TÂM CA GIA TRƯỞNG - PowerPoint PPT Presentation

T m ca gia tr ng
Download
1 / 74

  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PK 1 Sống trên đời mỗi người một tương lai. Số phận người mang nặng gánh trên vai. Giữa gian trần nguy nan đầy sóng gió và cuộc đời mang nhiều nỗi trần ai. TÂM CA GIA TRƯỞNG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

TÂM CA GIA TRƯỞNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T m ca gia tr ng

PK 1 Sng trn i mi ngi mt tng lai. S phn ngi mang nng gnh trn vai. Gia gian trn nguy nan y sng gi v cuc i mang nhiu ni trn ai.

TM CA GIA TRNG


T m ca gia tr ng

K Lm chng lm cha ti quyt sng v tha thng ngi quanh ta vi tm lng bao la. Yu v thng con ti chp nhn hy sinh, khc t am m ti sng cho gia nh. V cng anh em ti gn b tnh thn, gng Ngi cng chnh dn dt nhn hng n. s mng Tin mng rao truyn ni ni cng n nhn hnh phc mun i.


Kinh gi i gia tr ng

LyCha Cha nhnt, Cha saichnh Con Mtxungthlmngi, mckhicho con ngilngthngxtca Cha. cGisugingsinhlmngi, cuchucvdna con ngitrvvi Cha.

KINH GII GIA TRNG


T m ca gia tr ng

Chng con cmt Cha munchochng con ccngtcvovicsngto. Chng con thctrngtrchcaoc, mchng con khcthchuton, nukhngcn Cha. xydnggianh, ccgiatrngphilnhngngictcch,


T m ca gia tr ng

nhngngichngtrungthnh, lundnhtrntnhyuchobnmnh, ngibnivuisngdisbaobcvchechcamnh. Chng con cngcmonglnhngngi cha yuthng con ci, dydiu hay lphivlmgngsngcho con ci.


T m ca gia tr ng

Khisngbungththeoammvkhiixbtcngvinhngngithn, chng con trnnbtxng, lmmtnChachogianh, lm lung lay nntnggiaphong. Giatrnglucagianh: ukhngsngsut, khnglnhmnh, cgianhbthitthi.


T m ca gia tr ng

Xin Cha ban n gip chng con tr thnh nhng gia trng, c tinh thn trch nhim vng chc, s hiu bit y v tnh yu thng mnh m, hng dn i sng gia nh v vt cht cng nh v tinh thn,


T m ca gia tr ng

theo gng Thnh Giuse, ngi Cha cng chnh v cn mn, lm tt hn l ni hay. Xin Cha Gisu ban n gip chng con sng thnh nhng gia trng xng danh. Xin M Maria l N Vng gia nh n gia chng con, gip chng con bit suy ngh ng,


T m ca gia tr ng

hnh ng tt, xy dng np sng gia gio trong gia nh chng con. Amen.


T m ca gia tr ng

GIO X TM AN

TNHTM

GII GIA TRNG


Nh ng th ch th c c a s trung th nh trong i s ng h n nh n

NHNG THCH THC CA S TRUNG THNHTRONG I SNG HN NHN


T m ca gia tr ng

Ngy 1-6-2010, hu nh tt c mi phng tin truyn thng nh truyn thanh, truyn hnh, internet,


T m ca gia tr ng

v bo ch u pht thanh, pht hnh, v ang ti mt tin m nh hng ca n n rt nhiu ngi v mang mt ngha ht sc quan trng. Tin ng Al v B Tipper Gore quyt nh chia tay.

Nhiu li bnh lun, v nhiu bn tn xn xao v tin ny.


T m ca gia tr ng

Nhng cu hi m cc nh bnh lun vn khng c cu tr li tha ng, l cu hi ti sao?

Ti sao mt cuc tnh u, hai ngi yu nhau hi cn cp sch n trng, n nay sau 40 nm chung sng vi 4 ngi con li c kt thc nh vy.


T m ca gia tr ng

Ti sao mt cp v chng m ngi chng tng l Ph Tng Thng, ng vin tranh chc tng thng, v ot gii Nobel Ha Bnh, m vn khng c yu t gi cho n cht mi tnh v hnh phc hn nhn ca mnh.


T m ca gia tr ng

V ti sao trong nhng nm sng gi ca 8 nm Ph Tng Thng, ca nhng ngy thng tranh c chc tng thng, cng nh sut 40 nm qua khng lm hnh phc h phi tan v, m phi ch n gi ny.


