Regnskapskurs store foreninger
Download
1 / 33

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER. Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter Oppbygning. Regnskapsrutiner Avstemming Kontering / billagsføring Kontoplan Oppgjør Teoretisk og fysisk lager. Innhold – Kurskveld 1. Kontrollmiljø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER' - sonya-berg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Innhold kurskveld 1

Kontrollmiljø

Budsjett

Hva er et regnskap?

Hvorfor regnskap?

Regnskapets interessenter

Oppbygning

Regnskapsrutiner

Avstemming

Kontering / billagsføring

Kontoplan

Oppgjør

Teoretisk og fysisk lager

Innhold – Kurskveld 1

Regnskapskurs SiO


Kontrollmilj
Kontrollmiljø

 • Kontrollmiljøet.

 • Ryddig økonomi.

Regnskapskurs SiO


Hvordan utforme et regnskap
Hvordan utforme et regnskap?

 • Regnskapets interessenter.

 • Interne - Medlemmer av foreningene.

 • Eksterne – Kulturstyret, moderorganisasjoner, leverandører.

Regnskapskurs SiO


Regnskap form l
Regnskap: Formål

 • Hva forteller et regnskap oss?

Regnskapskurs SiO


Regnskap metode
Regnskap: Metode

 • Dobbelt bokholderi

 • Gir betryggende kontroll over økonomien.

 • Kredit

  • Ut

  • Kapitalanvendelse

  • ”Minus”

 • Debet

  • Inn

  • Kapitalanskaffelse

  • ”pluss”

Regnskapskurs SiO


Regnskap
Regnskap

 • Et regnskap skal være:

  • Forståelig

  • Systematisk satt opp.

 • Ikke pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift.

Regnskapskurs SiO


Regnskap1
Regnskap

 • Inngående balanse.

 • Utgående balanse.

Regnskapskurs SiO


Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner
Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner?

 • Oversikt over hvor mye penger man har.

 • Hvor penger brukes, og hvor de tjenes.

 • Virker preventivt mot svinn.

 • Hjemmel i lov.

 • Kulturstyret krever det i søknad til kulturstyret .

Regnskapskurs SiO


Regnskapsrutiner
Regnskapsrutiner

 • Regnskapet er en grunnleggende beslutningsfaktor.

 • Avgjørelser har økonomiske implikasjoner.

 • Regnskapet gir organisasjonen større handlefrihet .

Regnskapskurs SiO


Regnskapsrutiner1
Regnskapsrutiner

 • Ryddig kontor.

 • Samle inn alle bilag.

 • Forsvarlig oppbevaring.

 • Dokumentasjon av regnskapsrutiner.

Regnskapskurs SiO


Skjemaer
Skjemaer

 • Skjemaer for å standardisere rutiner.

 • Mange brukere – Enkle skjemaer

 • Få bruker – Mer spesifiserte skjemaer.

 • Brukerne må få opplæring.

Regnskapskurs SiO


Hva er et budsjett
Hva er et budsjett?

 • Forventede økonomiske transaksjoner i en gitt periode fremover i tid.

 • Budsjetters grunnlag.

 • Realistisk og pålitelig

 • Oppfølging.

 • Godkjennelse av styret / generalforsamling

Regnskapskurs SiO


Gangen i et regnskap
Gangen i et regnskap

Transaksjoner

Tilhørende

bilag

Godkjenning/

autorisasjon

Avstemming/

Rapportering

Kontering

Registrering

Regnskapskurs SiO


Transaksjoner
Transaksjoner

 • Faktura

 • Overføring

 • Salg

 • M.m.

 • Fullstendighet og eksistens.

Regnskapskurs SiO


Bilag
Bilag

 • Godkjent bilag.

 • Spesifikasjoner.

 • Kvitteringskildring.

 • Oppbevaring.

Regnskapskurs SiO


Godkjenning autorisasjon
Godkjenning / autorisasjon

 • Disposisjonsrett.

 • Godkjenne betalinger.

 • Arbeidsfordeling.

 • Økonomiske misligheter.

