หมวดที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนเบื้องต้น - PowerPoint PPT Presentation

 4
Download
1 / 69

 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

หมวดที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนเบื้องต้น. หัวข้อการบรรยาย. รู้จักตราสารการลงทุนเบื้องต้น การกำหนดนโยบายการลงทุน และ Benchmark ที่เหมาะสม. ส่วนที่ 1 รู้จักตราสารการลงทุนเบื้องต้น. ประเภทของตลาดการเงิน (Financial Market). สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

หมวดที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับ การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนเบื้องต้น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4

4


4

 • Benchmark


4

1


4

(Financial Market)

2

 • (Money Market) 1

 • (Capital Market) 1


4

(Capital Market)

1. (Stock Market)

2. (Debt Market)

3. (Derivative Market) 2 (Options) (Futures)


4

1. (Primary Market)

2. (Secondary Market)


4

(Money Market)

1

/

/


4

(Money Market)


4

1. (Deposit) 3 6 1

2. (Negotiable Certificate of Deposit)

3. (Treasury Bill) 1 (Discount)


4

()

4. (Bill of Exchange)

5. (Promissory Note) (Non-negotiable)


4

(Debt Market)

1

/

/


4

(Debt Market)


4

 • /


4

  • 1. (Government Bond)

  • 2. (State-Owned Enterprise Bond)

  • 3. (Bank of Thailand Bond)

  • 4.

  • (Financial Institutions Development Fund : FIDF Bond)


4

 • 1. (Debenture)

 • 2. (Secured debt) ( )

 • 3. (Non-secured debt)

 • 4. (Senior debt)

 • 5. (Subordinated debt)


4

 • (Interest Received) (coupon rate)

 • 2.(Discount Earned) Zero coupon bond (Face value)


4

3. () (Capital Gain/Loss)

- Coupon rate (Capital Gain)

- Coupon rate (Capital Loss)


4

 • Interest Rate Risk ( Market Risk)

 • (coupon rate)

 • (Yield)

 • (coupon rate)


4

Yield

i

Interest rate

(Capital Loss)


4

2. Credit Risk( Default Risk)

credit risk creditrisk


4

3. Purchasing Power Risk

(real return)


4

4.Reinvestment Risk


4

5. Rollover Risk

Reinvestment Risk


4

6. Call Risk

call option

(Refinancing)


4

7. Prepayment Risk

Call Risk Prepayment Risk (Mortgaged-back securities)

Reinvestment Risk


4

8. Currency Risk Exchange Rate Risk

9.Liquidity Risk


4

10. Event Risk

(payout ratio)


4


4


4

(Credit Rating Agency)

1. ()

Thai Rating and Information Services Co., Ltd. (TRIS)

2.

Fitch Rating Thai Co., Ltd. (Fitch)


4

(Investment Grade) (Non Investment Grade) ... 4 AAA, AA, A BBB (Investment Grade)


4

(Stock Market)

/

/


4

(Stock Market)

-

-

-


4

(Stock Market)

 • 1. (Primary Market) 2

  • (Public Offering : PO)

  • (Private Placement : PP)

  • (Initial Public Offering : IPO)

   2. (Secondary Market)


4

 • 1.

Stock Exchange of Thailand(SET)

 • 2.

Market for Alternative Investment(mai)


4

1. (common stocks ordinary shares)

2. (preferred stocks)

3. (stock warrants)

4.

5.

(stock options & futures)


4

1. (Dividend)

2. (Capital gain)

1. Company Risk

2. Sector Risk Industry Risk

3. Market Risk


4

(Derivative Market)

(Derivative Instruments) (Underlying Assets)

 • ... .. 2546 (futures) (option)


4

 • (Hybrids)

 • (convertible debenture)

2. (Warrant)

()


4

()

3. (Derivative Warrant)

()

4. (Stock Option)

Stock Option 3 9


4

()

5.(Futures)

(Futures)


4

1.

2.

3.

1.

2.


4


4


4

BANK

8.

/

6.

1.

2.

4.

...

3.

5.

7.


4

1. ...

... ...

2. .

...

3.


4

4.

-

-

-

-

5.

-

-


4

6.

7.

-

-


4

8.

9. (AIMC)

...


4


4

() () 1


4

 • (Closed-ended Fund)

 • (Open-ended Fund)


4


4

1. (equity fund)

- 65

2. (fixed income fund)

-


4

(fixed income fund)

1.

-

2.

- Portfolio duration 1

3.

- Portfolio duration 1

Portfolio duration :


4

3. (mixed fund)

-

- 65


4


4


4

2 Benchmark


4

 • (1)

 • (/-/)

 • (2)

 • (1)

 • (3) (benchmark)


4

3 (non-specialised fund)

 • (Fixed income fund : FI)

 • 2. (Equity fund : EQ)

 • 3. (Mixed fund: Mixed)


4

()

(specialised fund)

1. (fund of funds)

2. (money market fund) .

3. (specific fund)


4

(benchmark)

 • (Benchmark)

 • (Composite Benchmark)


4

benchmark

 • Benchmark


4

 • Benchmark

 • Benchmark

 • Composite Benchmark


4

Benchmark

 • :

 • Benchmark

  JACI (JP

  Morgan Asia Credit Index)


4

Benchmark

 • Benchmark

 • target durationTotal Return of ThaiBMA Government Bond Index

2. target durationThaiBMA Zero Rate Return ZRR Government Bond Index target duration


4

Benchmark

 • (+)

 • target durationTotal Return of ThaiBMA Composite Bond Index

2. target durationThaiBMA Zero Rate Return ZRR Government Bond Index target duration


4

 • Benchmark

 • : FD1 , 1 , 4 .., PVD

 • :

 • SET Index Return SET 50 Index Return

  SET total Return Index

 • (min+max)/2)

  20%

  (0+20)/2 = 10%


 • Login