GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK - PowerPoint PPT Presentation

Gel m d nemler n b lmek
Download
1 / 33

 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK. ÖĞRETMENE NE KAZANDIRIR?. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar. Büyüme: Vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gel m d nemler n b lmek

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK

ÖĞRETMENE NE KAZANDIRIR?


Geli imle lgili temel kavramlar

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Büyüme: Vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

Gelişme: Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme; olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür.

Olgunlaşma: Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder.


Gel m d nemler n b lmek

Öğrenme: Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir.

Hazırbulunuşluk: Kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucunda belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır. Bir konunun, bir yaşantının istenen düzeyde öğrenilebilmesi için o konunun gerektirdiği temel ön yaşantılara o konuyu öğrenecek kişinin mutlaka sahip olması gereklidir.


Gel m d nemler n b lmek

Gelişimin Kritik Dönemleri:Çocuklar,bazıgelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterme eğilimindedirler. Çevre etkilerine karşı daha duyarlıdırlar ve çevrede düzenlenen öğrenme yaşantılarını diğer dönemlerden daha hızlı kazanabilirler. Psikologlar bu döneme kritik gelişim dönemleri adını vermektedirler.

Zamanlama çok önemlidir.


Nsan geli imi denilince ne anl yorsunuz

‘İnsan Gelişimi’ denilince ne anlıyorsunuz?


Kal t mc g r

Kalıtımcı Görüş

Goddard……..Kallikak ailesi


Evreci g r

Çevreci Görüş

John Locke…..TabulaRasa

Watson ……..9 aylık bebek Albert, tüylü beyaz nesneler


Gel m d nemler n b lmek

Sonuç


Davran lar n ortaya kmas nda nemli bir etken

davranışların ortaya çıkmasında önemli bir etken:


Gel m d nemler n b lmek

ZAMAN


Gel m d nemler n b lmek

Gebeliğin ilk 3 ayı

İlk 5 yaş: KRİTİK DÖNEM


Gel m n b yoloj k temeller

GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ


Gel m d nemler n b lmek

Yumurta + Sperm = Döllenme

Zigot (döllenmiş yumurta hücresi): Yarı anne,yarı baba.

23 çift kromozom: Otozom + cinsiyet

Erkek= XYCinsiyeti erkek belirler

Dişi= XX


Gel m d nemler n b lmek

Kromozomlar, gen adı verilen biyokimyasal oluşumlar taşımaktadır.

Gen= DNA + RNA

Baskın ve Çekinik

Genotip

Fenotip


Do um nces gel m

DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM


Gel m d nemler n b lmek

Mitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.

Bunun sonucu olarak, organelleri ve diğer hücre elemanları eş olan iki kardeş hücre oluşur.


Gel m d nemler n b lmek

Vücut hücrelerinde meydana gelir. Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir. Organizmanın büyümesi ve yaraların onarılması mitoz bölünme sayesinde olur.

Mitoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler.

1.07 – 3.50 .. Youtube.mitoz bölünme


Gel m d nemler n b lmek

Yeni bir canlının yaşamı, döllenmiş yumurta ile başlar. Kadın üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi spermin birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenme anında zigot oluşur ve yeni bir insanın ortaya çıkması için hazırlık başlar.Normal bir zigotta 46 kromozom vardır. Bunlardan 23'ü kadından, 23'ü erkekten gelmekte olup, 22 çifti büyümeyle ilgili, diğer ikisi cinsiyet kromozomudur. Cinsiyet kromozomları kadınlarda (xx), erkeklerde (xy) şeklinde bulunmaktadır. Kromozomlar üzerinde bulunan ve organizmanın genetik yapı taşları olan genler, yeni canlının karakterini belirler.


Gel m d nemler n b lmek

Döllenmeden doğuma kadar çeşitli evreler geçirilir. İlk olarak hücresel çoğalma, sonra kimyasal farklılaşma, doku ve organ oluşumu ve en son olarak da fonksiyon kazanma ve organizasyon olur.

Döllenmeden doğuma kadar anne rahminde geçen bu döneme doğum öncesi dönem, bu dönemdeki gelişmeye doğum öncesi gelişim denir. Gelişim döneminde geçirilen evreler Zigot, Embriyon ve Fetüs dönemleridir.


Zigot d llenme ve sonraki iki hafta

Zigot (Döllenme ve sonraki iki hafta)

Zigot döllenmeden hemen sonra bölünerek çoğalmaya başlar. Zigot küçük hücrelere bölünerek döl yatağı boruları yoluyla döl yatağına doğru ilerler, 12-16 hücre oluştuğunda döl yatağına ulaşır. Morula adı verilen bu hücre kitlesi birkaç gün dolaştıktan sonra uterus duvarına gömülür (implantasyon).

Zigot devri döllenme anından başlayarak 2 hafta devam eder. Zigot döl yatağına yerleştikten sonra üç ana kısım oluşur.


