Lasy w polsce
Download
1 / 17

LASY W POLSCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

LASY W POLSCE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LASY W POLSCE' - soren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Las to nie tylko zbiorowisko drzew – to także system żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

 • Na terytorium naszego kraju przeważają lasy iglaste – jest to ponad ¾ wszystkich lasów, natomiast wśród nich dominuje sosna. Wynika to z jej dużej tolerancji i szybkiego tempa jej wzrostu. Wśród drzew liściastych najwięcej jest dębów, buków i grabów.

 • Stan zdrowotny naszych lasów nie przedstawia się najlepiej. Całkowicie zdrowych jest 6%. Blisko połowa natomiast jest uszkodzona.

 • Najważniejsze typy lasów to:

 • lasy liściaste

 • lasy iglaste

 • lasy mieszane


Las li ciasty
Las liściasty żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Lasy liściaste to typ lasów charakteryzujących się dominacją drzew liściastych. Charakter jego zmienia się wraz ze zmianą regionu geograficznego, a co za tym idzie klimatu.

W Polsce ze względu na skład gatunkowy

i wilgotność wyróżnia się kilka typów lasów

liściastych:

 • Grąd – żyzny las wielogatunkowy z dębem, grabem i klonem.

 • Łęg– las występujący nad wodą, okresowo zalewany. Dominują olsza, wierzba, topola, jesion.

 • Ols – zwany też olszyną, występuje na bagnach. Główne drzewa to olsza oraz jesion i świerk.

 • Buczyna– las dużym udziałem buka

 • Bór mieszany – rośnie tam głównie dąb i sosna z domieszką drzew liściastych.


Grąd żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Łęg

Ols

Buczyna

Bór mieszany


Las iglasty
Las iglasty żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Lasy iglaste występują głównie na słabych glebach bielicowych.

Ze względu na dominujący gatunek lasy iglaste można podzielić na:

lasy sosnowe

lasy świerkowe

lasy jodłowe.

Istnieje też inny podział:

 • Lasy sosnowe suche – rosną na suchych glebach, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, w runie natomiast mchy i porosty.

 • Lasy sosnowe świeże – występują na dość wilgotnych glebach, w runie spotkać można wrzosy, borówki, jagody czarne; czasem rosną drzewa liściaste.

 • Lasy sosnowe bagienne – pojawiają się na torfowych, podmokłych glebach. Drzewa są mniejsze, a w runie występują głównie mchy.


Lasy sosnowe żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Lasy świerkowe

Lasy jodłowe


Las mieszany
Las mieszany żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Składa się przede wszystkim z sosny pospolitej oraz dębu, świerku, modrzewiu, brzozy, topoli i osiki.


Przyczyny po ar w
PRZYCZYNY POŻARÓW żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

Główne przyczyny:

 • podpalenia - to > 45% wszystkich pożarów

 • nieostrożność dorosłych - to 20–25%

 • awarie linii energetycznych

 • transport kolejowy

 • transport drogowy  

 • przerzuty ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk

 • wyładowania atmosferyczne, od popularnego pioruna powstaje około 1% pożarów lasów.


Skutki po ar w
SKUTKI POŻARÓW żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

 • W skutek pożarów ponoszone są straty materialne, jednakże bez porównania największe są straty biocenotyczne, które według szacunków są około pięciokrotnie większe od strat materialnych.

 • W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega również różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych).

 • Wtórnym efektem negatywnym powodowanym przez pożary lasów są zmiany fizykochemiczne ekosystemów obejmujące zmiany mikroklimatu i gleby.


Le ny savoir vivre
Leśny Savoir - żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.vivre

 • W lesie nie używaj ognia.

 • Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.

 • Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998.

 • Autem nie wjeżdżaj do lasu.

 • Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego

 • Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny.

 • Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom.

 • Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie.

 • Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory.

 • Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy.

 • Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj.

 • Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!


Le ny savoir vivre1
Leśny Savoir - vivre żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

 • Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:

  • uprawy leśne do 4 m wysokości;

  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

  • ostoje zwierząt;

  • źródliska rzek i potoków;

  • obszary zagrożone erozją.


W lasach zabrania si
W lasach zabrania się: żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat.

zanieczyszczania gleby i wód;

zaśmiecania;

rozkopywania gruntu;

niszczenia grzybów oraz grzybni;

niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

rozgarniania i zbierania ściółki;

wypasu zwierząt gospodarskich;

biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

puszczania psów luzem;

hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.


Stopie zagro enia po arowego ustalany jest ka dego dnia na podstawie
Stopień zagrożenia pożarowego ustalany jest każdego dnia na podstawie:

 • wilgotności powietrza;

 • wilgotności ściółki;

 • wysokości opadu.

  Informacje te umożliwiają określenie czasu i sposobu pracy systemu obserwacyjno-alarmowego.

  Informacje o stopniu zagrożenia pożarowego przekazywane są również do Straży Pożarnej, służb współpracujących z Lasami Państwowymi i mediów.


Nadle nictwo musi by zaopatrzone w odpowiedni sprz t na wypadek po aru
Nadleśnictwo musi być zaopatrzone w odpowiedni sprzęt na wypadek pożaru.

 • Wyposażenie bazy w sprzęt i urządzenia przydatne do gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk:

 • lekki samochód patrolowo-gaśniczy (400 l)

 • pług (urządzenie) do mineralizacji gleby

 • sprzęt ręczny

 • hydronetka plecakowa

 • tłumica

 • szpadle, łopaty

 • tablice – kierunkowskazy

 • sprzęt i urządzenia dodatkowe (wg indywidualnych ustaleń i potrzeb):

 • zestaw ciągnik z przyczepą typu beczkowóz

 • pompa pływająca

 • węże tłoczne

 • agregat prądotwórczy,


Metody gaszenia po ar w
Metody gaszenia pożarów: sprzęt na wypadek pożaru.

 • tłumienie pożaru za pomocą tłumicy lub gałęzi,

 • tłumienie - zasypywanie ziemią (glebą mineralną),

 • wyorywanie pasa zaporowego, tzw. przerwy ogniowej,

 • wypalanie - kontrolowane spalanie pasa pokrywy gleby,

 • gaszenie wodą,

 • gaszenie wodą z dodatkiem środka zwilżającego,

 • gaszenie pianą,

 • gaszenie hydrożelemad