วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 95

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิต วันที่ 25-27 ก.พ. , 3-5 , 10-11 มี.ค 255 1 ตั้งแต่เวลา 9 :00 – 16:30 น โรงแรมเดอะทวินทาวน์เวอร์ ชั้น 4. วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วัตถุประสงค์ของการคำนวณต้นทุนผลผลิต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6214380

25-27 .. , 3-5 , 10-11 . 2551 9:00 16:30 4


6214380

1 (Good Governance)

 • Accountability


6214380

 • 5 ( 4)

  1.

  2.

  3. ( )

  4.

  5.


Kpi 50 51

KPI 50/51


6214380


6214380


6214380


6214380


6214380


6214380


6214380


1 2550

1 .. 2550


6214380

Cost GL

12 + 3+ 3

100

1

1

18 + 2+ 3

17 + 3+ 3

2

8 + 2+ 3

15 + 5+ 4

2

20 + 5+ 4

3

110

30

6 + 4

4

3

4 + 6

20

5

130

130


2 2549 2550

2 ..2549 ..2550


6214380

6

.. 2547 .. 2548


6214380

6 47

/

1.

22.2 .

1.

22.2 .

216,296.

2.

2.5 .

2.

47.5 .

3,272.

3.

3.9 .

4.

41.1 .

5.

10.9 .

3.

10.9 .

259,075.

6. -

341.3 .

4.

345.6.

560.

7.

4.3 .


6214380

6 48

/

1.

CEO

292.3 .

1.

316.4 .

546,430

.

2.

7.4 .

3.

16.6 .

2.

91.6 .

3,498.4

.

4.

91.6 .


6214380

47

48

1.

CEO

1.

2.

3.

2.

4.

3.

5.

4.

6. -

7.


6214380

47

47

48

48

1.

3.

22.19

16.63

2.

4.

3.

56.38

91.60

4.

1.

CEO

5.

341.33

292.31

6. -

7.

4.29

2.

7.44


6214380

47

48

1.

1.

2.

2.

3.

4.


6214380

47

48

47

48

1.

1.

367.82

316.4

4.

2.

2.

58.38

91.6

3.


6214380


6214380

47 48 ( 6 )


6214380

47 48 ( 6 )


6214380

3

.. 2551


6214380

1.

2.

3. outsource


6214380


6214380


6214380


6214380

 • -

 • 1


6214380

 • Top-down approach

 • Interview or participative approach

 • Recycling approach


Top down approach

Top down approach


Interview or participative approach

Interview or participative approach

 • Top down approach


Recycling approach

Recycling approach


6214380


6214380


Benchmark

Benchmark


6214380


6214380


6214380

()

- ( )

GFMIS Transaction Code: FB03


6214380

()

()

GFMIS Transaction Code: ZMM_PO_RPT01


6214380

()


6214380

1 2550 15 2550 50 16 2550 30 2550 60

x

1 - 15 10750 5,350

16 - 30 25860 15,480

36520,830

20,830 / 365 =57.07

()


6214380

()

/ 1 1 20 6 / 120 /


6214380

()


6214380


6214380


6214380


6214380


6214380


6214380

4

1. 5

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2. 1

3. 2


6214380

..2551


6214380


6214380


6214380

..2551

1.

2.

3. GFMIS

4.

5.

6.

7.

8.


6214380

..2551


6214380

1. GFMIS

2. GFMIS

3.


6214380

..2551


6214380

- 5

P

90909

- 3 1 4 0

3 1

3 4 1 0


6214380


6214380

1


6214380

2


6214380

1


6214380

2


6214380


6214380


6214380

1


6214380

2


6214380

3


6214380

4


6214380

5


6214380

6


Gfmis

GFMIS


6214380

 • Transaction code : KSB1 Enter


6214380


6214380


Excel

Excel


Excel1

Excel


6214380

Transaction code: FB03 Enter


6214380


6214380


6214380


Excel2

Excel


Gfmis1

GFMIS

Transaction code: ZMM_PO_RPT01


6214380


6214380


Excel3

Excel


Excel4

Excel


6214380

5 2 4

.. 2552


6214380

Input

Process

Output

Quantity

Quality

Economy

Value-added

Time


6214380


6214380


6214380


6214380

Q & A


6214380

. 0-2298-6288

. 0-2273-9469

E-mail address: pubacsap@cgd.go.th

Website: www.cgd.go.th


 • Login