motivasjonsklima
Download
Skip this Video
Download Presentation
Motivasjonsklima

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Motivasjonsklima - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Motivasjonsklima. Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt Prestasjonsorientert – vekt på sosial sammenligning, resultat-fokusering, viktig å hevde seg, treneren fremhever ”de gode”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motivasjonsklima' - sophie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motivasjonsklima
Motivasjonsklima
 • Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt
 • Prestasjonsorientert – vekt på sosial sammenligning, resultat-fokusering, viktig å hevde seg, treneren fremhever ”de gode”
mestringsorientert klima
Mestringsorientertklima
 • Betones fremgang og innsats.
 • Mestring blir personlig kontrollerbart.
 • Trenerne er opptatt av å gi alle likeverdig anerkjennelse og oppmerksomhet. En vektlegger samarbeid og mange forskjellige måter å organisere aktiviteten på når en skal lære.
 • Trenerne signaliserer at det å ikke få det til er en naturlig del av det å lære, noe som gjør at det ikke blir psykologisk truende og angstvekkende å gjøre feil. Det danner basis for at en tør å gi seg i kast med nye og krevende utfordringer uansett.
i et prestasjonsklima
I et prestasjonsklima
 • Betones det å vinne, mellompersonlig konkurranse og absolutte prestasjoner basert på sosial sammenligning.
 • Det gis mest anerkjennelse og oppmerksomhet til dem som mestrer best, og trenerne er sterkt dirigerende og gir lite rom for medbestemmelse fra utøvernes side.
 • Trenerne viser liten aksept for utøvernes prøving og feiling, de kobler feiling til mangel på ferdighet, og evaluering av utøvere gjøres gjerne mens andre får høre på.
 • Ferdighetsbaserte grupperingsformer er fremtredende.
indre motivasjon
Indre motivasjon
 • Skaper aktivitet
 • Holder aktivitet ved like
 • Gir mål og mening
talentidentifisering
Talentidentifisering
 • Harre (1982) Det er først og fremst utøvernes treningsinnsats og trenbarhet ”trainability” som bestemmer om utøveren har kvalitetene som skal til for å lykkes.
 • Carlson (1991) og Gilbert og Breivik(1998) fant at internasjonale eliteutøvere sjelden var blant de beste som 12 åringer
slide7

Jarver (1979) 1 av 90 lovende friidrettsutøvere som ble gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åring

konklusjoner tidlig talentidentifisering
Konklusjoner tidlig talentidentifisering
 • Ikke lurt å plukke ut talentgrupper basert på prestasjoner/ferdighetsnivå i tidlig alder
 • Vanskelig å forutsi hvem som blir god på sikt basert på tidlige prestasjoner og fysiske forutsetninger
 • Bruk av snevert talentbegrep kan medføre stort tap av reelle talenter og svekke motivasjonen i det brede lag av idrettsaktive barn og unge
 • Effekt: ”Talenteliminering” snarere enn talentidentifisering, økt frafall og færre fysisk aktive barn og unge
teorien om systematisk aktivitetsspesifikk praktisering deliberate practice
Teorien om systematisk, aktivitetsspesifikkpraktisering (deliberate practice)
 • For å nå høyt nivå innen musikk og andre ferdighetsfelt kreves lang tids systematisk, og vedvarende trening/øving: –10 års/10.000 timers regelen! (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993)
 • 10-års/10.000 timers regelen gjelder klart også for å nå et høyt ferdighetsnivå i idrett (Helsen, Starkes & Hodges, 1998)
10 000 kroners sp rsm lene er imidlertid
10.000 kroners spørsmålene er imidlertid
 • Hvordan få barn/unge til å trives, lære best mulig, utvikle sine ferdigheter og fortsette med idrett ? (Egenverdien)
 • Hvordan få barn til å eventuelt øve og trene over lang tid(10 år) med sikte på å utvikle seg til utøvere på høyt nivå?
l ringskurve
Læringskurve

Ferdighet

verdenstoppen

????

Tid

ad