แผนการสอนผู้ป่วยหรือญาติ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

แผนการสอนผู้ป่วยหรือญาติ เรื่อง PowerPoint PPT Presentation


  • 430 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แผนการสอนผู้ป่วยหรือญาติ เรื่อง. การคาท่อระบายทางระบบประสาท. วัตถุประสงค์. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติ มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้หรือญาติ ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ คลายความวิตกกังวล. ท่อระบายทางระบบประสาท. Ventriculostomy drain. Redivac drain.

Download Presentation

แผนการสอนผู้ป่วยหรือญาติ เรื่อง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


แผนการสอนผู้ป่วยหรือญาติ

เรื่อง

การคาท่อระบายทางระบบประสาท


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติ มีความรู้ความเข้าใจ

เพื่อให้หรือญาติ ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ คลายความวิตกกังวล


ท่อระบายทางระบบประสาท

Ventriculostomy drain

Redivac drain


Ventriculostomy drain

ข้อบ่งชี้

การเตรียมผู้ป่วย

การดูแล


การดูแลผู้ป่วยหลังทำ

Ventriculostomy

1. การจัดท่านอน

2. การจัดวางส่วนของจุดหยด

3. สังเกตอาการและอาการแสดง

- Increase intracranial pressure

- อาการแสดงของภาวะน้ำไขสันหลังออกมากเกินไป


4. Absolute bed rest

5. บันทึกจำนวน ลักษณะ สี กลิ่น ของน้ำไขสันหลัง

6. ดูแลป้องกันการติดเชื้อ

7. ดูแลความสุขสบายทั่วไป


Radivac drain

ข้อบ่งชี้

การดูแล


  • Login