Hudiksvalls inst llning till byggandet av nytt k pcentrum
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

HUDIKSVALLS inställning till bYGGANDET AV NYTT KÖPCENTRUM PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HUDIKSVALLS inställning till bYGGANDET AV NYTT KÖPCENTRUM. Datum : 25 Januari 2013. Projekt: 11158. Bakgrund och syfte. Bakgrund Novus har genomfört en undersökning bland allmänheten i Hudiksvall om inställningen till byggandet av ett nytt köpcentrum i anslutning av Hudiksvall.

Download Presentation

HUDIKSVALLS inställning till bYGGANDET AV NYTT KÖPCENTRUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HUDIKSVALLS inställning till bYGGANDET AV NYTT KÖPCENTRUM

Datum: 25 Januari 2013

Projekt: 11158


Bakgrund och syfte

Bakgrund

Novus har genomfört en undersökning bland allmänheten i Hudiksvall om inställningen till byggandet av ett nytt köpcentrum i anslutning av Hudiksvall.

Genomförande

Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer bland allmänheten i Hudsvall. Totalt har 500 intervjuer genomförts bland befolkningen 18år och äldre. Resultaten är efterstratifierade (viktade) så att de är representativa för Hudiksvalls befolkning vad gäller kön och ålder.

Undersökningen har genomförts under perioden 22 – 25 januari 2012.

Ansvarig konsult på Novus: [email protected] fältledare på Novus: [email protected]


Hudiksvall eller söderhamn?


Åtta av tio ser helst att ett köpcentrum placeras i Hudiksvall.

Det diskuteras en etablering av ett nytt köpcentrum i regionen som bland annat kan ha butiker från Biltema, Rusta och annan liknande handel samt välsorterade livsmedelsbutiker.

Fråga: Om ett sådant köpcentrum skulle etablera sig i regionen, skulle du önska att detta köpcentrum helst placeras i anslutning till Söderhamn eller till Hudiksvall?

BAS: Samtliga (n=500)

  • 4


Skulle man åka till söderhamn för att handla?


Varannan skulle INTE åka till Söderhamn för att handla

Fråga: Om det fanns butiker och service i anslutning till Söderhamn, som inte erbjuds i Hudiksvall, skulle du kunna tänka dig att åka till Söderhamn för att handla?

48%

51%

BAS: Samtliga (n=500)

  • 6


Är medskog en lämplig placering av en handelsplats?


Två av tre tycker att Medskog är en lämplig plats

Fråga: Det finns ett förslag om att placera en sådan ny handels- och serviceplats vid Medskog, korsningen E4:an och väg 84.Vad tycker du om Medskog som placering av en ny handels- och serviceplats?

BAS: Samtliga (n=500)

  • 8


Hur viktigt argument är jobben?


Åtta av tio tycker att argumentet om fler arbetstillfällen till kommunen är ett viktigt argument

Fråga: En ny handels- och serviceplats beräknas ge ca 100 helt nya arbetstillfällen till kommunen.Hur viktigt argument anser du att det är att ett nytt köpcentrum skulle ge nya arbetstillfällen till Hudiksvall?

82%

14%

BAS: Samtliga (n=500)

  • 10


Hur stor andel tycker att det är bra att en handelsplats byggs?


Sju av tio anser att det är bra att en handelsplats byggs. En av fem är emot.

Fråga: Vid den nya handels- och serviceplatsen är det bland annat tänkt att etableras butiker som Biltema, Rusta och annan liknande handel samt välsorterade livsmedelsbutiker. Anser du att det är bra eller dåligt att en sådan handelsplats byggs?

BAS: Samtliga (n=500)

  • 12


Vilka är de främsta argumenten för en handelsplats i Hudiksvall?


Jobben, tillgänglighet och fler besök är de främsta skälen till varför man är positiv

Fråga: Varför anser du att det är bra att handelsplatsen vid Medskog byggs? (Flera svarsalternativ möjliga)

BAS: Tycker att det är bra att det byggs en handelsplats (n=345)

  • 14


Bakgrund


Bakgrundsfrågor

Fråga: Kön, Ålder och Utbildning

BAS: Alla (n=500)


Sammanfattning


  • Login