prokariotyck organizmy
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROKARIOTYCKÉ ORGANIZMY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PROKARIOTYCKÉ ORGANIZMY - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

PROKARIOTYCKÉ ORGANIZMY. PROKAR Y OTICKÉ ORGANIZMY. sú organizmy, ktorých infraštruktúru tvorí bunkové jadro a cytoplazma. Ich dedičná látka (DNA/RNA) nie je naviazaná na bázické bielkoviny, a v neexistujú v nich membránové organely. Delenie: Baktérie Archeóny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROKARIOTYCKÉ ORGANIZMY' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prokar y otick organizmy
PROKARYOTICKÉ ORGANIZMY
 • sú organizmy, ktorých infraštruktúru tvorí bunkové jadro a cytoplazma. Ich dedičná látka (DNA/RNA) nie je naviazaná na bázické bielkoviny, a v neexistujú v nich membránové organely.
 • Delenie:

Baktérie

Archeóny

Rozdielne znaky s eukaryotickými organizmami

rozdielne znaky s eukaryotick mi organizmami
Rozdielne znaky s eukaryotickými organizmami
 • Prokaryotom chýbajú mitochondrie a chloroplasty (ich funkciu preberajú plazmatická membrána).
 • Endoplazmatické retikulum nemajú, vakuoly existujú zriedkavo.
 • Ribozómy v plazme sú menšie ako pri eukaryotoch.
 • Jadro prokaryotov nie je oddelené od cytoplazmy jadrovou membránou.
 • Genetickú informáciu v jadre tvorí spravidla iba jediná molekula DNA, ktorá je uzavretá do kruhu.
 • Nikdy netvoria pohlavné bunky.
bakt rie
BAKTÉRIE
 • Baktérie
 • Morfológia baktérií
 • Rozmnožovanie
 • Stavba
 • Štúdium baktérií
 • Výskyt
 • Význam
 • Choroby
 • Fyziologická charakteristika baktérií
 • Obrázky baktérií
bakt rie1
Baktérie
 • Baktérie ( lat. Bacteria) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.
 • Bunková stena bakteriálnej bunky je spevnená peptidoglykánom
 • Jadro (nukleoid)- tvorí DNA
 • Ribozómy prokaryotického typu.
 • Obývajú rôzne biotopy
t dium bakt ri
Štúdium baktérií

Štúdiom mikroskopických organizmov sa zaoberá mikrobiológia. Jej zakladateľom bol v 19. storočí Louis Pasteur. Neskoršie sa mikrobiológia rozdelila na viacero disciplín. Štúdiom baktérií sa zaoberá bakteriológia, o jej vznik sa výrazne zaslúžil nemecký lekár Robert Koch.

morfol gia bakt ri
Morfológia baktérií
 • Bakteriálna bunka je veľká v priemere 0,3-2,0 µm. Len niektoré vodné baktérie majú veľkosť niekoľko desiatok i stoviek mikrometrov.

Tvar bunky baktérií je rôzny:

