HEDD WYN
Download
1 / 20

HEDD WYN - PowerPoint PPT Presentation


 • 887 Views
 • Uploaded on

HEDD WYN. bardd. mab / brawd. ffrind. Ellis Humphrey Evans (1887 – 1917). cariad. Cymro. merchetwr (?). ffermwr / bugail. milwr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HEDD WYN' - stacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HEDD WYN

bardd

mab / brawd

ffrind

Ellis Humphrey Evans (1887 – 1917)

cariad

Cymro

merchetwr(?)

ffermwr / bugail

milwr

CafoddeieniynNhrawsfynyddarIonawr 13, 1887. Fe oedd yr hynaf o unarddegplentyn Evan a Mary Evans. Roedd y teuluynbywarffermanghysbell, sef Yr Ysgwrn.

Cafoddeiaddysggynnaryn yr ysgolleola’rYsgolSul, ondburhaididdoadael yr ysgolyn 14 oed a dechraugweithiofelbugailar y fferm. Dechreuoddysgrifennubarddoniaethynunarddegoedonddoedd dim llawer o ddiddordebgydafemewngwaithysgol.

Dechreuoddgymrydrhanmewn Eisteddfodau yn 19 oed ac enilloddeigadairgyntafyn 1907 yn y Bala. Eifreuddwydoeddennill y gadairyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Daethyn ail yn 1916 ondwedynaeth e i’rrhyfel. Serchhynny, ysgrifennoddawdlo’renw “Yr Arwr” ac enillodd yr Eisteddfod Genedlaetholyn 1917. Beth bynnagbufarwar 31 Gorffennaf, cyniddogaelgwybod. Dyma felly Eisteddfod y GadairDdu.

Eiaberthnidâheibio – eiwyneb

Annwylnidâ’nango

Eri’rAlmaenystaenio

Eidwrnduryneiwaed o

(Yr englynareigoffebynNhrawsfynydd.)

Gerald, naiHeddWynsy’ncadw’rYsgwrn.

Agoriad y ffilm


HEDD

WYN

TRAWSFYNYDD

(Rhyfel 2 – y cyfnod)

TRAWSFYNYDD

Mae’rffilmwedirhoiTrawsfynyddar y map.

Mae poblwediclywedmwy am HeddWyn ac maennhweisiaugweldeigartrefa’iardal.

Mae’rardalynfalchiawnohono. Mae’namlwgachoseubodnhwwedienwi’rysgolgynraddynYsgol Bro HeddWyn.

Mae cofgolofniHeddWynyn y pentref.

Mae naiHeddWynwedicadw Yr YsgwrnfelynnyddiauHeddWyn.

Mae tua 86% o boblardalTrawsfynyddynsiaradCymraegheddiw.

Y FFILM

Dysgwn am hanesCymruynardal Gwynedd amser y rhyfelbydcyntaf.

Dysgwn am arferionteuluol yr adege.e. y tad yncymrydcyfrifoldebdros y gwaitha’rfamyncadw’r tŷ a gofalu am yr ardd a’r anifeiliaid ...

Gallwn weld y tai, yr adeiladau, y capeli, y gwisgoedd, yr offer fferm, achlysuron arbennig fel y ffair a’r steddfod ...

Gallwn werthfawrogi aberth

Hedd Wyn a deall mwy am

ei fywyd a’i dalent.


HEDD WYN

Y barddtrwmdanbriddtramor – y dwylaw

Na ddidolirrhagor;

Y llygaiddwysdanddwysddôr,

Y llygaidna all agor.

Wedieifyw y maedyfywyd – dyrawd

Wedieirhedeghefyd;

Daethawrifyndi’thweryd,

A daethibendeithiobyd.

HEDD WYN

gan R. Williams Parry

Tyner yw’rlleuadheno – trosFawnog

Trawsfynyddyndringo;

Tithau’ndrist a than dyro

Ger y ffosddu’ngorffwyso.

Trawsfynydd! Troseifeini – trafaeliaist

ArfoelyddEryri;

Troediownesteirhedyn hi,

Hunaistymhellohoni.


