Rod i seksualnost
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

ROD I SEKSUALNOST PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ROD I SEKSUALNOST. ROD Irina Stanić. ŠTA ZNAČI BITI MUŠKARAC?. ŠTA ZNAČI BITI ŽENA?. POL? ROD?. TERMIN POL. Sociolozi koriste termin POL da bi istakli anatomske i fiziološke RAZLIKE koje definišu muško i žensko telo. TERMIN ROD.

Download Presentation

ROD I SEKSUALNOST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rod i seksualnost

ROD I SEKSUALNOST

ROD

Irina Stanić


Ta zna i biti mu karac

ŠTA ZNAČI BITI MUŠKARAC?


Ta zna i biti ena

ŠTA ZNAČI BITI ŽENA?


Pol rod

POL? ROD?


Termin pol

TERMIN POL

 • Sociolozi koriste termin POL da bi istakli anatomske i fiziološke RAZLIKE koje definišu muško i žensko telo.


Termin rod

TERMIN ROD

 • Termin ROD se odnosi na psihološke, društvene i kulturne RAZLIKE između žena i muškaraca.

 • Rod nije nužno proizvod nečijeg biološkog pola.


Rod i seksualnost

Razlika između pola i roda fundamentalna je po svom karakteru.

Mnoge razlike između muškaraca i žena nisubiološke po poreklu.


Rod i seksualnost

 • STAVOVI

  razlike u ponašanju između muškaraca i žena- BIOLOŠKI ZASNOVANE

 • TEORIJE

  koje pridaju veliki značaj socijalizaciji i UČENJU rodnih uloga

 • IDEJE

  ni POL ni ROD NISU zasnovani BIOLOŠKI, već u potpunosti društveno konstruisani


Rod i biologija prirodne razlike

TEORIJE O PRIRODNIM RAZLIKAMA

često zasnovane na podacima o ponašanju životinja, a NE ANTROPOLOŠKIM dokazima

ROD I BIOLOGIJAPRIRODNE RAZLIKE


Socijalizacija roda

SOCIJALIZACIJA RODA

 • DETE SE RAĐA SA POLOM, A RAZVIJA ROD


Dru tvena konstrukcija roda i pola

DRUŠTVENA KONSTRUKCIJARODA I POLA

Neki naučnici tvrde da:

POL I ROD NISU zasnovani BIOLOŠKI, već u potpunosti društveno konstruisani


Rod i seksualnost

RODNA NEJEDNAKOST=razlika u statusu, moći i prestižu između muškaraca i žena u okviru grupa, kolektiva i društava


Da li smo ravnopravni

DA LI SMO RAVNOPRAVNI?

 • Da li žene i muškarci raspolažu istim mogućnostima u životu?

 • Da li se uloge i aktivnosti muškaraca i žena slično vrednuju?


Stanovi ta o rodnoj nejednakosti

Stanovišta o rodnoj nejednakosti

 • Funkcionalistički pristupi

  • Feministički pristupi


Funkcionalisti ki pristup

Funkcionalistički pristup

 • Podela rada između muškarca i žene je biološki zasnovana

 • Žene i muškarci obavljaju one poslove koji su im biološki najprimereniji


Funkcionalisti ki pristupi

Funkcionalistički pristupi

Talkot Parsons – stabilna porodica je ključ uspešne socijalizacije

Džon Boulbi – majka je od suštinske važnosti za socijalizaciju deteta


Feministi ki pristupi

FEMINISTIČKI PRISTUPI

 • Liberalni feminizam

 • Radikalni feminizam

 • Crni feminizam


Liberalni fe miniz am

Liberalni feminizam

 • Proučavaju seksizam i diskriminaciju žena na radnim mestima, medijima i obrazovnim ustanovama

 • Od suštinske važnosti je da jednakost bude propisana zakonom

 • Uvođenje reformi kroz postojeći sistem


Radikalni feminizam

Radikalni feminizam

 • U osnovi je verovanje da su muškarci odgovorni za eksploataciju žena i da od toga imaju korist

 • Oslobađanje seksualnog ugnjetavanja nije moguće kroz reforme


Crni feminizam

Crni feminizam

 • Ugnjetavanje crnih žena dešava se na drugim lokacijama u poređenju sa belim ženama

 • Tvrde da su crnkinje u višestruko nepovoljnijem položaju


Enskost mu kost i rodni odnosi

ŽENSKOST, MUŠKOST I RODNI ODNOSI

 • R.V.Konel

 • RODNI POREDAK formiraju:

  • RAD

  • MOĆ

  • KATEKSIS (lični/seksualni odnosi)


Rodna hijerarhija

RODNA HIJERARHIJA

 • Konel:

  • VRH: HEGEMONSKA MUŠKOST

  • SAUČESNIČKA MUŠKOST

  • DNO: HOMOSEKSUALNA MUŠKOST


Rodna hijerarhija1

RODNA HIJERARHIJA

 • Konel:

  • NAGLAŠENA ŽENSKOST

  • REZISTENTNA ŽENSKOST


Promena rodnog poretka krizni trendovi

PROMENA RODNOG PORETKAKRIZNI TRENDOVI


Rod i seksualnost

KRAJ


 • Login