Tweede bijeenkomst COPD-groep dd

Tweede bijeenkomst COPD-groep dd PowerPoint PPT Presentation


  • 243 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Bespreking werkafspraak. Wat betekent de werkafspraak voor dehuisartspraktijkondersteuner/-verpleegkundigefysiotherapeut. Werkafspraak goedgekeurd?. JA! ? dan gaat vanaf nu de werkafspraak inOver 6-9 maanden volgt in een volgende bijeenkomst de evaluatie van de werkafspraak.. Beweegprogramma

Related searches for Tweede bijeenkomst COPD-groep dd

Download Presentation

Tweede bijeenkomst COPD-groep dd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Tweede bijeenkomst COPD-groep dd/mm/jj UM oktober 2007

2. Bespreking werkafspraak Wat betekent de werkafspraak voor de huisarts praktijkondersteuner/-verpleegkundige fysiotherapeut

3. Werkafspraak goedgekeurd? JA! ? dan gaat vanaf nu de werkafspraak in Over 6-9 maanden volgt in een volgende bijeenkomst de evaluatie van de werkafspraak.

4. Beweegprogrammas voor mensen met een chronische aandoening

5.

6. Achtergrondinformatie De fysiotherapeut Doelstelling De beweegprogrammas Instromen in het beweegprogramma In- en exclusiecriteria Onderdelen beweegprogramma Aandachtspunten beweegprogramma Stadia van gedrag Deskundigheidseisen fysiotherapeuten Testen en Meten Inrichtingseisen Uitvoeringseisen Inhoud

7. Maatschappelijke ontwikkelingen: Vergrijzing Bewegingsarmoede: 49% van alle Nederlanders beweegt te weinig, 57% van pt met chronische aandoening beweegt te weinig Speerpunten VWS: Bewegingsstimulering (2010: -10%) Preventie van chronische ziekten: Nieuwe gevallen voorkomen Chronische ziekten tijdig opsporen Complicaties en verergeringen voorkomen Bewegen positief effect bij mensen met een chronische aandoening (ook bij COPD!) Achtergrondinformatie

8. Deskundige van het dagelijks bewegen Kennis van en ervaring met mensen met een chronische aandoening Analyse => advies/ doorverwijzing/ interventie Signalerende functie! De fysiotherapeut

9. Nederlanders met een chronische aandoening (stimu)leren verantwoord te gaan of blijven bewegen Doelstelling

10. Artrose van heup en/ of knie COPD Diabetes Mellitus type 2 Hartaandoeningen (MI, CABG, PCI, hartklep) De beweegprogrammas

11. Eigen initiatief Advies van huisarts/ specialist/ bedrijfsarts Advies lotgenoten Advies van patintenvereniging Advies van longverpleegkundige / praktijkondersteuner Instromen in het beweegprogramma

12. Screening (in- en exclusiecriteria) vooraf aan beweegprogramma (verwijzen naar werkafspraak), met als uitkomsten: Toelating deelname beweegprogramma Doorverwijzing reguliere sportaanbieder Terugverwijzing naar een curatieve setting In- en exclusiecriteria

13. inclusie

14. Vaste onderdelen beweegprogramma: Intakegesprek en testen Trainingssessies (gericht op individuele doelstelling) Informatieoverdracht Groepsbijeenkomsten Individuele bijeenkomsten Eindevaluatie en hoe nu verder? Onderdelen beweegprogramma

15. Aandachtspunten beweegprogramma: Inventarisatie leefstijl en stadium van gedrag Inventarisatie beloop van klachten en aandoening Inventarisatie belasting en belastbaarheid Oorzakelijke en belemmerende factoren Informatiebehoefte van de clint Kennis van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen Aandachtspunten beweegprogramma

16. Mensen bevinden zich in verschillende stadia van gedrag. Het beweegprogramma wordt hierop afgestemd. De te onderscheiden stadia zijn: Negeerfase Overwegingfase Voorbereidingsfase Actiefase Gedragbehoudfase Uitval- terugvalfase Stadia van gedrag

17. Opleiding Fysiotherapie Aanvullende opleiding beweegprogrammas en nascholing COPD Geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie Diploma reanimatie (BLS) Deskundigheidseisen fysiotherapeut

18. Meten en testen Zonodig worden gemeten: Lengte Gewicht Handknijpkracht BMI Vetpercentage Bloeddruk FEV1 Peakflow O2 saturatie Hartfrequentie

19. Testen: 6 minuten wandel test. Gedurende deze test worden iedere minuut HF en O2 gemeten en de eindafstand genoteerd. Inspanningstest op fiets: weerstand opvoeren vanaf 30 Watt, iedere minuut met 10 watt verhoogd, om 85% van de HF max te bepalen. Krachtesten proximale spiergroepen (10 RM) Gebruik van de gemodificeerde Borgschaal

20. Oefenstof: Ademhalingsoefeningen Spierversterking van grote spiergroepen (Leg Press, Gluteaal, buikspieren, borstspieren) Cardio-oefeningen: Fiets, loopband, Crosstrainer, roeimachine Oefeningen met halters Ontspanningsoefeningen Eventueel spelvormen De sessies duren 1 1,5 uur.

21. Groepssessies Groepssessie met longverpleegkundige ? Gebruik van medicatie Stoppen met roken interventie Groepssessie met ditiste ? Voeding en COPD, overgewicht / ondergewicht Groepssessie met apotheker?

22. Verzekeraars: COPD I en II (FEV1 > 60 %): Deelname aan beweegprogramma in groepsverband: groepstarieven, worden betaald vanuit de aanvullende verzekering. Is voor alle clinten verschillend COPD III en IV (FEV1 < 60%): Langdurige machtiging wordt verstrekt voor 1 jaar. Bij deelname aan beweegprogramma: stoppen na 4 maanden, voortzetten therapie soms niet mogelijk (VGZ)

23. Conclusies Actiepunten komende periode Vervolgafspraken? Afsluiting

  • Login