KOKY

BACILY

SPIRILY

AKTINOMYCÉTY

slide8
KOKY
 • Guľovitý tvar
bacily
BACILY
 • Tyčinkovité baktérie
spirily
SPIRILY
 • Zvlnené tyčinkovité baktérie
 • Vibrio - mierne zahnuté bunky
rozmno ovanie
Rozmnožovanie
 • Bunka baktérie sa rozmnožuje nepohlavne priečnym delením (amitóza). Niektoré druhy sa množia podobne ako kvasinky pučaním. Keď je v prostredí veľa živín, bunky zahajujú viac replikácií, čím vznikajú mnohojadrové útvary rozpadajúce sa na samostatné jedince. V nepriaznivých podmienkach prostredia vytvárajú spóry (bacily).
 • KONJUGÁCIA - náznak pohlavného rozmnožovania
v skyt
Výskyt
 • Skupina baktérie sa považuje za najrozšírenejších živých organizmov. Dokážu prežiť vo vesmíre, v 100 °C teplých plameňov i v činných kráteroch na dne Mariánskej priekopy. Sú to prvé organizmy ktoré kolonizujú oblasť ktorá je napríklad postihnutá sopečnou erupciou.
 • Baktérie obývajú rôzne biotopy (vzduch, voda, povrch aj vnútro organizmov, krv - SAPROFYTY)
 • Ich rozšírenie a množstvo závisí od vhodnosti životných podmienok (od zdroja potravy, teploty, pH prostredia)
 • Symbióza s organizmami
v znam
Význam
 • POZITÍVNY
 • NEGATÍVNY
pozit vny v znam
POZITÍVNY VÝZNAM
 • Rozklad potravových reťazcov a premena odumretej organickej hmoty späť na anorganickú
 • Čistenie vôd
 • Potravinársky priemysel
 • V súčasnosti má veľký význam aj šľachtenie baktérií, ktoré nám umožňuje docielenie nadprodukcie žiadaných látok.
negat vny v znam
NEGATÍVNY VÝZNAM
 • Nechcený rozklad (hlavne potravín, ale aj iných výrobkov)
 • Rozličné ochorenia ľudí
 • Ekonomické straty aj choroby poľnohospodárskych zvierat (mor ošípaných, hydiny)
 • Rastlinné bakteriálne infekcie sú pomerne nevýrazné.
choroby
Choroby
 • antrax
 • čierny kašeľ
 • tuberkulóza (TBC) - Mycobacterium tuberculosis
 • záškrt
 • tetanus
 • zápal pľúc - Streptococcus pneumoniae
 • salmonelóza - Salmonella
 • cholera
 • mor
 • škvrnitý týfus
 • lepra - Mycobacterium leprae
 • syfilis
 • kvapavka
fyziologick charakteristika bakt ri
Fyziologická charakteristika baktérií
 • 1)podľa zdroja uhlíka
 • 2)podľa získavania energie
 • 3)podľa závislosti na kyslíku
 • 4)podľa zdroja dusíka
 • 5)podľa farbenia Grama

Gramovo farbenie

gramovo farbenie
Gramovo farbenie
 • Diferenciačné farbenie založené na sfarbení gram-pozitívnych a gram-negatívnych buniek baktérií.
 • Rozdiel medzi týmito dvoma bunkami je predovšetkým v ich bunkovej stene.
 • Bunkové steny G+ baktérií majú oveľa hrubšiu vrstvu peptidoglykánu ako bunkové steny G- baktérií.
 • G- bunky majú vo vonkajšej bunkovej stene aj množstvo lipidov.
slide20

Vibrio cholerae - Cholera

Legionella pneumophila

Escherichia Coli

Thiomargaria namibiensis – najväčšia baktéria

LISTERIA monocytogene - Listéria

Mycobacterium tuberculosis

aktinomyc ty
AKTINOMYCÉTY
 • Bohato rozvetvené, vláknité štruktúry.
 • Sú schopné tvoriť mycélium (podhubie).
pod a zdroja uhl ka
Podľa zdroja uhlíka
 • autotrofné druhy – zdrojom uhlíka je CO2
 • heterotrofné druhy – zdrojom uhlíka sú organické látky
pod a z skavania energie
Podľa získavania energie
 • fototrofné druhy – energiu získavajú zo svetla, sú schopné fotosyntézy (majú farbivá [chlorofyly] umožňujúce premenu svetelnej energie na chemickú)
 • chemotrofné druhy – energiu získavajú oxidáciou substrátu atmosférickým kyslíkom
pod a z vislosti na kysl ku
Podľa závislosti na kyslíku
 • aeróbne druhy – pre svoju existenciu potrebujú O2
 • anaeróbne druhy – dokážu žiť v prostredí bez O2
 • fakultatívne anaeróbne druhy – prispôsobia sa životu za prítomnosti, aj neprítomnosti kyslíka
pod a zdroja dus ka
Podľa zdroja dusíka
 • amonizačné druhy – zabezpečujú rozklad bielkovín na plynný dusík N2
 • nitrifikačné druhy – zabezpečujú oxidáciu NH4+ na dusitany (Nitrosomonas)
 • nitratačné druhy – zabezpečujú oxidáciu dusitanov na dusičnany (Nitrobacter)
 • nitrogénne druhy - sú schopné pútať vzdušný dusík do anorganických zlúčenín dusitanov (Azobacter, Rhizobium)
pod a sfarbenia grama
Podľa sfarbenia grama
 • G – pozitívne G+ - farbia sa anilínovými farbami na fialovo
 • G – negatívne G-- farbia sa anilínovými farbami na červeno
ad