NON-PARAMETRİK TESTLER - PowerPoint PPT Presentation

Non parametr k testler
Download
1 / 28

 • 467 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Istatistiksel analiz yapilmadan nce, verilerin kategorik(nominal ordinal) yada srekli (aralikli, oransal) olup olmadigina bakilmalidir. Kategorik verilerde parametrik olmayan istatistikler kullanilirken, srekli verilerde parametrik istatistikler kullanilir. . Parametrik hipotez testlerinin varsay

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

NON-PARAMETRİK TESTLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Non parametr k testler

NON-PARAMETRK TESTLER

Do. Dr. Kemal DOYMU

K.K.E.F lkretim Blm


Non parametr c4 b0k testler

 • statistiksel analiz yaplmadan nce, verilerin kategorik(nominal ordinal) yada srekli (aralkl, oransal) olup olmadna baklmaldr. Kategorik verilerde parametrik olmayan istatistikler kullanlrken, srekli verilerde parametrik istatistikler kullanlr.


Non parametr c4 b0k testler

Parametrik hipotez testlerinin varsaymlarnn karlanmad durumlarda parametrik olmayan testlerin uygulanmas daha uygun olmaktadr. Parametrik testlerin varsaymlar;

 • Veriler aralkl yada oransal olmaldr.

 • Veriler normal dalma uymaldr.

 • Grup varyanslar eit olmaldr.


Non parametr c4 b0k testler

 • Bu blmde parametrik testler iin varsaymlarn karlanmamas durumunda uygulanabilecek testlerden bamsz iki grup iin (bamsz T-Testinin parametrik olmayan karl) Mann Whitney U-Testi, bamsz k rneklem iin (tek ynl ANOVAnn parametrik olmayan karl) Kruskal Wallis H-Testi, baml(ilikili) iki rneklem iin (eletirilmi T-testinin parametrik olmayan karl) Wilcoxon Testi anlatlacaktr.


Mann whitney u testi

Mann Whitney U-Testi

 • Bu test iki bamsz grup iin elde edilen puanlarn birbirinden anlaml bir ekilde farkllk gsterip gstermediini test etmek iin uygulanr. Mann Whitney U-Testi gruplarn ortanca(medyan) deerlerini karlatrr. Srekli deikenlerin, iki grup ierisinde deerlerini sral hale dntrr. Bylece iki grup arasndaki sralamann farkl olup olmadn deerlendirir.


Mann whitney u testi1

Mann Whitney U-Testi

 • Mann Whitney U-Testinin uygulanaca bir aratrmada cevab aratrlan soru iki farkl formda olabilir;

 • Y deikenine ait puanlar, snflamal bir X deikenine ait iki alt grup (dzey) arasnda anlaml farkllk gstermekte midir?

 • Y deikenine ait puanlar ile X deikeni arasnda anlaml bir iliki var mdr?


Rnek uygulama 1

rnek Uygulama-1

 • birlikli renme yntemi ile retim alan rencilerin demokratik tutumlar geleneksel retim yntemi ile retim alan rencilere gre anlaml farkllk gstermekte midir?

 • ki gruptaki rencilerin demokratik tutum lei puanlar karlatrlacaktr. Veriler SPSS programnda girildikten sonra aadaki komutlar takip edilir.


Non parametr c4 b0k testler

Veriler SPSSe girildikten sonra Data View ekrannda iken aadaki komutlar izlenir.

Analyze

Nonparametric Tests

2 Independent Samples

rnek Uygulama 1


Non parametr c4 b0k testler

Yukardaki komutlar verildikten sonra aadaki ekran alr.


Non parametr c4 b0k testler

Alan ekranda Demokratik tutum Test Variable List ksmna grup deikeni Grouping Variable ksmna aktarlr.


Non parametr c4 b0k testler

 • Sonra Define Groups iaretlenir. Aadaki pencere alr. ki grup olduundan Group 1 ve Group 2 alanlarna 1 ve 2 yazlr ve Continue iaretlenir. Son olarak OK iaretlenerek ilem tamamlanr.


Non parametr c4 b0k testler

Mann Whitney U-Testi iin takip edilen komutlardan sonra teste ait aadaki ktlar alnr.


