เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร - PowerPoint PPT Presentation

  ...
Download
1 / 12

  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 1 1 ประจำปี 2553. แผนภูมิการบรรยาย. SE Asia Statistics.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เรื่อง “ผลกระทบของการเปิดอาเซียนกับธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง” นายสัตวแพทย์อาคม ชีวะเกรียงไกร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5980120

. 11 2553


5980120


Se asia statistics

SE Asia Statistics


Income per year ppp

Income per year $ (PPP)

Japan

31,384

China

6,193

Malaysia

11,160

Singapore

28,228

India

3,262

Korea

22,543

Thai

8,542

Philippines 4,770

Vietnam

2,782

Australia

31,020

NZ

24,805

Gross national Income base of Purchasing Power Parity: Nations site


Key words

Key Words

  • ASEAN Economic Community 2558

  • AE (AEC Blueprint)

  • , , , AEC Demand 10 560


5980120

Supply Chain AEC ,

AEC AFTA EU


5980120


5980120


5980120


5980120

(10 ) , Demand Supply Balance


5980120


5980120

Thank you


  • Login