Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku. INFORMACJA NT. ZOBOWIĄZAŃ KSE WYNIKAJĄCYCH Z RAPORTU Z DZIAŁALNOŚCI CS POLSKA W II. PÓŁROCZU 2009 r. RAPORT z działalności CS Polska w II. połowie 2009 r. przyjęty na posiedzeniu KSE w dn. 30 kwietnia 2010 r. STRUKTURA.

Download Presentation

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI 9 - 10 września 2010 roku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI

9 - 10 września 2010 roku

INFORMACJA NT. ZOBOWIĄZAŃ KSE WYNIKAJĄCYCH Z RAPORTU Z DZIAŁALNOŚCI CS POLSKA W II. PÓŁROCZU 2009 r.


Raport z dzia alno ci cs polska w ii po owie 2009 r

RAPORT z działalności CS Polska w II. połowie 2009 r.

przyjętyna posiedzeniu KSE

w dn. 30 kwietnia 2010 r.


Struktura

STRUKTURA

2 GŁÓWNE CZĘŚCI

1. informacja nt. raportu SOLVIT KE za 2009 r.

2.dane statystyczne + najważniejsze sprawy rozpatrywane w II. połowie 2009 r.


Raport solvit ke za 2009 r wnioski

Raport SOLVIT KE za 2009 r.WNIOSKI


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Wnioski

CS PL w czołówce pod względem ogólnej ilości prowadzonych spraw oraz wzrostu ilości spraw w porównaniu z 2008 r.

ALE

wzrost głównie dzięki sprawom przeciwko administracjom innych PCz EOG (CS Zgłaszające)


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Wnioski

CS PL - słabe wyniki w sprawach przeciwko administracji PL (CS Prowadzące)

1.rozwiązywalność (CS PL- 65%, średnia- 86%)

2.czas prowadzenia spraw(CS PL- 70 dni, średnia- 59 dni)


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Wnioski

Zaangażowanie CS PL w prowadzenie sprawSOLVIT +

ALE

wszystkie sprawy SOLVIT + „w toku” (konieczność skuteczniejszego monitorowania)


Wnioski zobowi zania na o one przez kse na resorty

WNIOSKIZOBOWIĄZANIA nałożone przez KSE na resorty


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

LISTA KOORDYNATORÓW


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Aktualna lista koordynatorów w resortach

 • Dane kontaktowe

  • Koordynatorów i pracowników merytorycznych

  • Dyrektorów departamentów, w których zatrudnieni są koordynatorzy

 • Informacje o stażach/ innych dłuższych nieobecnościach oraz pracownikach zastępujących


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

SPRAWY SOLVIT +


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Aktualizacja tabeli SOLVIT +

 • Możliwość poinformowania wnioskodawcy lub drugiego Centrum SOLVIT

 • Skuteczny element promocji

 • Temat dyskusji podczas warsztatów – przekonanie „nieprzekonanych”

 • Kontakt CS PL - KKTD


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

FORMULARZE OPINII


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Sprawy przeciwko administracji EOG


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Sprawy przeciwko administracji PL


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

TERMINY


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

DOTYCHCZASOWE TERMINY

Zobowiązanie KERM 4 kwietnia 2006 r.

Przekazanie wstępnej oceny

czy jest naruszenie przepisów UE

10 dni

1 miesiąc

Przekazanie analizy prawnej

sprawy zarejestrowanej w BD


Propozycja

PROPOZYCJA


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Sprawy przeciwkoadministracjiPL

Przekazanie wstępnej oceny

czy jest naruszenie przepisów UE

7 dni

14 dni

Zaproponowanie pragmatycznego rozwiązania

21 dni

Przekazanie dwóch opinii


Spotkanie z koordynatorami 9 10 wrze nia 2010 roku

Sprawy przeciwkoadministracjiEOG

Przekazanie wstępnej oceny

czy jest naruszenie przepisów UE

10 dni

Brak prawdopodobieństwa naruszenia przepisów UE

Informacje istotnedla wnioskodawcy

Rozwiązanie poza SOLVIT

Wskazanie instytucji


Zobowi zania

ZOBOWIĄZANIA

 • Uzupełnianie listy koordynatorów

 • Regularna aktualizacja tabeli SOLVIT +

 • Zaangażowanie KKTD w sprawy SOLVIT +

 • Stosowanie formularzy opinii prawnych

 • Nałożenie nowych terminów


Dzi kujemy za uwag

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Ministerstwo Gospodarki

Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Tel.: 22 693 53 60

Fax: 22 693 40 80

E-mail: solvit@mg.gov.pl

www.solvit.gov.pl


 • Login