Realizacja zadania 6 bezpieczna szko a bezpieczny ucze kibole blokersi grupy podw rkowe
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Realizacja zadania 6 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Kibole, blokersi , grupy podwórkowe PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Realizacja zadania 6 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Kibole, blokersi , grupy podwórkowe. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie. Celu: zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Download Presentation

Realizacja zadania 6 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Kibole, blokersi , grupy podwórkowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Realizacja zadania 6Bezpieczna Szkoa Bezpieczny UczeKibole, blokersi, grupy podwrkowe

Szkoa Podstawowa im. Kornela Makuszyskiego

w wieminie


Celu: zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom i uzalenieniom wrd dzieci i modziey.


  • 12 grudnia zaprosilimy policjantk z KMP w Koszalinie - p. King Stop, aby opowiedziaa naszym uczniom, jak wystrzega si rodowiska tzw. kiboli, blokersw czy innych subkultur, a take jak reagowa na zaczepki nieznajomych. Pani Kinga pokazaa dzieciom film, na ktrym mogy zaobserwowa niebezpieczne, cigane prawem zachowania kiboli oraz to, jak zachowuj si prawdziwi kibice.


Uczniowie sami wysnuli wniosek, e warto by tolerancyjnym i szanowa to, e kto kibicuje druynie przeciwnej.

Na koniec pani policjantka odpowiadaa na dociekliwe pytania dzieci, ktre suchay jej z wielk uwag.


Wiedza wykorzystana w praktyce


Ale te s i tacy, ktrzy nie maj ochoty kibicowa


Zakoczenie

Uczniowie dyskutowali o przyczynach wstpowania do grup podwrkowych oraz o sposobach spdzania wolnego czasu, aby unikn wcignicia do paczki.

Koordynator konkursu

Marzena Smoliska


  • Login