Gel m d nemler n b lmek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK. ÖĞRETMENE NE KAZANDIRIR?. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar. Büyüme: Vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

Download Presentation

GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


GELİŞİM DÖNEMLERİNİ BİLMEK

ÖĞRETMENE NE KAZANDIRIR?


Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Büyüme: Vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

Gelişme: Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli koşulları olan en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. Gelişme; olgunlaşma ve öğrenme etkileşimlerinin bir ürünüdür.

Olgunlaşma: Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder.


Öğrenme: Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir.

Hazırbulunuşluk: Kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucunda belli bir davranışı göstermeye hazır olmasıdır. Bir konunun, bir yaşantının istenen düzeyde öğrenilebilmesi için o konunun gerektirdiği temel ön yaşantılara o konuyu öğrenecek kişinin mutlaka sahip olması gereklidir.


Gelişimin Kritik Dönemleri:Çocuklar,bazıgelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür öğrenmelere karşı yüksek duyarlılık gösterme eğilimindedirler. Çevre etkilerine karşı daha duyarlıdırlar ve çevrede düzenlenen öğrenme yaşantılarını diğer dönemlerden daha hızlı kazanabilirler. Psikologlar bu döneme kritik gelişim dönemleri adını vermektedirler.

Zamanlama çok önemlidir.


‘İnsan Gelişimi’ denilince ne anlıyorsunuz?


Kalıtımcı Görüş

Goddard……..Kallikak ailesi


Çevreci Görüş

John Locke…..TabulaRasa

Watson ……..9 aylık bebek Albert, tüylü beyaz nesneler


Sonuç


davranışların ortaya çıkmasında önemli bir etken:


ZAMAN


Gebeliğin ilk 3 ayı

İlk 5 yaş: KRİTİK DÖNEM


GELİŞİMİN BİYOLOJİK TEMELLERİ


Yumurta + Sperm = Döllenme

Zigot (döllenmiş yumurta hücresi): Yarı anne,yarı baba.

23 çift kromozom: Otozom + cinsiyet

Erkek= XYCinsiyeti erkek belirler

Dişi= XX


Kromozomlar, gen adı verilen biyokimyasal oluşumlar taşımaktadır.

Gen= DNA + RNA

Baskın ve Çekinik

Genotip

Fenotip


DOĞUM ÖNCESİ GELİŞİM


Mitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.

Bunun sonucu olarak, organelleri ve diğer hücre elemanları eş olan iki kardeş hücre oluşur.


Vücut hücrelerinde meydana gelir. Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir. Organizmanın büyümesi ve yaraların onarılması mitoz bölünme sayesinde olur.

Mitoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler.

1.07 – 3.50 .. Youtube.mitoz bölünme


Yeni bir canlının yaşamı, döllenmiş yumurta ile başlar. Kadın üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi spermin birleşmesi olayına döllenme denir. Döllenme anında zigot oluşur ve yeni bir insanın ortaya çıkması için hazırlık başlar.Normal bir zigotta 46 kromozom vardır. Bunlardan 23'ü kadından, 23'ü erkekten gelmekte olup, 22 çifti büyümeyle ilgili, diğer ikisi cinsiyet kromozomudur. Cinsiyet kromozomları kadınlarda (xx), erkeklerde (xy) şeklinde bulunmaktadır. Kromozomlar üzerinde bulunan ve organizmanın genetik yapı taşları olan genler, yeni canlının karakterini belirler.


Döllenmeden doğuma kadar çeşitli evreler geçirilir. İlk olarak hücresel çoğalma, sonra kimyasal farklılaşma, doku ve organ oluşumu ve en son olarak da fonksiyon kazanma ve organizasyon olur.

Döllenmeden doğuma kadar anne rahminde geçen bu döneme doğum öncesi dönem, bu dönemdeki gelişmeye doğum öncesi gelişim denir. Gelişim döneminde geçirilen evreler Zigot, Embriyon ve Fetüs dönemleridir.


Zigot (Döllenme ve sonraki iki hafta)

Zigot döllenmeden hemen sonra bölünerek çoğalmaya başlar. Zigot küçük hücrelere bölünerek döl yatağı boruları yoluyla döl yatağına doğru ilerler, 12-16 hücre oluştuğunda döl yatağına ulaşır. Morula adı verilen bu hücre kitlesi birkaç gün dolaştıktan sonra uterus duvarına gömülür (implantasyon).