T m ca gia tr ng

  • Tht ra, nhng sng gi cuc i th cp v chng no cng c. Nhng sng gi, th thch ny khng min tr cho bt c ai d ngi y l ph tng thng, phu nhn ph tng thng. ng vin tng thng, phu nhn ng vin tng thng.


T m ca gia tr ng

Hay ngi ot gii Nobel Ha Bnh hoc phu nhn. V d nhin, yu t ti chnh cng khng phi l cu tr li. Ai cng bit rng tuy khng giu nht th gii, nhng cp v chng ny chc chn khng phi l nhng ngi ngho kh m tin bc c th lm h mt hnh phc.


T m ca gia tr ng

Nhng im chnh y, theo Terry Real, mt nh tr liu i sng hn nhn gia nh tr li cuc phng vn trn chng trnh Good Morning America l: Ti ngh rng chnh ca cu truyn ny... l khng ai bit c ci bn trong ca mt cuc hn nhn.


T m ca gia tr ng

Hay ni theo ngi Vit Nam , th: trong chn mi bit chn c rn.


T m ca gia tr ng

  • Thc ra, truyn tnh v ca ng B Gore khng phi l mt truyn tnh duy nht, v tnh cht thi gian 40 nm chung sng cng khng phi l con s cao nht. Nhng du sao, cng l mt truyn tnh khin chng ta phi suy ngh,


T m ca gia tr ng

v n tng trng cho trng hp him qu v mc tht bi t, khng nh nhng trng hp bnh thng v d di m chng ta gp phi trong i thng ca phn ng nhng ngi khng c nhng iu kin nh h.


T m ca gia tr ng

  • Vy ci bn trong hay nhng con rn thng gm nhm, gy kh chu v dn n v cho nhiu cuc hn nhn l g?


T m ca gia tr ng

I Nhngmuthunnhnhoi

Bcuisnghnnhnlcmtnhyucnnngnn, thathitvisccunhtkhin con timtrnn mla, thkhngmyainghnnhngbtha, nhngmuthunnhnhoiscngylmchohnhphccamnhtrthnh tan v.


T m ca gia tr ng

Nhng y li l mt thc t trong cuc sng, nht l cuc sng hn nhn. V iu ny xy ra khng phi l do nhng chuyn to ln, m l nhng chuyn rt nh b v tm thng.


T m ca gia tr ng

V d, hm nay chng ta s n g trong ba cm chiu? Hm nay mnh nn i u chi? Hoc tun ti l ngy sinh nht ca con trai u lng, mnh cn lm g?... V ch cn nhng ci nho nh y thi, nhng nu em hai hoc ba ci u li m chn la, m suy ngh,


T m ca gia tr ng

v quyt nh l lp tc c nhng mu thun v bt ng. i khi nhng mu thun ny khng ch n t mt ngi, chng hoc v, m nhiu khi t c hai pha.


T m ca gia tr ng

Tht ra, mu thun c coi nh cn thit trong tng qua v chng v c sinh hot gia nh na. Nu nhn n mt gc tch cc, s thy n nh mt yu t gip v chng hiu nhau hn, v to nn nhng trao i cn thit trong cuc sng hn nhn. V khng nht thit h iu g ti ngh, ti mun u l tt,


T m ca gia tr ng

u phi c lng nghe, tn trng v thi hnh. Hoc, nu khng ng quan im vi ti l k th hoc khng cn yu ti na. Do , thot nhn, mu thun c th lm cho v chng kh chu ng v pha ch quan, nhng khch quan v cng bng hn, mu thun nu c gii p mt cch hp tnh, hp l,


T m ca gia tr ng

n cng khin v chng hiu v yu nhau hn. Nhng chuyn thng thng vn c xem nh ti a n nhiu mu thun m v chng thng ngy vn lun gp phi, l vn tin bc. Cch thc lm giu, cch thc tiu tin. Chnh tr, vic chn v ng h ng vin ny, ng vin khc.


T m ca gia tr ng

Vic quan nim khc nhau v nhng lnh vc nim tin, tn gio. Vic chn ngh nghip, cng n vic lm. Quan nim v nhu cu v tnh dc. Vic sinh sn, nui dng, v gio dc con ci...


T m ca gia tr ng

Vth, nucpvchngnoutrmnghrngsaukhicinhauvrithchngti, vtishiutihn,


T m ca gia tr ng

v s theo ti hn th chc chn cuc sng hn nhn ca h s gp nhiu sng gi v th thch. V nu khng chun b i ph vi nhng mu thun vn thng c trong cuc sng, d l cuc sng la i.


