slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitální učební materiál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Trestní odpovědnost. Trestní odpovědnost. je založena na spáchání trestního činu Pachatel - fyzická osoba - osoba příčetná - v době spáchání trestního činu dosáhla určitého věku. Vyloučení trestnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální učební materiál' - sora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trestn odpov dnost1
Trestní odpovědnost

je založena na spáchání trestního činu

Pachatel

- fyzická osoba

- osoba příčetná

- v době spáchání trestního činu dosáhla

určitého věku

vylou en trestnosti
Vyloučení trestnosti

Trestní zákon vylučuje trestnost za spáchaný čin v těchto případech:

 • čin byl spáchán osobou mladší 15 let
 • čin byl spáchán nepříčetnou osobou
 • čin byl spáchán v krajní nouzi
 • čin byl spáchán v nutné obraně
 • osoba oprávněně použila zbraň
mladistv
Mladistvý
 • pachatel, který spáchal trestný čin ve věku

mezi 15-18 lety

 • může být postaven před soud i odsouzen
 • zachází se s ním zvláštním způsobem
 • soud mu může uložit ochrannou výchovu

ve výchovném zařízení

 • dovršením 18 let je pachatel plně trestně

odpovědný

nep etnost
Nepříčetnost
 • neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu
 • neschopnost ovládat své jednání
 • bývá způsobena duševní chorobou
 • k posuzování příčetnosti jsou důležité posudky znalců psychiatrů
 • osobám se ukládá ochranné léčení
trestn odpov dnost a n vykov l tka
Trestní odpovědnost a návyková látka

Plně trestně odpovědná je osoba,

která spáchala trestný čin v nepříčetnosti

zaviněné vlastní vinou

např. pod vlivem drog nebo alkoholu

posuzov n m ry zavin n
Posuzování míry zavinění
 • úmyslné

- pachatel chtěl porušit zákon

- pachatel věděl, že svým jednáním

může zákon porušit

 • z nedbalosti

- pachatel věděl, že zákon může porušit,

ale spoléhal, že k tomu nedojde

- pachatel o ohrožení nevěděl, ač o tom

vědět měl a mohl

kontroln ot zky
Kontrolní otázky
 • Kdy vylučuje trestní zákon trestnost?

2. Vysvětli pojem nepříčetnost pachatele.

odpov di
Odpovědi
 • Trestnost je vyloučena v případě, že čin byl spáchán osobou mladší 15 let, nepříčetnou osobou, v krajní nouzi, v nutné obraně, pokud osoba oprávněně použila zbraň.
 • Nepříčetnost je neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu, neschopnost ovládat své jednání. Bývá způsobena duševní chorobou.
pou it zdroje
Použité zdroje
 • Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003

(viz http://explore.live.com/microsoft-servi ...cz&CTT=114)

na WWW:http://office.microsoft.com/cs-cz/images/

 • VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999.ISBN 80-7235-080-3
 • DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4
 • EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5
 • ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3
ad