Kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet
Download
1 / 22

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Kontinuálne vzdelávanie 1.časť Lektorka: Mgr. Jana Fugová. Čo je to eTwinning. Program medzinárodného partnerstva škôl - história Program , ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu škôl - MŠ, ZŠ a SŠ v EÚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet' - sofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolsk projekty a medzin rodn partnerstv cez internet

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Kontinuálne vzdelávanie

1.časť

Lektorka: Mgr. Jana Fugová


O je to etwinning
Čo je to eTwinning

Program medzinárodného partnerstva škôl - história

 • Program , ktorý podporuje medzinárodnú spoluprácu škôl - MŠ, ZŠ a SŠ v EÚ

 • rok 2005 – hlavná aktivita Dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie

 • rok 2007 – pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania

 • 2008 – 2013 – Celoživotné vzdelávanie

 • rok 2013 – eTwinning Plus : krajiny európskeho susedstva – Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina, Tunisko

 • 2014 – 2020 – ERASMUS plus


Pre o etwinning
Prečo eTwinning

 • bezplatný prístup

 • zmysel pre komunitu

 • bezpečné prostredie

 • možnosť profesionálneho rozvoja

 • šťastné deti

 • zábava v triede

 • žiadna byrokracia

 • uznanie vašej práce

 • projekty zamerané na spoluprácu škôl

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A7mmKrxYBAM#!


Port l etwinning www etwinning net
Portál eTwinning www.etwinning.net

 • hlavný pracovný priestor na realizáciu programu

 • Je prístupný v 25 jazykoch

 • Úrad centrálnej podpornej služby pracuje pod vedením

 • Siete európskych škôl

 • Medzinárodného partnerstva 33 európskych ministrov školstva

 • Na národnej úrovni pracuje 35 úradov národných podporných služieb

 • NSS Slovenska má sídlo na Žilinskej univerzite v Žiline:

  www.etwinning.sk


Registr cia do programu
Registrácia do programu

 • www.etwinning.net - verejný portálPrihl senie sa do programu
Prihlásenie sa do programu

Nastaviť jazyk

Prihlásenie sa


Pracovn plocha
Pracovná plocha

1. Prejsť na pracovnú plochu

2. Upraviť profil


 • 3. Upraviť osobné údaje

 • údaje o škole

 • bližšie informácie

 • fotogaléria

 • 4. Úloha na doma:

 • Vložte do fotogalérie učiteľov svoju fotografiu

 • Do fotogalérie školy obrázok, ktorý vás charakterizuje


Pracovn plocha n stroje na informovanie
Pracovná plocha – nástroje na informovanie

INFORMÁCIE Z KOMUNITY

INFORMÁCIE ZO SLOVENSKA


Profil
Profil

PODĽA UPRAVEN0HO PROFILU

IHNEĎ UPRAVIŤ!


N js kontakty
Nájsť kontakty

PRESNÝ KONTAKT - MENO

FÓRUM – VYHĽADÁVANIE PARTNEROV DO PROJEKTOV

KONTAKT PODĽA KRITÉTIÍ


Tvorba projektu
Tvorba projektu

 • Definovanie cieľov – Čo chceme dosiahnuť?

  Ciele:

 • Konkrétne – výstižne a presne formulované

 • Merateľné – či boli úspešné alebo neúspešné

 • Dohodnuté – odsúhlasené celým tímom

 • Realistické – dajú sa dosiahnuť so zreteľom na možnosti žiakov a obmedzenia projektu

 • Časovo viazané – ohraničené harmonogramom, termínmi

  * Rada - ciele projektu musia vyhovovať učebnému plánu všetkých zúčastnených strán, musia podporovať rozvoj osobných, spoločenských a odborných schopností žiakov


Tvorba pl nu
Tvorba plánu

 • Spolupracujte na tvorbe úloh s partnerom – konzultujte si svoje návrhy a nápady.

 • Zapojte do tvorby úloh aj svojich žiakov.

 • Zadávajte si splniteľné úlohy

 • Úlohy prerozdeľujte rovnomerne : žiak – tím – skupina

 • Termíny musia byť realistické a flexibilné, pozor na to, aby sa neprelínali s časom prázdnin, skúšok ktorejkoľvek zo zúčastnených škôl

  * Rada: vzorový plánCharakteristika projektu
Charakteristika projektu

 • Partnerstvo eTwinning Plus

 • Titulok

 • Stručná charakteristika

 • Jazyky, v ktorých budete komunikovať

 • Vek žiakov

 • Počet žiakov - spolu

 • Tematické oblasti

 • Využité nástroje

 • Ciele

 • Pracovný postup

 • Očakávané výsledky – v závere projektu


O alej
Čo ďalej...

 • Čakáte na odsúhlasenie projektu partnerskou školou /triedou

 • Súhlas NSS

 • Kontrola – aký je status projektu


Opakovanie a pomoc
Opakovanie a pomoc

 • Zborovňa:

 • Místnost pro vyhledávaní česko-slovenských projektových partnerů

 • Michalovce akreditované školenie – zborovňa nášho školenia

 • Webová stránka školenia:

  http://etwinning-michalovce-skolenia.webnode.cz/


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť

Prajem veľa chuti a pevnej vôle pri vyhľadávaní partnerov a tvorbe projektov.

Nabudúce sa budeme venovať

TwinSpace – práci v priestore spolupráce


ad