Z jmena a p dy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Zájmena a pády PowerPoint PPT Presentation


  • 187 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zájmena a pády. Adjust the pronouns between slash marks to fit the context. Remember to use the correct case. Vzor: Pozdravuj od / já / rodiče. Pozdravuj ode mě rodiče. *Taken from Review Lesson 10, pgs. 213-214, ex. 1 of Contemporary Czech by Michael Heim. Zájmena a pády.

Download Presentation

Zájmena a pády

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zájmena a pády

Adjust the pronouns between slash marks to fit the context. Remember to use the correct case.

Vzor: Pozdravuj od /já/ rodiče.

Pozdravuj ode mě rodiče.

*Taken from Review Lesson 10, pgs. 213-214, ex. 1 of Contemporary Czech by

Michael Heim.


Zájmena a pády

1. Proč s /ona/ nesmí jít?


Zájmena a pády

1. Proč s ní nesmí jít?

2. Nač se /oni/ mám zeptat?


Zájmena a pády

1. Proč s ní nesmí jít?

2. Nač se jich mám zeptat?

3. Počkejte na /já/ chvíli!


Zájmena a pády

1. Proč s ní nesmí jít?

2. Nač se jich mám zeptat?

3. Počkejte na mne chvíli!

4. Přes pěkné počasí s /my/ nechtěl jít na výlet.


Zájmena a pády

1. Proč s ní nesmí jít?

2. Nač se jich mám zeptat?

3. Počkejte na mne chvíli!

4. Přes pěkné počasí s námi nechtěl jít na výlet.

5. Představil jsem ti /on/?


Zájmena a pády

1. Proč s ní nesmí jít?

2. Nač se jich mám zeptat?

3. Počkejte na mne chvíli!

4. Přes pěkné počasí s námi nechtěl jít na výlet.

5. Představil jsem ti ho?

6. Pospícháme kvůli /oni/.


Zájmena a pády

6. Pospícháme kvůli nim.

7. Je podobnější /já/ nebo /ty/?


Zájmena a pády

6. Pospícháme kvůli nim.

7. Je podobnější mně nebo tobě?

8. Jejich cvičení opravím bez /oni/.


Zájmena a pády

6. Pospícháme kvůli nim.

7. Je podobnější mně nebo tobě?

8. Jejich cvičení opravím bez nich.

9. Byl jsem k /oni/ nedávno pozván.


Zájmena a pády

6. Pospícháme kvůli nim.

7. Je podobnější mně nebo tobě?

8. Jejich cvičení opravím bez nich.

9. Byl jsem k nim nedávno pozván.

10. Sedni si vedle /já/.


Zájmena a pády

6. Pospícháme kvůli nim.

7. Je podobnější mně nebo tobě?

8. Jejich cvičení opravím bez nich.

9. Byl jsem k nim nedávno pozván.

10. Sedni si vedle mne.

11. Pořád jsme se /ona/ smáli.


Zájmena a pády

11. Pořád jsme se jí smáli.

12. Kromě /já/ nepřišel nikdo včas.


Zájmena a pády

11. Pořád jsme se jí smáli.

12. Kromě mne nepřišel nikdo včas.

13. Zpíval před /vy/ nebo po /vy/?


Zájmena a pády

11. Pořád jsme se jí smáli.

12. Kromě mne nepřišel nikdo včas.

13. Zpíval před vámi nebo po vás?

14. Tak já /oni/ to ukážu.


Zájmena a pády

11. Pořád jsme se jí smáli.

12. Kromě mne nepřišel nikdo včas.

13. Zpíval před vámi nebo po vámi?

14. Tak já jim to ukážu.

15. Budeme obědvat u /já/.


Zájmena a pády

11. Pořád jsme se jí smáli.

12. Kromě mne nepřišel nikdo včas.

13. Zpíval před vámi nebo po vámi?

14. Tak já jim to ukážu.

15. Budeme obědvat u mne.

16. Zdá se /já/, že jsem /oni/ někde už viděl.


Zájmena a pády

16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl.

17. Ani se na /já/ nepodíval.


Zájmena a pády

16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl.

17. Ani se na mne nepodíval.

18. Asi /ty/ nevěří.


Zájmena a pády

16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl.

17. Ani se na mne nepodíval.

18. Asi ti nevěří.

19. To pro /on/ nic neznamená.


Zájmena a pády

16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl.

17. Ani se na mne nepodíval.

18. Asi ti nevěří.

19. To pro něj nic neznamená.

20. Nic o /ona/ v Rudém právě nepíšou.


Zájmena a pády

16. Zdá se mi, že jsem je někde už viděl.

17. Ani se na mne nepodíval.

18. Asi ti nevěří.

19. To pro něj nic neznamená.

20. Nic o ní v Rudém právě nepíšou.

21. To chceš prodat /já/?


Zájmena a pády

21. To chceš prodat mně?

22. Půjdu na nádraží místo /on/.


Zájmena a pády

21. To chceš prodat mně?

22. Půjdu na nádraží místo něj/něho.

23. Jsem rád, že /ty/ vidím.


Zájmena a pády

21. To chceš prodat mně?

22. Půjdu na nádraží místo něj/něho.

23. Jsem rád, že tě vidím.

24. Dovolte /já/ to.


Zájmena a pády

21. To chceš prodat mně?

22. Půjdu na nádraží místo něj/něho.

23. Jsem rád, že tě vidím.

24. Dovolte mi to.

25. Nevíš o /on/ něco nového?


Zájmena a pády

21. To chceš prodat mně?

22. Půjdu na nádraží místo něj/něho.

23. Jsem rád, že tě vidím.

24. Dovolte mi to.

25. Nevíš o něm něco nového?


  • Login