RHYFEL

Gwaefifymywmewnoesmorddreng,

A Duwardraiarorwelpell;

O’iôlmaedyn. Yndeyrn a gwreng,

Yncodieiawdurdod hell.

Pan deimloddfynedymaithDduw,

Cyfododdgleddiladdeifrawd;

Mae sŵn yr ymladdareinclyw,

A’igysgodarfythynnodtlawd.

Mae’r hen delynaugenidgynt

Ynghrogargangau’rhelyg draw,

A gwaedd y bechgynlond y gwynt

A’ugwaedyngymysgefo’rglaw.

Ellis Humphrey Evans (HeddWyn)

RHYFEL

Rhyfel 1914 - 1918


BARDDONIAETH HEDD WYN

 • BreuddwydHeddWynoeddennill y Gadairyn yr Eisteddfod Genedlaetholondroeddsawl problem o’iflaen.

 • Doedd dim addysgddaganddo.

 • Doedd dim trefnganddo.

 • Doedd dim amserganddo. Roeddynffermiodrwy’rdydd.

 • RoeddardalTrawsfynyddynnewidgyda’rmilwyrynoynymarfer ac yncreusŵn. Felly roeddynanoddiddoganolbwyntio.

 • Roeddproblemauyn y teulu ac roeddpoblynmarwe.e. Gruff.

 • Doedd y swyddogionrhyfelddimyndealleifarddoniaeth.

PROBLEM :Diffygtrefn / diffygaddysg

PROBLEM :Diffygllonydd

PROBLEM : Marw Gruff

PROBLEM : Tribiwnlys / SwyddogSensro


“Y barddtrwmdanbriddtramor – y ddwy law

Na ddidolirrhagor

Y llygaiddwysdanddwysddôr

Y llygaidna all agor”

(Englyn R. Williams Parry iHeddWyn)

“Gwaefifymywmewnoesmorddreng”

DYFYNIADAU

HEDD

WYN

“Dymagariadfel y moroedd” (Cymry)

“When this bloody war is over” (Saeson)

Mae eichangen chi. Ymunwch (y ficer)

“Cabledd” (Mr Morris)

“How are we going to win

this bloody war with a bunch of ignorant Welsh peasants?”

Y gwirynerbyn y byd.

A oesheddwch?

Heddwch.

He says he’ll do his best Syr!

CaudygegSarjiant!

Lizzie : “Dwiddimeisiauitigaeldygadeiriohebimifodgydati”

Elsyn : “Dwi’naddo”

(Lizzie ynmarwachossalwch. Ellis ynmarwyn y rhyfel. Erbyni Ellis ennill y gadairmae’rddauwedimarw.)

Saesondiawl

“Fieisiaumynd a dydy Ellis ddim. Mae morsymlâhynny.(Bob)

“Dwyttiddimwedidechraubyweto” (Ellis)

Mae gynnoch chi enwhyfryd.

“Byddai’nmeddwlmaiArianrhodsy’nsgwennu … yngafelynfyllaw a sgwennu” (Ellis ynesbonioArianrhodi’wchwaerganedrychar y lleuad)

Mary Catherine wrth y bont.

Ellis wrth yr afonarôlcolli’rpysgodyn • JINI OWEN

 • Jiniydycariad real Ellis. Roeddennhwwedidyweddio.

 • Maennhw’ncwrddar y trênyn y ffilm ac maehynynwirhefyd.

 • Mae Ellis a Jiniyncaelperthynas normal.

 • Maennhw’ndebygiawn o ran oedran ac o ran diddordebau.

 • DydyJiniddimynrhedegarôl Ellis feloedd Lizzie. Mae hi’nfwy o sialensiddo.

 • Mae hi’ngymeriadeithaannibynnol. Mae hi’ndangossutmaerôl y ferchyndechraunewid. Dydy hi ddimyngaethi’r tŷ fel mam Ellis. Dydy hi ddim yn gweini fel Lizzie. Mae hi’n byw mewn cartref reit fodern.