T m ca gia tr ng

V c bit hn na, nu h khng tp quen vi li sng chp nhn v tch cc ha nhng mu thun trong cuc sng, m bc l n ra bng nhng cm tnh nng ny, bng bt th cng lm cho i sng hn nhn gp nhiu sng gi v th thch hn.


T m ca gia tr ng

II.Thivlisngnhmchn

TrongtcphmDuyTrvPhtTriniSngHnNhn, tiaramtnhnnhchornghnnhnlmtbnghoahimqu, cncvunti, vgigncnthn. Vhnhphchnnhnkhngphilktquttyucavichaingicinhau.


T m ca gia tr ng

Nhnghnnhnvhnhphchnnhncncnphicbaobc, duytr, vchmscmtcchhtsccnthn. Nhngbitcmnhphilmgduytrvphttrintnhyuy. ihivchngphihchi,


T m ca gia tr ng

phi tm hiu v nu cn phi c nhng gip chuyn mn ca nhng chuyn gia trong lnh vc ny. V tri bt m.


T m ca gia tr ng

Nu khng bit tnh yu p nh th no, hp dn v cao qi nh th no th lm sao ta c th trn qu n. Nu khng hc hi bit mnh phi l g trn qu n, th lm sao c th gi c n. V l iu m nhiu cp v chng sau mt thi gian sng vi nhau, thay v yu nhau hn li m ra nhm chn ri i n v hnh phc.


T m ca gia tr ng

Ted Huston, giosvgiaotip con ngivtmlhctiiHc Texas Austin trlinguyt san TmLHcNgy Nay (Psychological Today) rngtrongdn PAIR Project cangchothyl lmmtnhngchunmccnbncatnhyuvstngknhnhaulduhiuthmlngcacngthngvlydhnlsmuthun...


T m ca gia tr ng

Cch chnh l cn gii quyt s mu thun, nhng n nn ch tm vo vic duy tr nhng cm tnh tch cc. l mt bi hc nm lng rt quan trng.


T m ca gia tr ng

TmlhnnhnngiVit Nam cngccu: Tngknhnhtn. ylthicnthitphictrongmitngquanvchng. Phicoitrngnhaunhlccnmi.


T m ca gia tr ng

Nhng lm sao c c tm tnh ny th c hai v mi ngi phi bit mi ngy khm ph ra ci v p ca ci thu ban u lu luyn y, v phi tm hiu, hc hi, c nhng ngh thut khai ph y.


T m ca gia tr ng

Phi bit nng nu mt cht.

Phi bit lm dng mt cht.

Phi bit ghen mt cht.

Phi bit lng mn, tnh t mt cht.

Phi c thi gi cho nhau.

Phi c nhng bt ng cho nhau.


T m ca gia tr ng

Phi c nhng giy pht ring t cho nhau.

l nhng ci m v chng c th dng lm nng, lm mi li hnh trnh hn nhn v hnh phc hn nhn ca mnh.


T m ca gia tr ng

Trong vn phng ti, khi hi mt ngi n ng v nhng s thch ring t ca v mnh, a s n ng con trai thng tr li: Ci g m b y cng thch!. Ti cho y l mt cu tr li thiu yu thng nht.


T m ca gia tr ng

Sng vi tm tnh v thi y th hi lm sao i sng hn nhn khng nhm chn.

Tm li, trong vng tri k c v k nim ca ngi chng, ngi v lun phi c nhng hnh nh p, nhng n ci rng r,


T m ca gia tr ng

v nhng giy pht nng m bn ngi mnh yu. Nh vy i sng hn nhn chng ta s khng cn nhm chn.


T m ca gia tr ng

III Thiuquyttm

TrongbuisinhhotngoitrimngNgyHinPh 20 thng 6 va qua, khicpnvaitrvbnphncangichng, ngi cha tronggianh, dingiNguynTrngThitlimthnhnhpvthisngtrongisnghnnhnkhiklimtcuchuynvmtcuctnhvi 50 nmhnnhnhnhphc.


T m ca gia tr ng

B quyt hnh phc y, theo ngi chng l:

Mnh ch nn quyt nh nhng chuyn ln lao trong gia nh. Cn li hy cho v quyt nh nhng chuyn nh.


