanuaril 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eesti Külaliikumine KODUKANT,

Leader töögrupi koosolekul,

19. Jaanuaril 2011

Laululinnu külalistemajas, Lääne-Virumaal

MAAELUVÕRGUSTIKU TEGEVUSTE TUTVUSTUS

Krista Kõiv

Maamajanduse Infokeskus

Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja


Euroopa maaeluvõrgustik

SEADUSANDLIK ALUS

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, 20. september 2005, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, artikkel 66

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 peatükk 16.2 Riiklik maaeluvõrgustik

Euroopa Komisjoni maaeluvõrgustiku juhis (National Rural Network fiche)


Eesti maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärk

Eesti maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 rakendamisele:

Leader tugitegevuste,

uute algatuste edendamise,

Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevuste sihtgruppidele viimise, ja

kaasamise kaudu.


Eesti maaeluvõrgustiku prioriteedid 2010-2011

võrgustikutöö temaatilised algatused

noored, kohalik toit (ettevõtlus)

rahvusvaheline koostöö ja andmevahetus Euroopa maaelu arengu võrgustikuga

temaatilised algatused: sotsiaalne talupidamine, metsandus)

Eesti esindatus, osalemine töögruppides

MAK toetusprojektide näidete kogumine ja esitlemine

ÜPP+ arutelud

tugitegevused Eesti Leader võrgustikule ja koordineerimine


Euroopa maaelu arengu võrgustik maainfo.ee veebil


Euroopa maaelu arengu võrgustiku TÖÖGRUPID http://enrd.ec.europa.eu...


Euroopa maaelu arengu võrgustiku temaatilised töögrupid

TWG 1 - Maaelu arengu programmide territoriaalsete vajaduste ja eripärade suunamine (Eestist liige – Garri Raagma)

TWG 2 - Põllumajandus ja laiem maamajandus

TWG 3 - Avalik hüve ja ühiskondlik sekkumine(Eestist liige Pille Koorberg)

TWG 4 - Euroopa maaelu arengu poliitika rakendamismehhanismid (Eestist liige Reve Lambur)


Maaelu arengukava 2007-2013 näidete kogumisest ja esitlemisest

KÕIGI liikmeriikide maaeluvõrgustike üksuste üks peamisi ülesandeid on koguda ja esitleda maaelu arengu programmide toetusprojektide näiteid


Esimesed katsetused 2009 aasta suvel

Euroopa maaeluvõrgustikule esitasime 2 MAK toetusprojekti näidet:

Ants Pak`i Kadarbiku talu bioetanooli tehase rajamine (trükises 2009 dets)

Hiidlaste Koostöökogu Leader projekt – Kärdla kohvikupäevad 2009


maainfo.ee MAK näidete ANDMEBAAS


TÄNUD KUULAMAST!

Krista Kõiv

[email protected]

www.maainfo.ee


  • Login