Regnskapskurs SiO


Kontering
Kontering

 • Fordeling av beløp.

 • Debet og kredit.

 • Alle konteringer går i null.

 • Foreningens kontoplan

Regnskapskurs SiO


Kontoplan
Kontoplan

 • Regnskapets grunnmur.

 • Logiske og hensiktsmessige grupper

 • Kontokodeklasser.

 • Kontokodegrupper.

 • Kontokode

 • Angir detaljeringsgraden til regnskapet.

 • NB! Tenk på brukerne.

Regnskapskurs SiO


Kontokodeklasser
Kontokodeklasser

Balanse 1. Eiendeler

Balanse 2. Egenkapital og gjeld

Resultat 3. Driftsinntekter

Resultat 4. Varekostnader

Resultat 5. Lønnskostnader

Resultat 6.-7. Andre driftskostn.

Resultat 8. Øvrige innt. og kostn

Regnskapskurs SiO


Registrering
Registrering

 • Registrering.

 • Unikt billagsnummer

 • Endringer gjøres på nytt billag

Regnskapskurs SiO


Avstemming
Avstemming

 • Avstemming.

 • Avdekke feil.

 • Rette opp feil.

Regnskapskurs SiO


Rapportering
Rapportering

 • Til styret.

 • Til foreningen.

 • Til eksterne.

 • Endelig rapport.

Regnskapskurs SiO


Resultatregnskap
Resultatregnskap

 • Resultatet av foreningens drift.

 • Saldobalanse.

Regnskapskurs SiO


Oppstilling av resultatregnskapet
Oppstilling av resultatregnskapet

+ Salgsinntekt

+ Annen driftsinntekt

- Varekostnad

- Annen driftskostnad

+ Renteinntekt

- Rentekostnad

= Årsresultat

Regnskapskurs SiO


Lager
Lager

 • Varelager

 • Varebeholdning.

 • Teoretisk lager.

 • Fysisk lagerbeholdning

 • Svinn.

Regnskapskurs SiO


Aktuelle linker
Aktuelle linker

 • http://www.lovdata.no/all/hl-19770513-035.html

  • Regnskapsloven

 • http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm

  • Norsk Standard kontoplan for organisasjoner.

 • http://www.spor-oss.no/kap4/kap42.html

  • Div. Spørsmål og svar om mva.

 • http://www.hio.no.contnent/view/full/14422

  • Fagsider om regnskap

 • http://www.sticos.no

  • Fagside om mva. og annet snacks

Regnskapskurs SiO


Sio l ringsmilj inviterer
SiO Læringsmiljø inviterer

 • Nettverk

  • Økonominettverk

  • Kompetanseoverføring

 • Infotimen

  • Informasjon til bestemte grupper

  • Avgrensede temaer

  • Direkte invitasjoner

Regnskapskurs SiO


Sio l ringsmilj
SiO læringsmiljø

Postboks 94, 0314 Oslo

Besøksadresse:

Idrettsbygningen (V Fredrikkebygget) Blindern

Inngang bakside som vender ut mot HF – Bygget

Telefon: 22596800 Direkte: 22853374

www.sio.uio.no/aktiv

Regnskapskurs SiO


Sio inviterer til infotime
SiO inviterer til infotime

Regnskapskurs SiO


Konominettverk
Økonominettverk

 • Nettverk

 • I tillegg til tiltak som kurs, temakvelder og infotimer ønsker SiO-Læringsmiljø å styrke kompetanseoverføringen mellom aktive i studentforeninger ved å opprette enkelte nettverksgrupper mellom aktive innen samme type verv. Det vil bli etablert tre nye nettverk: Tidsskriftnettverket, Økonominettverket og PR-nettverket.

 • Dersom du som økonomiansvarlig ønsker å bli aktiv i økonominettverket kan du skrive deg opp på en liste hos kursleder på dette kurset eller du kan ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og gi oss beskjed. SiO-Læringsmiljø er ikke direkte involvert i driften av nettverkene, men vil ha oversikt over når og hvor de møtes.

Regnskapskurs SiO


ad