การสลับระหว่างหน้าต่างฟอร์มกับ Code Edit - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 20

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การสลับระหว่างหน้าต่างฟอร์มกับ Code Edit. เลือก Toggle Form/Unit จากเมนู View หรือคลิกเลือก หรือกดคีย์ลัด F12. คีย์ลัด F1 ขอความช่วยเหลือ F7, F8 ใช้สำหรับตรวจสอบลำดับการทำงานของโปรแกรมเพื่อหาจุด ผิดพลาด F9 สั่งรันโปรแกรม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

การสลับระหว่างหน้าต่างฟอร์มกับ Code Edit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Code edit

Code Edit

Toggle Form/Unit View F12

F1

F7, F8

F9

F11 Object Inspector Object

F12 Form Window Editor Window


Code edit

Delphi 7

Editor Window ToolEditor Option. Display Editor Font FixedSys


Code edit

 • Comment Delphi7 3

 • //

 • /* ... */

 • {...}

 • abc := 555; // abc 555

 • x :=10; /* x 10 */

 • y :=10; { y 10 }


Code edit

(Data Type)

Pascal


Code edit

 • name, cost a, b

 • AZ, az, 09 ( _ ) @, %

 • (reserved word) Delphi Integer, real Error

 • 1 63

 • A3 a3


Code edit

Delphi Var

Var

: ;

Var

Firstname : string[50];

num1, num2 : integer;


Code edit

Delphi Const

Const

= ;

Const

Pi = 3.143;

File_name = Sriwattana;

Pi Real File_name String


Code edit

()

: = ;

num1:=20;

Filename: = Sriwattana;


Code edit

(Operator)

+5+27

-5-23

*5*210

/5/22.5

Div ()

5 Div 2 2

Mod ()

5 Mod 2 1


Code edit

=

< >

>

<

>=

<=


Code edit

Strtoint

Inttost

Floattostr

Datatostr

Timetostr

DataTimetostr


Code edit

if then else

if then

Statement 1;

Else if then

Statement 2;

Else if then

Statement 3;

Else

Statement 4;

if then else

if then else 2

if then

Statement1;

Else

Statement2;


Code edit

Dialog Box

Dialog Box Form

ShowMessage

Form Dialog box ShowMessage(); ShowMessage('');


Code edit

MessageDlg

Form Click Dialog box Click

MessageDlg(Msg, DialogType, Button, HelpCtx) Msg Dialog box DialogType Button Dialog box HelpCtx Help 0


Code edit

mrYes

mrNomrOK

mrCancel

mrAbort

mrRetry

mrIgnore

mrHelp

mrAll

mbYes

mbNombOK

mbCancel

mbAbort

mbRetry

mbIgnore

mbHelp

mbAll


Code edit

MessageDlg(,,,);

MessageDlg('Confirm Your Answer ?', mtConformation,[mbOK,mbCancel,mbHelp],0);


Code edit

InputBox

InputBox InputBox(Caption,Prompt,Default); Caption Title bar Dialog box Prompt Default Default Click OK InputBox('',', Please fill your name' ,'Name');


Code edit

InputQuery

InputBox 1 InputQuery InputQuery(Caption, Prompt, VarName); Caption Title bar Dialog box Prompt

VarName

InputQuery('','',Salary); Salary


ad
 • Login