Regional infrastrukturdag rebro 2011 03 17
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17 PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17. Varför bildades Trafikverket?. • Ett trafikslagsövergripande synsätt • Ett tydligare kundperspektiv • Stärkt regional förankring • En effektivare organisation • Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen.

Download Presentation

Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regional infrastrukturdag rebro 2011 03 17

Regional infrastrukturdag Örebro 2011-03-17


Varf r bildades trafikverket

Varför bildades Trafikverket?

• Ett trafikslagsövergripande synsätt

• Ett tydligare kundperspektiv

• Stärkt regional förankring

• En effektivare organisation

• Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen


Syftet r att uppfylla de transportpolitiska m len

Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen

 • Övergripande mål:

  ”Säkerställ en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning”

 • Funktionsmål: Tillgänglighet

 • Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa


Om trafikverkets samverkan

Om trafikverkets samverkan

”Trafikverket ska, med de resurser som ställs till verkets förfogande, uppfylla de transportpolitiska målen på ett sådant sätt att Trafikverketkännetecknas av lyhördhet, nyskapande och helhetssyn.”


Och vidare

och vidare...

Trafikverkets verksamhetsplaneringsprocess ska ske i samverkan med vår omvärld.

Identifieringen av åtgärder kommer att ske i nära samarbete med länsplaneupprättare, kommuner, näringsliv och organisationer.


Rstidsklockan

Årstidsklockan


Nationell plan 2011 2013

Nationell plan 2011-2013

 • Mjölby-Motala Nytt dubbelspår och ny Rv 50 (2012)

 • Rv 50 Medevi-Brattebro förstudie påbörjas 2011, byggstart i plan tidigast 2016

 • Rv 50 Brattebro – Rude byggstart 2013?

 • Rv 50 Rude – Askersund Förstudie klar 2011

 • Rv 50 Södra infarten Askersund byggstart 2011

 • Rv 50 Askersund – Åsbro Arbetsplan klar 2012

 • Rv 50 Hovsta – Kvinnersta 2012.

 • Rv 50 Kopparberg – Grängesberg 2013 (Sidoområdesåtgärder)

 • E18 Trafikplats Adolfsberg Pågår klar 2011.


Regional infrastrukturdag rebro 2011 03 17

Nationell plan 2011-2013

 • E18 genom Karlskoga Arbetsplan 2012

 • E20 SOS fickor O-länsgräns – Sandstubbetorp förstudie 2011

 • BanaGods i Mitt kapacitetshöjande åtgärder Sju förstudier tas fram under 2010/2011

 • Hallsberg–Degerön 4 delprojekt

 • Hallsberg–Örebro Klart under 2011.

 • Krampen–Frövi Klart under 2011.

 • Ställdalen–Hällefors Klart under 2011.

 • Storå timmerterminal Klart under 2011.

 • Laxå timmer- och makadamterminal klart 2011/12??

 • Närkes Kvarntorp, Timmer- och flisterminal


Drift och underh ll 2011 2013

Drift- och underhåll 2011-2013

 • Inriktningen för drift- och underhållsverksamheten ska vara att uppnå de leveranskvaliteter som framgår av den nationella transportplanen 2010-2021 samt de funktionella krav som tagits fram för att precisera dessa.

 • Leveranskvaliteterna är:

 • Framkomlighet/punktlighet

 • Robusthet

 • Trafik/trafikantinformation

 • Bekvämlighet

 • Säkerhet

 • Användbarhet

 • Samt randvillkoret Miljö


Strategi drift och underh ll

Strategi drift och underhåll

Utifrån den nationella transportplanen har en sammanfattande strategi för drift- och underhåll för Trafikverket tagits fram (fastställs under hösten 2010) med följande innehåll:

Strategin uppnås genom att:

 • Möta kundernas förväntan

 • Vara kostnadseffektiva

 • Skapa långsiktig hållbarhet

Drift och underhåll utförs för att trafiken ska komma fram med rätt leveranskvalitet nu och i framtiden.


Drift och underh ll v g och j rnv g 2011 region st

Drift och Underhåll Väg och Järnväg 2011 Region Öst

Väg Budgetram mnkr

Drift634

Underhåll352

Byggnadsverk 93

Installation 77

Järnväg Budgetram mnkr

Reinvestering 274 avser anslag L30 och B43

El-åtgärder 1 2 uppdrag

Spår 81 14 uppdrag

Spårväxel 19 4 uppdrag

Signalanl. 17 3 uppdrag

Bro 0,4 1 uppdrag

Reinv. övrigt 155 11 uppdrag


Regional infrastrukturdag rebro 2011 03 17

Bärighetsåtgärder 2011


Pendling i regionen

Pendling i regionen


Hemsidor f r att sprida information

Hemsidor för att sprida information

Hemsidan har adressen

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Verksamhetsplanering/.


Uppdaterad info om projekten

Uppdaterad info om projekten?

 • http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/


Grunder f r prioritering

Grunder för prioritering

När prioritering mellan leveranskvaliteter ska ske kommer framkomlighet eller punktlighet och säkerhet i första hand oavsett väg- och bantyp.

Trafik- och trafikantinformation har en hög prioritet då den är nödvändig för ett effektivt resande på järnvägsnätet och vid resor på vägar inom storstadsområden.

Bristen på medel kan mötas genom en sänkning av standarden på vägar och järnvägar där den samhällsekonomiska nyttan är låg.

En besparing genom standardförsämring kan aldrig tillåtas påverka säkerheten, utan genomförs med en försämring av exempelvis restid, bärighet eller bekvämlighet.

Varje väg och järnväg som är öppen för trafik kräver ett visst grundläggande underhåll. De lågtrafikerade delar av väg- och järnvägsnätet motiveras av krav på ett fungerande transportsystem i hela landet.


 • Login