fphil.uniba.sk/index.php?id=keka - PowerPoint PPT Presentation

Katedra etnológie a
Download
1 / 34

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava. Z minulosti, súčasnosti i budúcnosti. http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka. 1. Vznik odboru. 1919: Univerzita Komenského 1921: Filozofická fakulta 1921-32: prof.Karel Chotek

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fphil uniba sk index php id keka

Katedra etnológie a muzeológieFilozofická fakultaUniverzity Komenského Bratislava

Z minulosti, súčasnosti i budúcnosti

http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

1


Fphil uniba sk index php id keka

Vznik odboru

 • 1919:

  • Univerzita Komenského

 • 1921:

  • Filozofická fakulta

 • 1921-32:

  • prof.Karel Chotek

  • Prednášky zo všeobecného národopisu v rámci geografie

  • Prvé prednášky z národopisu v ČSR

 • 1936-1939 a 1955-1957:

  • doc.Vilém Pražák

http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

2


Fphil uniba sk index php id keka

Folkloristika

 • Medzivojnové obdobie:

  • Slovanský seminár

   • prof. Frank Wollman

  • prof. Peter G. Bogatyriov

   • Funkčno-štrukturalistická metóda

http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

3


Fphil uniba sk index php id keka

Vojnové a povojnové obdobie

 • prof.Bruno Schier

  • Kultúra nemeckych jazykovych ostrovov

 • 1948-49: obnovenie odboru

  • prof. Rudolf Bednárik

   • Pozitivistická veda o predmetoch

  • prof. Andrej Melicherčík

   • Duchovná kultúra a folkloristika

   • Teória národopisu

   • Jánošíkovská tradícia, hnutie odporu a jeho odraz v ľudovej slovesnosti

   • Historický vývin folklóru

 • http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  4


  Fphil uniba sk index php id keka

  Organizácia odboru

  • Katedrou histórie

  • Katedrou archeológie

  • Katedry archeológie, dejín umenia, etnografie a folkloristiky

  • Katedra etnografie a folkloristiky

   • . Ján Michálek, Ľubica Droppová

  • vedecko-dokumentačné pracovisko Kabinet etnológie - koncom 60-tych rokov

   • Ján Podolák

  • Katedra etnológie a kultúrnej antropológie (2003)

   • Milan Leščák, Marta Botiková

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  5


  Fphil uniba sk index php id keka

  Odborné zameranie

  • Slavistická etnografia a folkloristika

  • Stredoueurópske kontexty

  • Migračné a etnické štúdiá

  • Urbánna etnológia

  • Moderné folkloristické smery

  • Symbolicko-antropologické smery

  • Rodové štúdie

  • Ochrana kultúrneho dedičstva

  • Vizuálna antropológia,resp.dokumentaristika

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  6


  Fphil uniba sk index php id keka

  Štúdium na Katedre

  • Materiálna, duchovná, sociálna a umelecká kultúra

  • Dejiny etnológie a antropológie

  • Základy muzeológie

  • Prehľad národov sveta

  • Terénna prax

  • Muzeálna prax

  • Exkurzie (po Slovensku, do zahraničia)

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  7


  Fphil uniba sk index php id keka

  Organizácia štúdia

  • 10 semestrov

  • od 2006/2007 Bc. a Mgr. (3+2roky),

  • (PhDr.), PhD.(=CSc.) (3 roky)

  • Prehľadové vs. problémovo-orientované štúdium

  • Na pôde Katedry:

   • Odbor religionistika – neskôr samostatná Katedra porovnávacej religionistiky

   • Odbor muzeológia

  8


  Fphil uniba sk index php id keka

  Postavenie a ciele

  • Do 80.rokov 20.stor.: „monopol“

  • V súčasnosti: dôraz na kvalitu výučby a prípravu pre spoločenskú prax, zapojenie študentov do vedeckej komunity

  • Ethnologia Slovaca et Slavica

  • Nostalgia

  • Erasmus, CEEPUS

  9


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  10


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  11


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  12


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  13


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  14


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  15


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  16


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  17


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  18


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  19


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  20


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  21


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  22


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  http://fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  23


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  24


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  25


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  26


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  27


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  28


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  29


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  30


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  31


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  32


  Fphil uniba sk index php id keka

  Fotogaléria

  33


  Fphil uniba sk index php id keka

  Ďakujem za pozornosť!

  fphil.uniba.sk/index.php?id=keka

  34


 • Login