T m ca gia tr ng

Nhng ri vn theo ngi chng hnh phc y: Sau 50 nm chung sng, ng chng thy c chuyn g ln trong gia nh m cn ng phi gii quyt c!


T m ca gia tr ng

Chuyn ln, chuyn nh. Chuyn quan trng v chuyn khng quan trng. Trong i sng hn nhn, nhng lin qua n hai ngi, n con ci khng c g l nh v cng khng c g l ln c. Tt c u c nhng gi tr ring ca n.


T m ca gia tr ng

V gi tr y c nh gi bng tnh yu, v nhng hy sinh m mi ngi dnh cho nhau v v nhau. Nhng chc mt iu, nu bit gii quyt nhng xung t, nhng hiu lm, nhng ci v, nhng kh chu v bt ha nho nh gia hai v chng,


T m ca gia tr ng

th s khng c g ln lao v trm trng gii quyt nh ngi chng sau 50 nm sng chung hnh phc trn.


T m ca gia tr ng

Chng c g quan trng, trong 50 nm sng vi nhau, tuy ch l mt cu ni bng gi vui ti v d dm, nhng khng ai li hiu mt cch n s rng thc t chng c chuyn g ng ni, ng bn, v ng suy ngh sy ra c. Ch c nhng ai n s tu, hoc v t n mc v trch nhim mi ngh nh vy.


T m ca gia tr ng

Do , tuy vai tr lm chng, vi nhng trch nhim v bn phn l ngi phi c nhng quyt nh ti hu, nhng vic cng tc v tham kho kin, nht l ng thun gia v chng l yu t quan trng trong vic gii quyt mi vn trong gia nh. iu ng ni l thi v trch nhim v bung xui ca ngi cha v ngi chng.


T m ca gia tr ng

V iu ng trch l thi v li sng ln lt, thiu h tr v cng tc ca ngi v.


T m ca gia tr ng

C bao gi bn t mnh vo vai tr ngi chng hay ngi v ca mnh t hi: Lm sao m anh y c th sut ngy vi nhng cng vic cc nhc nh th c? Hoc: Lm sao v ti c th sut ngy vi nhng a con bnh hon, nghch ph kia m li cn gi cm nc, git gi qun o v nh ca tm tt c?


T m ca gia tr ng

Nhng cu hi nh th v nhng thc mc nh vy s gip tm nhn ca ngi chng hay ngi v hiu hn v nhng nhu cu, nhng kh khn, v vt v ca nhau. V n s em n ci nhn thng cm, yu thng v chp nhn nhau hn.


T m ca gia tr ng

Trong tm l gio dc, ngi ta ngh ra c trm li khuyn khch v khen thng gip cc em nh hc hnh v ngoan ngon. Nhng trong i thng khi ngi ta ln khn th nhng li khen thng y t t bin mt, ri ch nghe thy nhng g l trch nhim, bn phn, nhng g phi lm,


T m ca gia tr ng

phi lm nh th no m t c nhng li khen thng hoc khch l.

Trong tnh trng, nhng li ni lm vui lng nhau lc ban u cng t t bin mt nhng ch cho nhng li cay ng, xa xi, mt m nhau. V ngi ta cho rng lm th s t mc ch,


T m ca gia tr ng

hoc t nht cng tha mn ci ti ca mnh. Tuy nhin, thi thiu trn qu v thiu t nh y ch lm xoi mn tnh cm v tnh yu.


T m ca gia tr ng

IV Ktlun:

isnghnnhnlmthnhtrnhhnhphc. Nhnglmthnhtrnhygiankh. Hnhphccanphimuabngtnhyuchungthy. sngbnchtvinhau, vchngphichpnhnidinvgiiquyttrongtngquanvhnhngthngngy:


T m ca gia tr ng

Nhng mu thun nh nhoi.

Thi v li sng nhm chn.

Thiu quyt tm.

l nhng san h ngm c th lm v v m chm con thuyn hnh phc ca nhiu ngi.


T m ca gia tr ng

Hay ni theo Terry Real th l ci bn trong ca hn nhn, hoc theo vn chng bnh dn Vit Nam chnh l nhng con rn m ch c mnh ta mi bit.


T m ca gia tr ng

  • Xin Cha cho cc i v chng lun trung thnh vi Cha v vi nhau mi mi trong li th nguyn c trc mt Cha, trc mt Hi Thnh, trc mt b con hai h: Sng cht c nhau, giu ngho c nhau, khe yu c nhau, vui bun c nhau v, lc no cng yu nhau.


ad
  • Login