Çıkar çatışması yoktur. - PowerPoint PPT Presentation

kar atmas yoktur.
Download
1 / 24

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Çıkar çatışması yoktur. ASEMPTOMATİK ENFEKTE DEV BÜL. ¹ Dr.Gökhan ERGENE , ² Dr.Rasih Yazkan, ¹ Dr.İ.Ethem Özsoy ¹ Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi. ² Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Çıkar çatışması yoktur.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kar at mas yoktur

 • kar atmas yoktur.


Asemptomat k enfekte dev b l

ASEMPTOMATK ENFEKTE DEV BL

Dr.Gkhan ERGENE, Dr.Rasih Yazkan,

Dr..Ethem zsoy

anlurfa Eitim ve Aratrma Hastanesi.

Sleyman Demirel niversitesi Gs Cerrahisi AD.


Kar at mas yoktur

 • Bllz akcier hastalklar bleb, bl ve amfizem formasyonu ile karakterizedir.

 • Bl, alveolar doku hasr sonras oluan hava dolu boluk olarak tanmlanmaktadr.

 • Ne nadir ne de yeni bir hastalk deildir.


Kar at mas yoktur

 • OLGU

 • G.G

 • 32Y, K, EV HANIMI , ANLIURFA

 • KAYET

  Solunum sistemi ile ilgili sikayeti yok.

  Tiroit hastal nedeniyle hastaneye

  bavuran hasta

 • ZGEM

  Multi Nodler Guatr

 • SOYGEM

  zellik yok.

 • ALIKANLIKLAR

  Sigara kullanmam.

  Srekli kulland ila yok.


Kar at mas yoktur

 • FZK MUAYENE

  Sol hemitoraksta solunum sesleri alnamyor.

  Boyunda tiroid palpasyonla ele geliyor.


Kar at mas yoktur

 • Hastann tiroidektomi operasyonu amacyla, hazrlk aamasnda istenen PA akcier grafisinde patoloji saptanmas zerine kliniimize ynlendirildi.


Pa akci er grafi

PA Akcier Grafi


Hastaya t p torakostomi karar al nd

Hastaya tp torakostomi karar alnd.


Hastaya sol t p torakostomi uyguland

Hastaya sol tp torakostomi uyguland.


Kar at mas yoktur

 • Toraks tpnden serbest hava k veya herhengi bir sv drenaj olmad.

 • Osulasyon olmad grld.


Dev b l

DEV BL?


Toraks bt

Toraks BT


Torakotomi karar al nd

Torakotomi karar alnd.


Operasyon sol torakotomi

OPERASYON : Sol Torakotomi


Kar at mas yoktur

 • Sol torakotomi ile bllektomi yapld.

 • Eksplorasyonda bir adet sol st lob apikoposterior segmentten kaynaklanan sapl dev enfekte bl grld. Bir adet 80mm lik parankim stepleri ile bl rezeksiyonu yapld. Yaklak 400 cc seroprlan mai aspire edildi.


Patoloji

Patoloji

 • Amfizem, taze kanama, pigment ykl makrofajlar, damar duvarlarnda intimal kalnlama, lenfosit infiltrasyonu.


Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

 • Yaymada bol lenfosit grld.

 • reme olmad.


Postoperatif pa akci er grafisi postop 3 g n kontrol

Postoperatif PA Akcier Grafisi(Postop. 3.gn kontrol)


Postoperatif pa akci er grafisi postop 3 ay kontrol

Postoperatif PA Akcier Grafisi(Postop. 3.ay kontrol)


Kar at mas yoktur

 • Litaratrde enfekte dev bln cerrahi bl rezeksiyonu dnda perktanz drenaj tedavisi almalar da yer almakta


Kar at mas yoktur

 • Perktan drenaj tedavisi, kronik pnmotoraks ve bronkoplevral fistl gibi ciddi komlikasyonlar olmas nedeniyle tercih edilen bir tedavi deildir.


Kar at mas yoktur

SONU

 • RADYOLOJSNDE PNMOTORAKS N TANISI OLAN ANCAK ASEMPTOMATK OLARAK KLNMZE GELEN HASTALARA DAHA DKKATL YAKLAMALIYIZ.

 • ASEMPTOMATK PNMOTORAKS N TANISI OLAN HASTALARA TANIDAN EMN OLSAK DA TP TORAKOSTOM NCES TORAKS BT TETKK NERYORUZ.


 • Login