 • Mae Jiniyntroilanyn y tribiwnal ac maehi’npoeni am benderfyniad Ellis ifyndi’rrhyfel. Maennhw’ndadlau ac mae hi eisiauiddoadael Bob ifynd.

 • Mae Jiniynderbyn telegram arddiwedd y ffilm (felmam Ellis). Mae’r telegram yndweudbod Ellis wedimarwyn y rhyfel.

ASTUDIO GOLYGFEYDD JINI


 • MARY

 • CATHERINE

 • Athrawes Enid (chwaerfach Ellis) ydy hi.

 • Mae hi’nifanc (ynrhyifanci Ellis ynôleichwaer)

 • Mae hi’nhoffiHeddWyn y bardd ac nid Ellis, y dyn.

 • Mae hi’nacademaidd ac ynmwynhaubarddoniaeth. Felly maehi’ngalludeallcerddiHeddWyn. Mae hi’ngallutrafodbarddoniaethgydafe.

 • Mae hi’nhoffienwbarddol Ellis ac maehi’nhoffitrafodcerddi’r Eisteddfod gydafe.

 • Hi ydy’rferchfodernyn y ffilm. Mae gyrfagyda hi. Mae rhyddidgyda hi.

 • Mae hi’ncaelperthynasgydaHeddWyn.

 • Dydynniddimyncael yr argrafffodHeddWynyneicharu. Mae hi’nifanc ac ynawyddusi’wblesio. Efallaieifode’ncymrydmantais o hynny.

 • Mae NiaDryhurst (Mary Catherine) wedinewideiswydderbynheddiw ac ynhapusachtuôl y camera ynllegweithiofelactores.

ASTUDIO GOLYGFEYDD : MARY


 • ARIANRHOD

 • DuwiesGeltaiddydyArianrhod.

 • Dyma hen enw’rCymry am y lleuad.

 • Gwisgaiorchuddfelarwydd o ddirgelwchefallai.

 • AwenHeddWynydy hi.

 • TeimlaiHeddWynarbrydiaumaiArianrhodsy’nysgrifennu, Mae e’nteimloeibodhi’ncydioynei law ac ysgrifennucerdd.

 • Arddiwedd y ffilmrydynni’nsylweddolieibodhi’ngyfuniado’rmerchedyneifywyd.

 • (Mae hi’nychwanegu at y storigyda’rochrddirgelondieraillmaihi’nychwanegiadrhyfedd. Does dim pwyntiddi)

 • YmddangosiadauArianrhod

 • Wrthi Ellis rhedegarôl Lizzie wrth yr afon

 • WrthiJiniadael y trên

 • Wrthi Ellis chwilio am syniadautuaallani’rYsgwrn

 • Wrthi Ellis deithioi’r “Training Camp”

 • Yn yr ysbyty pan mae Ellis ar fin marw. Mae’ndodynnesatowedyn ac yneigusanu.

 • Fel montage o’rmerched

 • Cryfder y fam / ochracademaidd Mary Catherine /

 • normalrwyddJini / hwyl a chysur Lizzie = y ferchberffaith

PWY YW ARIANRHOD?

YMDDANGOSIADAU ARIANRHOD


AGORIAD Y FFILM

THEMAU HEDD WYN - RHYFEL

Doedd Ellis ddimeisiaulladdunrhyw un. Doedd e ddimeisiaumyndi’rrhyfel.

HEDD WYN – enwyndynodiheddwch, purdeb, glendid, tawelwch, harmoni …

Rhyfel 2 : Y Cyfnod

Rhyfel 3 : Hyfforddi / GwersyllLitherland

RHYFEL 4 : CefnPilkem

“When this bloody war is over, O how happy we shall be …”

“Dymagariadfel y moroedd, Tosturiaethaufel y lli”

Ffilmio’rcoesaua’rtraedynunig. Dynionanhysbys. Pawbyndilynpawbarall. Pawbynmyndi’r un cyfeiriad.

 • Yr effaitharardalTrawsfynydd

 • sŵn y milwyrynymarferar y bryniau

 • ffenestr y capelyntorri

 • y ficerynannog y dynionifanciymunoâ’rfyddin

 • ardalTrawsfynyddyncollidros 80% o’iddynionifancyn y rhyfel

Griff – “y ffwlgwirion”

Ellis ynmeddwlbyddai’rrhyfeldrosoddcyniGriffadael y gwersyllhyforddi!

