Skälet till detta seminarium
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Skälet till detta seminarium PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skälet till detta seminarium Rektorsbeslut att till UB anslå medel ur universitets-gemensamma satsningar för en treårsperiod med start 2008 för att bygga upp en bibliometrisk service för universitet Varför bibliometri? Rankinglistor (Shanghai, THES m.m.) Resursutredningen

Download Presentation

Skälet till detta seminarium

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sk let till detta seminarium

 • Skälet till detta seminarium

  • Rektorsbeslut att till UB anslå medel ur universitets-gemensamma satsningar för en treårsperiod med start 2008 för att bygga upp en bibliometrisk service för universitet

 • Varför bibliometri?

  • Rankinglistor (Shanghai, THES m.m.)

  • Resursutredningen

  • Utvärderingen av forskningen vid Uppsala universitet

  • Den norska modellen

  • OBS Bibliometriska undersökningar ger en indikator/ett indicium bland andra på forskningskvalitet


Rankinglistorna

Rankinglistorna

 • UB och universitetet i övrigt skall som en del av sitt löpande arbete kritiskt granska rankinglistor av olika slag där universitet utvärderas

  • Ofta med stora inslag av bibliometriska studier

  • Försöker ge en global, regional eller nationell bild av universitetens inbördes rangordning.

  • Centralt för universitetet att ha en egen kritisk kunskap om rankinglistor och bibliometriska studier.

  • Data från rankinglistor och bibliometriska beräkningar kommer i ökande utsträckning att användas i utvärdering.

  • Se vidare Cavallin, M., Lindblad, S Världsmästerkskap i vetenskap. (https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3102)


Varf r skall ub arbeta med bibliometri

Varför skall UB arbeta med bibliometri?

Kritisk kunskap om källdatabaserna

Erfarenheter på UB

1980-talet inom Ansvarsbiblioteksprojektet, Nordinfoprojekt

1990-talet

Biomedicinska biblioteket

Futubirapporten

2002 Publikationsräkning för GU via Web of Science

2004 - GUP-projektet (GUP och GUPEA)

2006 VM i vetenskap, utbildningar i bibliometri (Leiden)

2007 Bibliometriutbildningar två omgångar

Projekt: Docentkompetens, Svensk genusforskning i världen

PubSwe-projektet


Sk let till detta seminarium

 • Bredd

  • UB – Antal bibliotekarier utbildas att hantera frågorna

  • GU – utbildning av fakulteterna i bibliometrisk analys

  • Flera bibliometriska databaser

 • Djup

  • En bibliometrisk specialist – gärna disputerad

  • 50% bibliometriker som bl.a. ansvarar för bredden inom UB/GU

  • Vidare utvecklingsprojekt

  • Allianser med bibliometrisk arbete/forskning

 • Olika infallsvinklar och olika behov

  • Enskilda forskare

  • Institution, forskargrupp

  • Fakultet

  • Universitet

  • Nationellt


Sk let till detta seminarium

Vad behövs för projektet?

 • Personal

  • 100% bibliometrisk expert

  • + 50% bibliometrisk arbetskraft inom UB

  • Ytterligare bibliometriskt kunniga inom UB

   • Kompetenssamordnare inom UB och universitetet

 • Samarbets- och styrformer inom universitetet

  • Forskningsberedningen

  • Kvalitetsrådet

  • Planeringsavdelningen

  • Ytterligare?

 • Samarbete med andra universitet m.m.

  • SUHF-nivå, VR, Högkolan i Borås, Chalmers

 • Datakällor

  • Web of Science (+rådata?), ESI, SCOPUS, GUP/GUPEA, PubSwe. , Europeisk bas…


Sk let till detta seminarium

 • Vision om en ökad synlighet för GU

  • Universitet skall synas mer på den globala forskningskartan som utformas av bibliometriska analyser via SCOPUS, Web of Science m.m. (Kvalitetskontroll av de stora dataleverantörerna via GUP)

  • Universitet skall synas i Google Scholar som referenser och sökbara i sina fulltexter (GUPEA)

  • För att kunna nå det globala vetenskaps-samfundet ut på ”det platta nätet” skall universitetet i sina publikationer öka sin användning av engelska (sammanfattningar av avhandl. (GUPEA)

  • Universitetet skall ha kontroll över sina egna publikationsdata (GUP)


Sk let till detta seminarium

Farhågor och frågor på slutet

 • Onda aningar om att siffermaterial förväxlas med fakta på olika beslutsnivåer

 • Beställa en undersökning eller göra själv?

 • Begränsningar i täckningen

 • Osäkra och inkorrekta namndata

 • Nationella och språkliga bias etc

 • Inte bara ISI…

 • Användning utanför citering - Mätning av dokumentanvändning


 • Login