Download
1 / 12

เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 1 1 ประจำปี 2553. แผนภูมิการบรรยาย. SE Asia Statistics.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร' - sonya-foley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง”

นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด

ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553


แผนภูมิการบรรยาย “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง”


Se asia statistics
SE Asia Statistics “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง”


Income per year ppp
Income per year $ (PPP) “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง”

Japan

31,384

China

6,193

Malaysia

11,160

Singapore

28,228

India

3,262

Korea

22,543

Thai

8,542

Philippines 4,770

Vietnam

2,782

Australia

31,020

NZ

24,805

Gross national Income base of Purchasing Power Parity: Nations site


Key words
Key Words “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง”

  • ASEAN Economic Community 2558

  • AE (AEC Blueprint) หลักเกณฑ์เดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

  • อะไรจะเกิดขึ้น ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า, บริการ, การลงทุน, เงินทุน และ แรงงานฝีมืออย่างเสรี ทำให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการใช้ปัจจัยการผลิตที่หลากหลายด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายในภูมิภาค รวมถึงการส่งสินค้าออกไปแข่งขันขายยังตลาด AEC โดยปราศจากภาษีนำเข้า และส่งออก ขณะเดียวกันตลาดก็มี Demand ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เพราะ 10 ประเทศอาเซียนเมื่อรวมกันเป็นตลาดเดียวจะทำให้มีผู้บริโภคมากถึง 560 ล้านคน


ข้อมูลแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่น่าสนใจข้อมูลแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่น่าสนใจ

สินค้าที่ซื้อขายภายในกลุ่มมีราคาถูกลงเพราะไม่ต้องเสียภาษี

ต้นทุนการผลิตต่ำ ยังสามารถใช้ Supply Chain จากประเทศใน  AEC ได้อีก เช่น การโยกย้ายฐานการผลิต, การว่าจ้างฝีมือแรงงานจากประเทศอื่นที่ถูกกว่า

ตลาดการค้ากลับมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไม่เพียงแค่นี้ยังสามารถมีอำนาจในการต่อรองสูงขึ้นของการเปิดประตูการค้าเสรีไปสู่ตลาดเวทีการค้าโลกได้

อนาคต AEC กำลังมีแนวโน้มที่จะทำ AFTA  กับกลุ่มประเทศ EU  รวมถึงประเทศในอเมริกาตอนใต้ และรัสเซีย

ต่างชาติย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นมีอยู่สูง

การสร้างนวัตกรรมสินค้าให้เกิดความแตกต่าง จนสามารถมัดใจผู้บริโภค


ปัจจัยจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมปัจจัยจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ภูมิภาคเอเชียซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้รับความคาดหมายว่าจะเป็นศุนย์กลางแหล่งผลิตอาหารและผลิตสัตว์อาจ้รับผลกระบ้างจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น

  • โรคที่เกิดจากผลกระทบของอากาศร้อนและความเครียด

  • อากาศที่แปรปรวนและคาดหมายได้ยากขึ้น

  • การเปลี่ยนระบบการผลิตเข้าสู่ภาวะแวดล้อม การเกิดโรคระบาดใหม่ หรือเกิดซ้ำซากโดยเฉพาะโรคที่มีตัวนำที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

    การปรับตัวการให้บริการทางสัตวแพทย์สู่การบูรณาการความรู้ร่วมกับทางสาธารณสุข การติดตามโมเดลของโรคที่เกิดใหม่กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น จึงมีความจำเป็น


ตลาดเวชภัณฑสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดเวชภัณฑสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ข้อมูลการผลิตสัตว์เปรียบเทียบข้อมูลการผลิตสัตว์เปรียบเทียบ


มุมมองทั่วไปที่จะเกิดกับทุกภาคธุรกิจมุมมองทั่วไปที่จะเกิดกับทุกภาคธุรกิจ

เพราะฉะนั้น เป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจไทยที่สามารถปรับตัวรองรับกับตลาดการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นได้ กลับกันก็อาจเกิดผลกระทบต่อการผลิตคุณภาพต่ำ ต้นทุนสูง ที่ไม่สามารถปรับตัวเองแล้วก้าวให้ทันกับการแข่งขันในโลกการค้ายุคใหม่ที่ตลาดอาเซียน (10  ประเทศ) จะรวมกันเป็นตลาดเดียว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภค, การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจำนวน Demand และ Supply  ที่ต้อง Balance ให้ดี รวมถึงการแข่งขันต่างๆ ในโลกการค้าเสรีที่ทุกอย่างปราศจากภาษีทำให้สินค้าต่างๆ ทะลักเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้นด้วย


ผลต่อธุรกิจยาสัตว์และสัตวแพทย์ผลต่อธุรกิจยาสัตว์และสัตวแพทย์


Thank youผลต่อธุรกิจยาสัตว์และสัตวแพทย์


ad