 • Yr effaitharboblwahanol

 • Lizzie yngadaelElsyn am “ddynmewniwnifform”. Doedd hi ddimynhoffi “dillad” Ellis.

 • teulu Ellis yndioddefachos barn y gymunede.e. Bob ynymladdgydabechgyn y pentref, y famyndioddefachosgeiriaupobl y pentref …

 • tensiwnrhwng Bob ac Ellis

 • tensiwnrhwng Ellis a Jiniarôl y tribiwnal a chlywedbod un mabyngorfodmyndi’rfyddin.

 • rhyfelynrhwygoteuluoedd – cymaint o deuluoeddyngalaru, bechgynynmyndi’rfyddin, merchedynmyndi’r Land Army …

“Gwaefifymywmewnoesmorddreng …”

 • Y Fyddin

 • Triniaetho’rCymryyn y gwersyllmilwrol

 • Problemauiaith ac agweddauswyddogion

 • Ffilmio’rrhyfel – lliw / diffyglliw, sain, cerddoriaeth, siotiauagosyndangosemosiwn …

 • Ffilmio’rfrwydrolafyndangosdewrder ac anobaith

“Y barddtrwmdanbriddtramor”


THEMAU HEDD WYN - CREFYDD

Trawsfynydd

Mae’r Eisteddfod yn y capel / Roedd Lizzie yncanuyn y capel / Roedd y ficerynannog y dynionifanciymunoâ’rfyddin / Doedd Mr Morris ddimyncytunogydafe / Roedd Mr Morris ynacademaidd ac ynhelpucywirocerddiHeddWyn / Mae ffenestr y capelyntorrifelarwyddfod y rhyfelwedicyrraeddTrawsfynydd

 • Crefyddyn y gymuned

 • Mae pawbynmyndi’rcapel.

 • Y capelydycanolbwynt y gymuned. Dyma’r man cyfarfod. Dyma’rlleiaddolia’rlleigymdeithasu.

 • Mae pawbyndibynnuar y capel.

 • Mae poblynparchu’rficera’rgweinidog.

 • Mae’rcapelynrhanbwysig o fywyd y teulua’rgymuned.

CRISTNOGAETH

“Duwcariadyw” (gorchymynCrist)

“Dim lladd” (10 gorchymyn)

“HelpuEraill” (SamariadTrugarog)

 • Yn y rhyfel

 • Mae’rmilwrifancyndarllen y Beibl ac ynrhoi’rBeibldroseigaloncynmyndallaniymladd.

 • Mae’rmilwyr o Gymruyncanuemynau – “Dymagariadfel y moroedd” (ynwahanoliawni’rSaesonsy’ncanu “When this bloody war is over”). Mae’ndangosdylanwad y capelareubywydau.

 • Mae poblyngadaelblodauwrth y groesynFfrainc / gwladBelg. Roeddennhw’nparchucrefydd.

 • Mae’rmilwyryngweddio. Heydmaennhw’ngalwarDduwi’whelpu.


GWRTHDARO ydyprifachosrhyfel. Prifthema’rffilmydyrhyfel ac felly mae’relfen o wrthdaroynamlwg.

Gwrthgyferbyniad

- Ffilmiotraed y milwyryncerdded. Pawb yr un peth ac ynmynd yr un ffordd.

- Ffilmio’rcyrffarfaes y gâd. Pawbyngymysg.

THEMAU HEDD WYN

GWRTHDARO

 • Blemaegwrthdaroyn y ffilm?

 • Rhwng Ellis a Bob. Mae Bob eisiaumyndi’rfyddinonddydy Ellis ddim. Etoigydmae Ellis ynmyndynlle Bob arôl y tribiwnalachosmaifeoedd yr hynaf.