Gel m d nemler n b lmek

Dış Tabaka (Ektoderm): Sinir sistemi, saç, tırnak, dişler, deri bezleri ve hücreleri gelişir.

Orta Tabaka (Mezoderm): Kaslar, kemikler, dolaşım sistemi oluşur.

İç Tabaka (Endoderm): Sindirim sistemi, ağız ve boğaz oluşur.


Embriyon devri d llenmeden sonraki ilk evre

Embriyon Devri (Döllenmeden sonraki ilk evre)

Sınırı kesin olmamakla birlikte genellikle embriyonik dönem 8 hafta olup bu dönemde döllenmiş yumurta hücresi çabucak bir organizma haline gelecek şekilde farklılaşır, kulaklar, kol ve bacakların çıkacağı yerler belirginleşir.

6.5 haftada parmaklar, dudaklar, burun delikleri ve gözler belirmeye başlar. 7. haftada dil ve 20 adet süt dişinin yeri ve bütün iç organlar oluşur. Embriyon devresinin sonunda organizma bir insan olarak tanınabilir.


Fet s devri nc aydan do uma kadar olan evre

Fetüs Devri (üçüncü aydan doğuma kadar olan evre)

Sekizinci haftadan, doğuma kadar geçen zamanda organizmaya fetüs adı verilir.Üçüncü ve beşinci aylar arası fetüs süratli bir büyüme gösterir. Gebeliğin 20. haftasında saçlar ve tırnaklar çıkmaya başlar. Ter bezleri gelişmiştir. Fetüs uyarıcılara 8 haftalıkken tepkide bulunabilir. Burun, dudak, yanaklar ve çene bu zamanda uyarıcıya karşı duyarlıdır.

16. haftada dış uyarıcılara duyarlı bölgeler artar ve bütün vücut duyarlı hale gelir. Fetüs dış uyarıcılara tepkide bulunurken kendi kendine hareketler de yapar. 4. aydan sonra anne bebeğin kendi kendine yaptığı hareketlerin farkına varır.

Doğum öncesi gelişimin en büyük özelliği büyüme ve bazı organlarda görülen olgunlaşma hızlılığıdır. Fetüs 4 aylıkken nefes alıp verme, 5 aylıkken yürüme, 6 aylık olunca emme hareketleri yapar. 28. haftada erken doğan fetüsün yaşama şansı yüksektir.

Doğuma kadar fetüsün bütün organları yaşaması için gerekli görevleri yapabilecek olgunluğa erişir.


Gel m d nemler n b lmek

Video:

Doğumöncesi gelişimin biyolojisi


Do um ncesi geli imi olumsuz etkileyebilecek fakt rler

Doğumöncesi Gelişimi Olumsuz Etkileyebilecek Faktörler


Gel m d nemler n b lmek

 • Genetik bozukluklar

 • Çevresel bozukluklar


Evresel bozukluklar

Çevresel Bozukluklar

 • Beslenme bozuklukları

 • İlaçlar ve kimyasal maddeler

 • Hastalıklar

 • Radyasyon

 • Kan uyuşmazlığı

 • Psikolojik Sıkıntılar


Geli im lkeleri

Gelişim İlkeleri


Gel m d nemler n b lmek

1. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalardan gerçekleşir.3. Gelişim nöbetleşe devam eder.4. Gelişim baştan ayağa , içten dışa doğrudur.5. Gelişim genelden özele doğrudur.6. Gelişimde kritik dönemler vardır.7. Gelişim bir bütündür.8. Gelişimde bireysel farklar vardır.


Gel m devler ve e t m

GELİŞİM ÖDEVLERİ VE EĞİTİM


Okul ncesi lk ocukluk d nemi 3 6 ya

Okulöncesi - İlk çocukluk dönemi (3-6 yaş)

 • Yürüme ve konuşma

 • Özbakım becerileri

 • El-göz uyumunu sağlamaya başlama

 • Cinsel farklılıkları öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama

 • Aile üyelerini ve çevresini örnek alarak ilişki kurmayı öğrenme ve onlara karşı duygularının farkında olmaya başlama

 • Toplumsal rolleri ve kuralları öğrenmeye başlama


Lk retim kinci ocukluk d nemi 7 11 ya

İlköğretim-İkinci Çocukluk Dönemi (7-11 yaş)

 • Kendine karşı tutumlar oluşturma: Öğretmen kendini tanıması ve olumlu benlik algısı geliştirmede yardımcı olmalı

 • Yaşıtlarıyla iyi geçinme, iletişimi zenginleştirme

 • Üç temel beceri: Okuma, yazma, aritmetik

 • Rol model aldığı kişilere göre, cinsiyetine uygun rolü geliştirme

 • Vicdan ve değerler sistemi geliştirme

 • Sorumluluk almasına izin verilirse kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlama


 • Login