A politikai gondolkod s kezdetei
Download
1 / 13

A politikai gondolkod s kezdetei - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

A politikai gondolkod ás kezdetei. A z antik (görög) politikai tapasztalat Dr. Tonk Márton előadótanár Az európai politikai gondolkodás története I. A politikai gondolkod ás kezdetei /I. 1. Módszertani kiindulópont:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A politikai gondolkod s kezdetei' - sofia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A politikai gondolkod s kezdetei

A politikai gondolkodás kezdetei

Az antik (görög) politikai tapasztalat

Dr. Tonk Márton előadótanár

Az európai politikai gondolkodás története I.


A politikai gondolkod s kezdetei i
A politikai gondolkodás kezdetei /I.

1. Módszertani kiindulópont:

 • A politikai gondolkodás tárgya: politikai jelenségek (állam, jog, törvények, stb.)

  • Konklúzió 1: ahol nincsenek politikai jelenségek, ahol nincs állam, jog, stb., ott nincs rendszeres politikai gondolkodás sem (pl. archaikus, törzsi állapotok)

  • Konklúzió 2: a politikára vonatkozó elméleti vizsgálódások egyidősek az azok tárgyát képező jelenségek megjelenésével: ókori keleti társadalmak, kínai civilizáció és ősi indiai kultúra, görög kultúra


A politikai gondolkod s kezdetei ii
A politikai gondolkodás kezdetei /II.

2. Miért a görög hagyomány?

 • Amikor a görögök megalapították városállamaikat (polisz), már régóta léteztek a nagy keleti birodalmak

 • Argumentum 1:

  • szubjektív, előítéletes felfogás

  • tartalma: mai európai gondolkodás – zsidókeresztény, illetve görög-római hagyomány

  • „eurocentrikus felfogás”

 • Argumentum 2:

  • objektív

  • tartalma: ókori keleti birodalmak – politikáról folytatott racionális vita lehetősége - szabadság

   [Szöveg – Bayer József]


A politikai gondolkod s kezdetei iii
A politikai gondolkodás kezdetei /III.

Konklúziók:

 • az ókori keletről származó „politikaelméleti” írások legjobb esetben is csupán a diszciplína előfutáraiként értékelhetők

 • a politikai jelenségekre vonatkozó, rendszeres és kimutatható reflexiók „Hérodotosz Görögországához” kötődnek (Kr. e. 6./5. század) – kereskedelem, háborúk, városállamok (vö. „első fénykor”- irodalom, vallás, tudomány)

 • a politikáról való rendszeres gondolkodás a görög városállam (polisz) megjelenésével kezdődött


A politikai gondolkod s kezdetei i v
A politikai gondolkodás kezdetei /IV.

„Hérodotosz Görögországa”, „Periklész kora”

 • görög kultúra voltaképpeni bölcsője: Kis-Ázsia ión partvidéke görög kolonizáció

 • kereskedelem, gazdagság, idegen kulturális hatás (pl. Egyiptom) kulturális fejlődés

 • Kr. e. 7./6. sz. – irodalom (lírai, szatirikus, teogóniai és kozmogóniai költészet kialakulása, eposz fejlődése); a görög tudomány első dokumentumai (Hésziodosz); a politikai jelenségekre való első reflexiók („görög bölcsek”, szofisták, Szókratész)

 • Kr. e. 6./5. sz. – athéni demokrácia kialakulása, periklészi reformok

  Jelenségek

 • racionális magyarázat igénye

 • a frissen alapított városállamok (gyarmatvilág poliszai) „tiszta lappal” indultak belső politikai rendjük kialakítása, megszabása tekintetében


A g r g politikai tapasztalat s gondolkod s i
A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /I.

1.Polisz (polis, városállam)

 • Nagy számú, többé-kevésbé független görög városállam nagyfokú intézményi változatosság

  a polisz elméleti vizsgálódás tárgyává vált:

  melyik a jobb, vagy éppen legjobb, és miért?

 • A „jó” polisz feltétele:

  • a törvények uralkodnak, s nem az emberek

  • törvények = stabilitás, polgárok közötti harc hiánya

   (DE: kezdetben nincsen a törv.-nek elméleti alátámasztása! – „nomothetai” = „elmosódott” tört. személyek)

  • a polisz „összetartó” elve: általánosan ismert, a társadalmi magatartás alapjául szolgáló normák – alkotmány

  • gazdasági autarkia (autarcheia) - önállóság

  • szabadpolgárok alapvető politikai egyenlősége

   („a politikához mindenki ért” – részt vesz benne!)


A g r g politikai tapasztalat s gondolkod s ii
A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /II.

Polgár = polisz + „zoón politikon” (Arisztotelész)

 • a polisz belső rendjét az egyenlő és szabad polgárok közötti viszonyok hozzák létre

 • a polgár szabad ember, aki – vezetőként v. végrehajtóként – részt vesz a politikában

 • polgárjogokkal rendelkezik

  (def.: polgárjog – természetjog!)

 • nem rendelkeznek polgárjogokkal: szolgák/rabszolgák, nők, gyermekek, idegenek/jövevények (MOST?)


A g r g politikai tapasztalat s gondolkod s iii
A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /III.

MOST – szempontok (választójog):

 • gyermekek – nincs választójog

 • idegenek (metoikosz) – most: állampolgársági korlátok; aktív és passzív választójog gyakorlásának feltételei (EU tagállamok)

 • elítéltek, rabok – adott esetekben polgárjogok bírósági korlátozása

 • női választójog:

  1. EU

  - 1906 – Finnország

  - 1919 – Magyarország

  - 1938 – Románia

  - 1946 – Franciaország

  - 1971 – Svájc

  2. AEÁ – 1920


A g r g politikai tapasztalat s gondolkod s i v
A görög politikai tapasztalat és gondolkodás /IV.

2. A görög (politikai) gondolkodás rekonstrukciója

 • a görög gondolkodás kezdeteinek tanulmányozása:

 • problematikus, megbízhatatlan, töredékes források

 • hitelességi problémák, klasszika-filológia, „konszenzus”-elv

 • antikvitás beszámolói, mint rekonstrukció [SZÖVEG – Platón]

 • az első „eredeti” források: Platón és Arisztotelész munkái:

 • majdnem teljességükben fennmaradtak

 • „szerencsés” egybeesés: ők alkottak először rendszeres, a szó valódi értelmében vett politikaelméletet

 • műveik bizonyítják, hogy a görög politikai gondolkodás kezdetei a polisszal azonosultak

 • Platón és Arisztotelész politikai gondolkodása helyi és egyetemes érvényességű meggondolások keveréke; általánosításaikat a görögökre (a poliszra) szabták, és nem az emberiségre


Szemin riumi tev kenys gek
SZEMINÁRIUMI TEVÉKENYSÉGEK

 • „Brainstorming” – mit tudunk az antik világról: kultúra, vallás, történelem, irodalom, tudomány, társadalom, politikai szerveződések, intézmények, politikai élet

 • A görög politikai élet „kulcsa”: a szabad polgár – vita, beszélgetés. Témák:

  - az „embertől” a „polgárig”

  - természetjog és polgárjog


K telez k nyv szet
Kötelező könyvészet

 • Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 27-36

 • Németh György: A görög polisvilág államai. In: Zsarnokok utópiája. Atlantisz Kiadó, 1996. 19-31.

  Ajánlott könyvészet

 • Finley, Moses: Politika az ókorban. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995.

 • Strauss, Leo – Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I. Európa Kiadó, Budapest, 1994. 55-129.


ad