Rozv jej c v tn leny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY. předmět = objekt. anotace. určeno žákům 6. ročníku seznámení s rozvíjejícími větnými členy, jmenovitě s předmětem očekávány výstup: žák pozná a dovede určit předmět a jeho pád, je nutno požívat formu prezentace z důvodu zachování interaktivity

Download Presentation

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozv jej c v tn leny

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

předmět = objekt


Anotace

anotace

 • určeno žákům 6. ročníku

 • seznámení s rozvíjejícími větnými členy, jmenovitě s předmětem

 • očekávány výstup: žák pozná a dovede určit předmět a jeho pád, je nutno požívat formu prezentace z důvodu zachování interaktivity

 • použitá literatura: učebnice SPN pro 6. ročník


Z kladn pojmy

ZÁKLADNÍ POJMY

 • rozvíjející větné členy

  • příslovečné určení

   • místa

   • času

   • způsobu

  • předmět

  • přívlastek shodný

  • přívlastek neshodný

  • několikanásobný předmět

  • několikanásobné příslovečné určení

  • několikanásobný přívlastek


Co jsou rozv jej c v tn leny

Co jsou rozvíjející větné členy?

 • Základní větné členy – přísudek a podmět – mohou být dále rozvity rozvíjejícími větnými členy.

 • Základní větné členy jsou řídící, rozvíjející větné členy jsou závislé a blíže určují, zpřesňují význam členů základních.

 • Rozvíjející větné členy jsou: příslovečnéurčení, předmět, přívlastek a doplněk


Uk zka v tn ch len

Ukázka větných členů

Malá Gábina kreslí hezký obrázek novými pastelkami.


Co jsou rozv jej c v tn leny1

Co jsou rozvíjející větné členy?

 • Základní větné členy – přísudek a podmět – mohou být dále rozvity rozvíjejícími větnými členy.

 • Základní větné členy jsou řídící, rozvíjející větné členy jsou závislé a blíže určují, zpřesňují význam členů základních.

 • Rozvíjející větné členy jsou: příslovečnéurčení, předmět, přívlastek a doplněk


P edm t pt

Předmět = Pt

 • rozvíjí obvykle sloveso, někdy i přídavné jméno a jeho pád je tímto slovesem řízen

 • ptáme se tedy všemi pádovými otázkami kromě 1. pádu (kdo?,co?)

 • předmět bývá nejčastěji vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem

 • podtrhává se

 • předmět označuje osobu, zvíře nebo věc, které jsou slovesným dějem zasaženy nebo jichž se děj týká

 • předmět může být rozvit i dalšími členy: Ivana píše dlouhý dopis. Opravář otočil kohoutkem u vany.


P edm t

Předmět


P edm t1

Předmět


P edm t2

Předmět


P edm t3

Předmět


P edm t4

Předmět


P edm t5

Předmět


P edm t6

Předmět


P edm t7

Předmět


Dopl do v t p edm ty a ur i jejich p d

Doplň do vět předměty a urči jejich pád

 • Dědeček vždycky vzpomínal…….

 • Už dlouho se těším…..

 • V televizi jsem viděl……..

 • …………přemýšlíš?

 • Určitě …………. zatelefonuj.

 • Napij se…………….., ať nemáš………….

 • Zakroutil………….. na znamení, že……….nerozumí.

 • Pokládali……………… za velice šikovného a chytrého chlapce.

 • Včera jsme se setkali………………


Vyhledej p edm ty a ur i jejich p d

Vyhledej předměty a urči jejich pád.

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele na velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.


Vyhledej p edm ty a ur i jejich p d1

Vyhledej předměty a urči jejich pád.

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele na velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.


Vyzna en slova jsou podm ty nebo p edm ty

Vyznačená slova jsou Podměty nebo předměty?

To kolo jsem dostal od babičky k svátku. Rozbilo se ti kolo? Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené růže? Dejte nám znamení, až budeme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení. Mohutný strom na okraji lesa zasáhl při včerejší bouří blesk. Blesk proťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na vrcholku kopce vypíná mohutný strom.


Vyzna en slova jsou podm ty nebo p edm ty1

Vyznačená slova jsou Podměty nebo předměty?

To kolo jsem dostal od babičky k svátku. Rozbilo se ti kolo? Na zahrádce krásně voní růže. Miluješ červené růže? Dejte nám znamení, až budeme na řadě. Čekáme jen na vaše znamení. Mohutný strom na okraji lesa zasáhl při včerejší bouří blesk. Bleskproťal oblohu a v jeho světle jsme zahlédli, že se na vrcholku kopce vypíná mohutný strom.


Vyhledej p edm ty a ur i jejich p d ur i pu po a p

Vyhledej předměty a urči jejich pád. Urči PU, Po a Př

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádo má sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířaty vycházejí zebry dobře. Velmi často se například druží se žirafami. Žirafy vidí nepřítele na velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivě pozorují okolí a v případě nebezpečí použijí kopyta proti komukoli, kdo by ohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelem neporadí, utvoří stádo kruh a brání ohrožená mláďata společně.


Vyhledej p edm ty a ur i jejich p d ur i pu po a p1

Vyhledej předměty a urči jejich pád. Urči PU, Po a Př

Stáda zeber vedou silní hřebci a staré, moudré samice. Každé stádomá sice svůj okrsek, ale s ostatními zvířatyvycházejízebrydobře. Velmi často se například družísežirafami. Žirafyvidínepřítelena velkou vzdálenost, zebry zase slyší sebeslabší šelest. Zejména samci na všechno dohlížejí, bedlivěpozorujíokolí a vpřípadě nebezpečí použijíkopyta proti komukoli, kdobyohrožoval jejich potomky. Když si hřebec sám s nepřítelemneporadí, utvořístádokruh a brání ohrožená mláďataspolečně.


 • Login