Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

MODELOWANIE CFD STRUMIENICY DWUCIECZOWEJ PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MODELOWANIE CFD STRUMIENICY DWUCIECZOWEJ. Cel pracy.

Download Presentation

MODELOWANIE CFD STRUMIENICY DWUCIECZOWEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

MODELOWANIE CFD STRUMIENICY DWUCIECZOWEJ


Cel pracy

Cel pracy

Celem pracy było opracowanie modelu CFD strumienicy dwucieczowej zaprojektowanej w Zakładzie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej i zbadanie z jego pomocą wpływu parametrów ruchowych i konstrukcyjnych na jej zdolność transportową i dyspersyjną.


Za o enia modelu cfd

Założenia modelu CFD

 • Cieczą transportową jest woda, a cieczą transportowaną ropa naftowa

 • Strumienicę opisano modelem dwuwymiarowym, osiowosymetrycznym

 • W całej strumienicy przyjęto przepływ burzliwy, który obliczano klasycznym modelem k-e

 • Układ wielofazowy opisano modelem Eulerowsko-Eulerowskim


Modelowana strumienica

Modelowana strumienica

Rys. 1Strumienica zaprojektowana w Zakładzie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej do dyspergowania wody i ropy naftowej o wymiarach głównych:

Długość i średnica komory zasysania odpowiednio – 50 mm i 30 mm,

Długość i średnica komory mieszania odpowiednio – 80 mm i 10 mm,

Długość i średnica dyfuzora odpowiednio –115 mm i 30 mm,

Średnica otworów zasysających ciecz transportowaną – 18 mm.

Strumienica posiada możliwość stosowania dysz zasilających o różnych średnicach i regulacji ich głębokości penetracji.


Metodyka bada

Metodyka badań

W trakcie symulacji badano wpływ:

 • prędkości wypływu wody z dyszy zasilającej,

 • głębokości penetracji dyszy zasilającej,

 • średnicy dyszy zasilającej

  na współczynnik iniekcji.

Współczynnik iniekcji – stosunek objętościowego natężenia przepływu cieczy transportowanej (ropy naftowej) do objętościowego natężenia przepływu cieczy transportującej (wody)


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 2. Profil ułamka objętościowego wodydla strumienicy o parametrach: średnica dyszy zasilającej 6 mm, odległość dyszy zasilającej od komory mieszania 10 mm, prędkość wypływu wody z dyszy zasilającej 40 m/s.


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 3. Wektory prędkości cieczy przy wylocie z dyszy zasilającejdla strumienicy o parametrach: średnica dyszy zasilającej 6 mm, odległość dyszy zasilającej od komory mieszania 10 mm, prędkość wypływu wody z dyszy zasilającej 40 m/s.


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 4. Rozkład promieniowy ułamka objętościowego wody na wylocie z dyfuzoradla strumienicy o parametrach: średnica dyszy zasilającej 6 mm, odległość dyszy zasilającej od komory mieszania 10 mm, prędkość wypływu wody z dyszy zasilającej 40 m/s.


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 5. Zależność współczynnika iniekcji od średnicy dyszy zasilającejdla strumienicy o parametrach: odległość dyszy zasilającej od komory mieszania 10 mm, prędkość wypływu wody z dyszy zasilającej 40 m/s.


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 6. Współczynnik iniekcji w funkcji odległości dyszy zasilającejod wlotu do komory mieszaniadla strumienicy o parametrach: średnica dyszy zasilającej 3 mm, prędkość wypływu wody z dyszy zasilającej 40 m/s.


Modelowanie cfd strumienicy dwucieczowej

Rys. 7. Zależność współczynnika iniekcji od prędkości wypływu wody z dyszy zasilającejdla strumienicy o parametrach: odległość dyszy zasilającej od komory mieszania 10 mm, średnica dyszy zasilającej 3 mm.


Wyniki symulacji

Wyniki symulacji

 • Wraz ze wzrostem prędkości wypływu wody z dyszy zasilającej współczynnik iniekcji znacząco rośnie (rys. 7).

 • Wraz ze wzrostem średnicy dyszy zasilającej współczynnik iniekcji znacząco maleje (rys. 5).

 • Zaobserwowano niewielki wpływ głębokości penetracji dyszy zasilającej na współczynnik iniekcji (rys. 6).

 • We wszystkich przypadkach można zauważyć niepełne wymieszanie obu cieczy na wylocie z dyfuzora (rys. 4).


 • Login