 • Rhwng Ellis a Lizzie. Mae Lizzie eisiaupriodi. I fodynonestmaehi’ndespret am briodionddydy Ellis ddimeisiau’rcyfrifoldeb. Mae e’nhapusgyda’rperthynasfelag y mae. Felly mae Lizzie ynchwilio am “ddynmewniwnifform” ac maeperthynas Ellis a Lizzie ynfregus am dipyn.

 • Yn y dafarnrhwng y Saesona’rCymryoherwydd yr iaiatha’rdewis o ganeuonondhefydachosbodmwyafrif y Saesonwediymunoâ’rfyddin.

 • Yn y gwersyllhyfforddiachosbod y SarjiantddimyndeallCymraeg. Hefyddydy e ddimynhoffi’rCymry ac yn gas ac ynanghwrtaisiddynnhw.

 • Rhwng y capela’reglwys. Mae’rficerynannog y dynionifanciymunoâ’rfyddinonddydy Mr Morris ddimyncytunogydafe. Yneifarn e, maerhyfelynlladd. (Bu farwcenhedlaeth o ddynionifancardalTrawsfynyddyn y RhyfelBydCyntaf)

 • Rhwng y milwyrcyffredina’rswyddogionyn y fyddin. Roeddhawliaugyda’rswyddogion ac roeddeubywydaunhwyn well o lawer. Roedd y milwyrcyffredinyncaelamsercaled.

Mae gwrthdaroynrhannaturiol o fywydunrhywgymuned

YMWELIAD Y SWYDDOG RHYFEL / Y TRIBIWNLYS

Mae gwrthdaroyncadwdiddordeb y gwylwyr

Mae gwrthdaroynychwanegu at densiwn y ffilm

Mae gwrthdaroynhelpucreucyffro

RHYFEL 3/6 : LIZZIE / 5/6 JINI

RHYFEL 3 : FFRAEO


SYMBOLAETH

Ffenestry capel

Mae’ndangosbodeffaith y rhyfelwedicyrraeddTrawsfynydd

Mae’ndinistrioheddwch yr ardal

Neges y capelydycariad ac maerhyfelyntorriar draws y neges.

Y lleuad / Arianrhod

Roeddpoblyn yr hen ddyddiauynaddoli’rlleuad.

Mae HeddWynynrhywfath o addoliArianrhod.

Duwiesydy hi. Hi ydyawenHeddWyn.

Cristar y groes

NegesCristoeddcariadond does dim cariadmewnrhyfel.

Bu farwCristdrosbobleraill. Mae HeddWynynmarwdroseraill.

SYMBOLAETH

Lluniau

Ellis yngadael am y rhyfel

Y mwgyndangosansicrwydd. A fydde’ndodynôl?

Mae e’ndiflannu. Mae’rdyfodolynansicr.

CadairHeddWyn

Mae’rcerfioynbwysig.

Mae ystyri bob rhan.

Mae’rddraigar y pen yndynodiCymru.

Blodau’rMerched

Blodaugwyllt / ClychauGlas / Lili

RHYFEL 3 : Gadael yr Ysgwrn / Rhyfe; 2 : 5/6 Ellis & Jini

AGORIAD Y FFILM (canolbwyntioar y gadair)

SYMBOLAETH Y BLODAU

TECHNEGAU FFILM

SAIN

GOLEUO

CAMERA

EFFEITHIAU ARBENNIG


SOLOMON A GAENOR

FfilmyndilynhanesCymraes ac Iddewsy’ncwympomewncariadhebynwybodi’wteuluoedd. Storidristondgafaelgar. Ffilmboblogaiddiawn.

