windows powershell
Download
Skip this Video
Download Presentation
Windows PowerShell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Windows PowerShell - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Windows PowerShell. Mgr inż . Przemysław Walkowiak. Agenda. Czym jest PowerShell? Zastosowanie Podstawowa składnia Providery danych Zarządzanie systemami : Windows Management Instrumentation Windows Remote Management MS Sql Server Rozszerzanie PowerShella. Czym jest PowerShell?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Windows PowerShell' - sora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
windows powershell

WindowsPowerShell

Mgrinż.

Przemysław

Walkowiak

agenda
Agenda
 • Czym jest PowerShell?
 • Zastosowanie
 • Podstawowa składnia
 • Providery danych
 • Zarządzaniesystemami:
  • Windows Management Instrumentation
  • Windows Remote Management
  • MS Sql Server
 • Rozszerzanie PowerShella

mgr inż. Przemysław Walkowiak

czym jest powershell
Czym jest PowerShell?
 • Intepreter poleceń
 • Następca interpreterów:
  • command.com (MS DOS),
  • cmd.exe (MS Windows).
 • Odpowiednik z systemów *niksowych:
  • bash,
  • zsh,
  • csh,
  • itp.
 • Zintegrowany z platformą .NET

mgr inż. Przemysław Walkowiak

zastosowanie
Zastosowanie
 • Automatyzacja zadań
 • Zarządzanie z wykorzystaniem Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Zarządzanie usługami:

ActiveDirectory,

IIS,

SQL Server,

Exchange,

 • Proste aplikacje okienkowe (.NET i WinForms)

mgr inż. Przemysław Walkowiak

podstawowa sk adnia polecenia
Podstawowa składniaPolecenia

ipconfig.exe

notepad.exe

update.cmd

Get-Alias

Get-Process

Write-Output

Set-Content

./restart.ps1

 • Polecenia natywne:
  • Aplikacje
  • Skrypty wsadowe
 • Commandlets
  • Nie są to skrypty, lecz kod skompilowany do biblioteki DLL
 • Funkcje
  • Skrypty w pamięci interpretowane podczas uruchomienia
 • Skrypt
  • Plik z poleceniami PS

mgr inż. Przemysław Walkowiak

podstawowa sk adnia
Podstawowa składnia
 • Potoki
  • dir *.dll | Format-Table
 • Zmienne
  • $abc = „napis”
 • Pętle
  • foreach ($plik in $katalog) { $plik }
 • Instrukcje warunkowe
  • (1,2,3,4,5) –lt 3
 • Obiekty
  • (5+9).GetType().FullName
 • Filtrowaniedanych
  • Where-Object

mgr inż. Przemysław Walkowiak

formatowanie danych
Formatowanie danych
 • Format
  • -Table
  • -List
  • -Wide
  • -Custom
 • Export/Import
  • -CliXML
  • -CSV
 • Out
  • -File
  • -Host
  • -Printer
  • -String
  • -Null
 • ConvertTo
  • -HTML

mgr inż. Przemysław Walkowiak

providery
Providery

Demo

 • Umożliwiają dostęp do danych za pomocąunikalnych ścieżek
 • Dane są przechowywane hierarchicznie i są adresowane identycznie jak katalogi
 • Wbudowane providery:
  • FileSystem
  • Registry
  • Alias
  • Certificate
  • Environment
  • Variable
  • Function

mgr inż. Przemysław Walkowiak

wmi co to jest
WMICo to jest?
 • Windows Management Instrumentation
 • Stabilna technologia do zarządzania komputerami
 • Umożliwia m.in.:
  • dostęp do ogólnych informacji o systemie
  • zarządzanie uruchomionymi procesami
  • konfigurację sieci
  • konfigurację urządzeń

mgr inż. Przemysław Walkowiak

wmi z czym to si je
WMIZ czym to się je?

Demo

 • Cmdlet get-wmiobject
 • Ważniejsze parametry:
  • class (np. win32_process)
  • namespace (np. root\CIMV2)
  • computerName
  • credential (np. SARUMAN\Przemek)
  • query (np. select * from win32_volumes)
  • list

mgr inż. Przemysław Walkowiak

windows remote management
Windows Remote Management

Demo

 • WinRM – Windows Remote Management
  • Implementacja WS-Management (SOAP)

mgr inż. Przemysław Walkowiak

ms sql server
MS SQL Server

Demo

Specjalny provider SQLServer

Invoke-sqlcmd

mgr inż. Przemysław Walkowiak

mo liwo ci rozbudowy powershella
Możliwości rozbudowy PowerShella

Skrypty PowerShella

Autorskie cmdlets (pisane w dowolnym języku wpsierającym platformę .NET)

Klasy .NET

Od 2008 roku wsparcie ze strony większości produktów MS

mgr inż. Przemysław Walkowiak

ps write dziekuje

PS> write-dziekuje

PS> Get-WmiObject –query „select pytania from Publiczność”

ad