Mitoza i mejoza
Download
1 / 33

Mitoza i mejoza - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

Mitoza i mejoza. mgr Ilona Marciniak. Mitoza. Zachodzi w komórkach somatycznych, Obejmuje jeden podział, Powstają 2 komórki potomne, Liczba chromosomów po podziale jest taka sama jak wyjściowa. Cykl komórkowy. Interfaza. Kariokineza. Cytokineza. G2. G1. S. Cykl komórkowy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mitoza i mejoza' - sorena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mitoza i mejoza

Mitoza i mejoza

mgr Ilona Marciniak


Mitoza
Mitoza

 • Zachodzi w komórkach somatycznych,

 • Obejmuje jeden podział,

 • Powstają 2 komórki potomne,

 • Liczba chromosomów po podziale jest taka sama jak wyjściowa.


Cykl kom rkowy
Cykl komórkowy

Interfaza

Kariokineza

Cytokineza

G2

G1

S


Cykl kom rkowy1
Cykl komórkowy

 • to okres trwający od momentu powstania komórki do końca podziału tej komórki na komórki potomne


 • Faza G1- wzmożona synteza białek budulcowych i enzymatycznych, synteza RNA (faza wzrostu komórki).

 • Faza G0- komórka zostaje wyłączona z cyklu komórkowego, różnicuje się na komórki specjalistyczne.

 • Faza S- replikacja DNA (w jądrze komórkowym) i synteza histonów (w cytoplazmie)- podwojenie chromosomów (które pozostają niewidoczne).

 • Faza G2- synteza białek potrzebnych do budowy wrzeciona kariokinetycznego, przygotowanie do podziału.


Przebieg mitozy
Przebieg mitozy

 • Profaza

 • Metafaza

 • Anafaza

 • Telofaza


 • Profaza- spiralizacja i kondensacja nici chromatynowych prowadzi do wyodrębnienia się chromosomów, z których każdy składa się z dwóch chromatyd połączonych centromerem. Pod koniec profazy znikają: jąderko i otoczka jądrowa. Zaczynają się organizować mikrotubule wrzeciona podziałowego.


 • Metafaza- chromosomy układają się centromerami prowadzi do wyodrębnienia się chromosomów, z których każdy składa się z dwóch chromatyd połączonych centromerem. Pod koniec profazy znikają: jąderko i otoczka jądrowa. Zaczynają się organizować mikrotubule wrzeciona podziałowego. w płaszczyźnie równikowej komórki wrzeciona kariokinetycznego
Mejoza
Mejoza otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Podział zachodzi w komórkach macierzystych gamet (u zwierząt) i zarodników (u roślin),

 • Obejmuje dwa cykle podziałowe,

 • Z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki potomne,

 • Komórki potomne mają zredukowaną liczbę chromosomów o połowę (z 2n do n).


 • Profaza I otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.(leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza)

 • Metafaza I

 • Anafaza I

 • Telofaza I

 • Profaza II

 • Metafaza II

 • Anafaza II

 • Telofaza II


Profaza i
Profaza I otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Leptoten- chromosomy wyodrębniają się jako długie cienkie nici,

 • Zygoten- łączenie chromosomów homologicznych (tworzą się biwalenty, albo tetrady chromatyd),

 • Pachyten Zachodzi zjawisko crossing-over,

 • Diploten- następuje skracanie i częściowe rozdzielanie się chromosomów, widoczne są chiazmy.

 • Diakineza- skrócenie i zgrubienie chromosomów w biwalentach, zanika otoczka jądrowa i jąderko. Tworzy się wrzeciono podziałowe.


Metafaza i
Metafaza I otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Ostateczne formuje się wrzeciono podziałowe, biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej komórki.

 • Włókienka wrzeciona kariokinetycznego łączą się z centromerami.


Anafaza i
Anafaza I otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Skracanie się wrzeciona podziałowego powodje rozejście się chromosomów homologicznych do naprzeciwległych biegunów komórki.


Telofaza i
Telofaza I otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Zanika wrzeciono podziałowe,

 • Chromosomy na przeciwległych biegunach zostają otoczone otoczką jądrową,

 • Chromosomy ulegają częściowej despiralizacji

 • Następuje cytokineza.


Profaza ii
Profaza II otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Chromosomy ulegają kondensacji

 • Zanika otoczka jądrowa


Metafaza ii
Metafaza II otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Organizuje się wrzeciono podzialowe (zwykle prostopadle do pierwszego podziału),

 • Chromosomy z wyodrębnionymi chromatydami układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego.


Anafaza ii
Anafaza II otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Podział centromerów.

 • Nici wrzeciona skracają się i chromatydy jako chromosomy potomne wędrują do przciwległych biegunów komórki.


Telofaza ii
Telofaza II otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Wokół czterech grup chromosomów odtwarzają się otoczki jądrowe,

 • Powstają jąderka,

 • Chromosomy ulegają despiralizacji.


Zadanie domowe
Zadanie domowe otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.

 • Podaj znaczenie procesu crossing-over

 • Skonstruuj tabelę, w której porównasz mitozę i mejozę.


K o n i e c
K otoczone otoczką jądrową, chromosomy ulegają dekondensacji, tworząc nici chromatynowe, pojawia się jąderko. Następuje cytokineza.ONIEC