CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ TIEÁT KEÅ CHUYEÄN 4 GV: Đào Thị Phương Cam Ranh-Khánh Hòa - PowerPoint PPT Presentation

Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a
Download
1 / 15

  • 70 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ TIEÁT KEÅ CHUYEÄN 4 GV: Đào Thị Phương Cam Ranh-Khánh Hòa. Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009. Kể chuyện. Búp bê của ai ?. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009. Kể chuyện. Búp bê của ai ?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ TIEÁT KEÅ CHUYEÄN 4 GV: Đào Thị Phương Cam Ranh-Khánh Hòa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ TIEÁT KEÅ CHUYEÄN 4GV: Đào Thị PhươngCam Ranh-Khánh Hòa


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kể chuyện

Búp bê của ai ?


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

1

2

3

4

5

6

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kể chuyện

Búp bê của ai ?


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

1. Dựa theo lời kể của cô giáo, em hãy tìm lời thuyết minh cho các tranh dưới đây :

1

2

3

Búp bê bị bỏ quên trên nóc tủ.

Búp bê khóc vì bị rét.

Búp bê bỏ cô chủ ra đi.

4

5

6

Một cô bé tốt bụng nhìn thấy búp bê trong đống lá khô.

Cô bé may áo mới cho búp bê.

Búp bê sống hạnh phúc bên cô chủ mới.


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

2. Kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê.

1

2

3

Búp bê bị bỏ quên trên nóc tủ.

Búp bê khóc vì bị rét.

Búp bê bỏ cô chủ ra đi.

4

5

6

Một cô bé tốt bụng nhìn thấy búp bê trong đống lá khô.

Cô bé may áo mới cho búp bê.

Búp bê sống hạnh phúc bên cô chủ mới.


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

2. Kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê.

1

2

3

Búp bê bị bỏ quên trên nóc tủ.

Búp bê khóc vì bị rét.

Búp bê bỏ cô chủ ra đi.

4

5

6

Một cô bé tốt bụng nhìn thấy búp bê trong đống lá khô.

Cô bé may áo mới cho búp bê.

Búp bê sống hạnh phúc bên cô chủ mới.


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Sao em khóc ?

Em không có

quần áo…

Cô ấy tệ thật …

Ai lấy búp bê

của con rồi ? …

Em không muốn

sống với chị ấy …


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

3


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Ôi, con búp bê

xinh quá …


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Búp bê sao không

có áo ? …


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Chị ơi, em muốn

ở với chị …


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

1

2

3

4

5

6

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kể chuyện

Búp bê của ai ?


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Ý nghĩa câu chuyện : Phải biết giữ gìn, yêu quý đồ chơi.

Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kể chuyện

Búp bê của ai ?

3. Kể phần kết câu chuyện với tình huống : Cô chủ cũ gặp lại búp bê trên tay cô chủ mới.


Cha o m ng ca c tha y co ve d tie t ke chuye n 4 gv o th ph ng cam ranh kh nh h a

Chuùc caùc thaày coâ maïnh khoûe.


  • Login