Zigot devri döllenme anından başlayarak 2 hafta devam eder. Zigot döl yatağına yerleştikten sonra üç ana kısım oluşur.


Dış Tabaka (Ektoderm): Sinir sistemi, saç, tırnak, dişler, deri bezleri ve hücreleri gelişir.

Orta Tabaka (Mezoderm): Kaslar, kemikler, dolaşım sistemi oluşur.

İç Tabaka (Endoderm): Sindirim sistemi, ağız ve boğaz oluşur.


Embriyon Devri (Döllenmeden sonraki ilk evre)

Sınırı kesin olmamakla birlikte genellikle embriyonik dönem 8 hafta olup bu dönemde döllenmiş yumurta hücresi çabucak bir organizma haline gelecek şekilde farklılaşır, kulaklar, kol ve bacakların çıkacağı yerler belirginleşir.

6.5 haftada parmaklar, dudaklar, burun delikleri ve gözler belirmeye başlar. 7. haftada dil ve 20 adet süt dişinin yeri ve bütün iç organlar oluşur. Embriyon devresinin sonunda organizma bir insan olarak tanınabilir.


Fetüs Devri (üçüncü aydan doğuma kadar olan evre)

Sekizinci haftadan, doğuma kadar geçen zamanda organizmaya fetüs adı verilir.Üçüncü ve beşinci aylar arası fetüs süratli bir büyüme gösterir. Gebeliğin 20. haftasında saçlar ve tırnaklar çıkmaya başlar. Ter bezleri gelişmiştir. Fetüs uyarıcılara 8 haftalıkken tepkide bulunabilir. Burun, dudak, yanaklar ve çene bu zamanda uyarıcıya karşı duyarlıdır.

16. haftada dış uyarıcılara duyarlı bölgeler artar ve bütün vücut duyarlı hale gelir. Fetüs dış uyarıcılara tepkide bulunurken kendi kendine hareketler de yapar. 4. aydan sonra anne bebeğin kendi kendine yaptığı hareketlerin farkına varır.

Doğum öncesi gelişimin en büyük özelliği büyüme ve bazı organlarda görülen olgunlaşma hızlılığıdır. Fetüs 4 aylıkken nefes alıp verme, 5 aylıkken yürüme, 6 aylık olunca emme hareketleri yapar. 28. haftada erken doğan fetüsün yaşama şansı yüksektir.

Doğuma kadar fetüsün bütün organları yaşaması için gerekli görevleri yapabilecek olgunluğa erişir.


Video:

Doğumöncesi gelişimin biyolojisi


Doğumöncesi Gelişimi Olumsuz Etkileyebilecek Faktörler


 • Genetik bozukluklar

 • Çevresel bozukluklar


Çevresel Bozukluklar

 • Beslenme bozuklukları

 • İlaçlar ve kimyasal maddeler

 • Hastalıklar

 • Radyasyon

 • Kan uyuşmazlığı

 • Psikolojik Sıkıntılar


Gelişim İlkeleri


1. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalardan gerçekleşir.3. Gelişim nöbetleşe devam eder.4. Gelişim baştan ayağa , içten dışa doğrudur.5. Gelişim genelden özele doğrudur.6. Gelişimde kritik dönemler vardır.7. Gelişim bir bütündür.8. Gelişimde bireysel farklar vardır.


GELİŞİM ÖDEVLERİ VE EĞİTİM


Okulöncesi - İlk çocukluk dönemi (3-6 yaş)

 • Yürüme ve konuşma

 • Özbakım becerileri

 • El-göz uyumunu sağlamaya başlama

 • Cinsel farklılıkları öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama

 • Aile üyelerini ve çevresini örnek alarak ilişki kurmayı öğrenme ve onlara karşı duygularının farkında olmaya başlama

 • Toplumsal rolleri ve kuralları öğrenmeye başlama


İlköğretim-İkinci Çocukluk Dönemi (7-11 yaş)

 • Kendine karşı tutumlar oluşturma: Öğretmen kendini tanıması ve olumlu benlik algısı geliştirmede yardımcı olmalı

 • Yaşıtlarıyla iyi geçinme, iletişimi zenginleştirme

 • Üç temel beceri: Okuma, yazma, aritmetik

 • Rol model aldığı kişilere göre, cinsiyetine uygun rolü geliştirme

 • Vicdan ve değerler sistemi geliştirme

 • Sorumluluk almasına izin verilirse kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlama


 • Login