Kt lar n yorumu

ktlarn Yorumu

 • Test statistics tablosundaki Asymp. Sig. (2-tailed) deerine baklr bu p deeridir. P<0,05 ise anlaml bir fark vardr, p>0,05 ise anlaml bir fark yoktur eklinde deerlendirilir. rnee ait p deeri (0,006) 0,05 ten kk olduundan anlaml bir fark vardr. Yani, ibirlikli renme ve geleneksel retim gruplarndaki rencilerin demokratik tutumlar arasnda anlaml bir fark olduu bulunmutur (U=16,00; p=0,006; p<0,05).


Kt lar n yorumu1

ktlarn Yorumu

 • Ranks tablosundaki mean rank(sra ortalamas) deerlerine bakldnda geleneksel retim grubunun daha yksek demokratik tutuma sahip olduklar grlmektedir. Test sonular bir tek tabloda verilebilir.


Kruskal wallis testi

Kruskal Wallis Testi

 • Bu test bamsz iki yada daha ok grubun bir baml deikene ait ortalamalar arasnda anlaml bir farkllk olup olmadn tespit etmek iin kullanlr. Bu test tek ynl ANOVAnn non-parametrik karldr. Analizde veri deerleri sral hale getirilir, sra toplamlar grup byklne blnerek sra ortalamalar hesaplanr ve bu ortalamalar karlatrlr.


Rnek uygulama 3

rnek Uygulama-3

 • farkl snftaki (A,B ve C) en baarl rencilerin, fen derslerine kar tutumlar arasnda anlaml bir farkllk var mdr?

 • Her bir gruptaki rencilerden fen derslerinde baar sralamasnda ilk %20ye girenlerin tutum leinden aldklar puanlar karlatrlacaktr. Veriler SPSS programnda girildikten sonra aadaki komutlar takip edilir.


Non parametr c4 b0k testler

Veriler SPSSe girildikten sonra Data View ekrannda iken aadaki komutlar izlenir.

Analyze

Nonparametric Tests

K Independent Samples

rnek Uygulama 3


Non parametr c4 b0k testler

Yukardaki komutlar verildikten sonra aadaki ekran alr.


Non parametr c4 b0k testler

Alan ekranda baml deiken Fen Tutumu Test Variable List ve snf bamsz deikeni Grouping Variable ksmna aktarlr. Alan ekrann Test Type ksmnda Kruskal Wallis testi zaten iaretlidir.


Non parametr c4 b0k testler

 • Deikenler iaretlendikten sonra Define Range.. butonu seilir. Aadaki pencere alr.


Non parametr c4 b0k testler

Range for Grouping Variable ksmndaki Maximum ve Minimum gurup numaralar girilir. Continue iaretlenerek ana ekrana dnlr. Son olarakOK iaretlenerek ilem tamamlanr ve Tablo 3deki ktlar elde edilir.


Non parametr c4 b0k testler

Kruskal Wallis testi sonular Tablo 3 deki gibidir. Bu sonular birletirerek aadaki ekilde sunabiliriz.


Non parametr c4 b0k testler

Tablo 4. Fen Tutum Testi Puanlarna Kruskal Wallis Testi sonular


Kt lar n yorumu2

ktlarn Yorumu

 • ktlarda dikkat edilecek deerler Test statistics tablosundaki Chi-Square deeri ve Asymp. Sig.(p) deeridir. p<0,05 ise anlaml bir fark vardr, p>0,05 ise anlaml bir fark yoktur eklinde deerlendirilir. Tablo 4 incelendiinde A, B ve C snflarnda fen baarsna gre ilk %20lik ksmda yer alan rencilerin fen tutumlar arasnda anlaml bir fark olduu grlmektedir [2(2)=7,420; p=0,024; p<0,05].


Kt lar n yorumu3

ktlarn Yorumu

 • Gruplarn Tablo 4deki sra ortalamalar dikkate alndnda A snfndaki baarl rencilerin, B ve C snflarndaki baarl rencilere gre daha yksek tutuma sahip olduklar grlmektedir. Ayrca B snfndaki baarl rencilerin Fene kar tutumlarnn C snfndaki baarl rencilerden daha yksek olduu ifade edilebilir.


ad
 • Login