 • CARIAD

 • cariadrhwng Solomon a Gaenor (cariad “annerbyniol”)

 • cariadrhwngGaenor a Noa (cariad “oer”)

 • cariad a pharch y ddau at euteuluoedd

 • cariad at draddodiadaue.e. arferion yr Iddewon, yr iaith Yiddish, y capelCymraeg …

 • cariadrhieni at eu plant

 • CYFRIFOLDEB

 • cyfrifoldeb at aelodau’rteulu

 • cyfrifoldeb at arferion / rheolau’rteulu

 • cyfrifoldeb at y gymunede.e. y capel, y gymunedIddewig

 • cyfrifoldeb yr unigolyn at gariade.e. ffyddlondeb Solomon ergwaethafpoblfelCrad

 • cyfrifoldeb Solomon a Gaenor at euplentyn

 • CYMRU

 • hanesCymru a streic y glowyr

 • pwysigrwydddiwylliant a chrefydd

 • swyddigwahanol y cyfnod

 • gwisgoedd, ffasiwn, arferion, traddodiadau’rcyfnod


GADAEL LENIN

Mae’rffilmyndilynhanessaith o fyfyrwyr a thriathroardaithysgoliRwsia. Mae’rathrawona’rboblifancyncaeleugwahanuar y fforddi St Petersburg. Felly mae’rffilmyndilynhanes yr athrawonyncroesi’rwladigyrraedd y disgybliona’rdisgyblionyneutroyndysgumwy am fywydRwsia ac amdanynnhweuhunain.

Cariad – cariad at gelfyddyd / cariadathrawes at eiphwnc / cariadcoll “oeraidd” Eileen a Mostynaffêr Eileen a Merfyn / cariad Charlie a Sharon/ cariadhoywSasha a Spike …

Cymru – cariad at wlad ac iaith, gwrthgyferbyniadrhwngCymrufelgwlad a Rwsia o ran diwylliant, adeiladau, traddodiadau …

Cyfrifoldeb – cyfrifoldebswydd / cyfrifoldebmewnperthynas / cyfrifoldeb at eraill / cyfrifoldeb at anghenion yr hunan

GADAEL LENIN


Ffilmydyhonsy’nadroddhanestaithdwyfenyw – un sy’nedrych am eigorffennol ac un sy’nedrych am y dyfodol. Mae’rffilmynsymud o un storii’rllall, ynsymud o Gymrui’rAriannin.

Sêr y ffilmydy Matthew Rhys, Nia Roberts a Duffy.

Ffilmramantusydy hi. Mae’ncynnwysffilmioanhygoel o Gymrua’rAriannin. Hefydmae’ncynnwyscaneuon a cherddoriaethgwych.

 • CARIAD

 • cariad at wlad ac iaith

 • cariad at deulu/ cariad at wreiddiau / cariad at hanes

 • cariad at bartner

 • problemaumewncariad

 • CYFRIFOLDEB

 • cyfrifoldeb at deulu / ffrindiau

 • cyfrifoldeb at gariad / perthynas

 • problemaucadwcyfrifoldeb

PATAGONIA


MYNYDD

GRUG

 • CARIAD

 • cariad y teulu

 • cariad a gofaldrosbobl y gymunede.e. pobl y chwarel, Wini …

 • cariad a pharch at fydnatur

 • cariad at hanes a diwylliante.e. dylanwad y capel, pwysigrwyddstoriau a hanes …

 • (Diffygcariad a pharch Mrs Huwswrthiddigaelaffêrgydadyn y siop)

 • CYFRIFOLDEB

 • cyfrifoldeb y dyniofalu am eideulua’rcartref

 • cyfrifoldeb y famiofalu am y teulu

 • cyfrifoldebhelpueraill

 • cyfrifoldebtuag at y capel

 • (diffygcyfrifoldeb Mrs Huws at eitheulua’rgymuned)

 • CYMRU

 • llun o Gymru’rgorffennol

 • arferion y Cymry

 • hanes y chwareli, y tlodia’ranhegwch

 • cymhariaeth y capela’rffair

 • tafodiaithardalarbennig

 • hanes Kate Roberts – brenhines y storifer


Lois

Yn y ffilmhonmae Lois yndechraueibywydcolegonderiddifodynalluog a gweld y gwaithar y dechrauynhawdd, maellaweriawn o broblemaugyda hi. Ynbennaf, mae hi wedistopiobwyta ac ynosgoibwyta bob amseronddydyhynddimynamlwgi’rmyfyrwyreraill am hir. Mae problemau’rteuluhefydynychwanegu at y straen a dydy hi ddimynymdopiâ’ibywydnesiddigyrraedd yr ysbytyar y diwedd a gorfodwynebu’rsefyllfa a derbyncefnogaetheraillfelRhys.

 • CYFRIFOLDEB

 • Cyfrifoldeb y rhieni at Lois (problemau’rteuluyncynnwysmarwolaeth y brawdbach, problemaubwyta y fam, affêr y tad, diffygcyfathrebu …)

 • Cyfrifoldeb Lois yn y colegtuag at eigwaith, eichartref …

 • Cyfrifoldebffrindiau / cariad Lois tuagatioherwyddeisalwch / eiphroblemau

 • Cyfrifoldeb y seiciatrydda’rdoctoriaidihelpu Lois

Prifbroblem y ffilmydyanorecsia Lois a’ihobsesiwngydabwyd.

 • CARIAD

 • Cariadteuluol – cariad y rhieni, cariad y fam at Lois, cariad y tad at Lois, cariad Lois at eimam, cariad Lois at eithad, cariad Lois at eibrawdbach …

 • Cariadrhwng Lois a Rhys

BAFTA CYMRU

ActoresOrau 1999

Diffyghunanbarch

Pechod Mary Prout

Rhaio’rboblifancynGadael Lenin

Gail (Gail fu farw)

Mae cyflwriechyd a chyflwrmeddwl Lois yneistopio hi rhagcaelbywyd normal. Dydy hi ddimyngwneudffrindiauyn y coleg. Dydy hi ddimyncyfathrebuynhawddgydaphobleraill. Mae ofncynnalperthynasgyda hi. Mae disgwyliadauuchelo’ihunangyda hi – yneigwaitha’itheulu. Dydy hi ddimynymdopigydamethiant.

Diffyghunanhyder

Diffyghunanwerth


MARTHA, JAC & SIANCO

Addasiadydy’rffilm o nofelCaryl Lewis a enilloddLlyfr y Flwyddynyn 2005. Dymahanes Martha a’idau

frawdynceisioymdopiâmarwolaetheumam a ‘r newidiadausy’ndigwyddoherwyddhynny. Martha ydy’r

graiggyda’rddaufrawdyndibynnuarnimewnffyrddgwahanol. Storidristondynrealistig ac ynemosiynol.

Cymru – hanesCymru / dwiylliantCymru / yr hen fforddGymreig o fyw / arferionteuluol y Cymry

Cariad – cariadaelodau’rteulu / cariad at Sianco / cariadsymlSianco at eichwaera’rci / cariadfusneslydJaca’ihawyddigaelarian y fferm / cariadamheusJaca’igariad / cariadamyneddgarondcymysglyd Martha

a’ichariad

Cyfrifoldeb – gofaldrosSianco / cyfrifoldeb y fferma’r

anifeiliaid / cyfrifoldeb yr ariana’rdyfodol

SEPARADO

Mae Gruff Rhys (Super Furry Animals) ynteithioiBatagoniaichwilio am hen ewythr. Rhwygwyd y teuluyn 1880 oherwyddrasioceffylauondmae Gruff eisiaugwybodmwy am haneseideulu.Cofiwchmai’rewythrwedibodynbywyngnghaerdydders 1974.

Cymru – hanes y ddwy ran o’rteulu / cariad a pharchtuag at y teulu …

Cariad –

Cariadteuluol

a’rawyddi

wybodmwy

am hanesei

deulu coll.

BERYL, CHERYL & MERYL

Mae’rtairmerch (!) yntrefnugwyliaui’whunainyn Tenerife

ondmae’rgwyliauynllawnproblemau – does dim stafellyn

eudisgwylyn y gwestyhebsôn am y problemauperthynasa’r

cyffuriau.

Cymru – criw o Gymryareugwyliau / y defnyddo’rGymraeg

a Chymryyngweithiotramor …

Cyfrifoldeb – cyfrifoldebffrindiau / cyfrifoldeb at y gymuned / at gymdeithas o ran y cyffuriau …

Cariad – cariadffrindiau / cariad at wlad /

cariad at iaith / chwilio am gariad / cariad at

deulu (tad mewncartref / mabwediarosadref)