Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. - PowerPoint PPT Presentation

Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció.
Download
1 / 16

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. A MÁV szervezeti struktúrájának átalakítása Bella Balázs Stratégiai igazgató MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Tartalom. Általános szervezeti struktúrák, jogszabályok A MÁV szervezeti stratégiai céljai A MÁV strukturális átalakításának lépései

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció.

A MÁV szervezeti struktúrájának átalakítása

Bella Balázs

Stratégiai igazgató

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Tartalom

 • Általános szervezeti struktúrák, jogszabályok

 • A MÁV szervezeti stratégiai céljai

 • A MÁV strukturális átalakításának lépései

 • A MÁV Csoport jövőképe

03 - 05

06 - 07

08 - 14

15

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Általános szervezeti struktúrák - egységes vállalat vs. vállalatcsoport

Egységes vállalat

Konszern vállalat

Konszern központ

Központ

A divízió

B divízió

C divízió

A divízió

B divízió

C divízió

?

Megtakarítási lehetőségek

Belső rugalmasság

Irányítási struktúra egyszerűsége

Stratégiai rugalmasság

Pénzügyi rugalmasság

Üzleti rugalmasság

Transzparencia

Innováció

Holding központ

A divízió

B divízió

C divízió

Holding vállalat

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A vasútvállalatok szervezeti felépítését meghatározó főtevékenységek

ÖBB, DB, FS, SBB

Integrált vasútvállalat

Személy-szállítás

Áru-fuvarozás

Vontatás

Pálya-vasút

?

NS, CD

ZSSK C.

Railtrack

Személyszállító-, árufuvarozó, infrastruktúra üzemeltető vasútvállalat

Pálya-vasút

Személy-szállítás

Áru-fuvarozás

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A MÁV szervezeti felépítését befolyásoló jogszabályok

 • 91/440EGK irányelv az infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások számviteli és szervezeti szétválasztásáról

 • 2001/12EK irányelv a személyszállítási és az árufuvarozási tevékenység legalább számviteli szétválasztásáról

 • 34/2003. (V.28.) GKM-PM együttes rendeletszámviteli értelemben elkülönítette a vasúti társaságok szervezeteit

 • 2185/2005. (IX.9.) Kormányhatározatrendelkezik a MÁV ZRt. által végzett vasúti árufuvarozási tevékenység kiszervezéséről, a MÁV ZRt. önálló infrastruktúra-kezelő, illetve személyszállítást végző társaságokra való szétválasztásáról, a melléktevékenységek fokozatos privatizációjáról

 • 2005. évi CLXXXIII. törvénya vasúti közlekedésről megteremtette a többszereplős vasúti közlekedési rendszer kialakításának és működtetésének törvényi szintű feltételrendszerét

 • 2130/2006. (VII.24.) Kormányhatározatrendelkezika MÁV ZRt. MÁV Cargo Zrt-ben meglévő részesedésének értékesítéséről

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A MÁV Csoport tevékenységei

Küldetés

A MÁV Csoport színvonalas vasúti szolgáltatások nyújtásával, az utasok, az ügyfelek és a költségvetés teherbíró képességének megfelelő finanszírozási igény mellett segíti elő a társadalmi közlekedési igények kielégítését, Magyarország versenyképességének növelését.

Filozófia, értékek

A MÁV Csoport tevékenysége során utasait és ügyfeleit helyezi a középpontba, az ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtása során épít munkavállalói évtizedes tapasztalatára, a vasutas társadalom szakmai elhivatottságára.

Tevékenységi területek

A MÁV Csoport mint vasúti szállítási vállalatcsoport személyszállítási, vasúti infrastruktúra, vontatási, járműjavítási, logisztikai és állomási szolgáltatásokat nyújt.

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A vállalatstruktúra átalakítása a MÁV stratégiájának kiemelt eleme

Teljesítmény

Szervezet

Piaci részesedés megőrzése

Piaci teljesítmény növelése

Versenyképes vállalati struktúra

Összehangolt csoportműködés

CÉL

Ügyfél-centrikus szolgáltatásfejlesztés

Eszközállomány korszerűsítése

Cégstruktúra átalakítása

Irányítási rendszer átalakítása

ESZKÖZ

ESZKÖZ

Méret-optimalizáció

Folyamat-optimalizáció

Szerződéses alapú finanszírozás

Új finanszírozási formák alkalmazása

Stabil pénzügyi háttér

Fejlesztési források biztosítása

Költséghatékony működés

Átlátható folyamatok

CÉL

Finanszírozás

Működés

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A MÁV Csoport szervezeti felépítésével kapcsolatos stratégiai célok

Stratégiai célok:

 • Versenyképes vállalati struktúra kialakítása

 • Üzleti tevékenységek és a központi irányítás szétválasztása

 • Felelős, tiszta profilú, jogilag önálló üzleti egységek létrehozása

 • Letisztult üzletrész-portfolió kialakítása

 • A tagvállalatok tevékenységének összehangolása

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A holding szervezeti struktúra választásának indokai

A rendszer transzparenciájának növekedése (valós költségviszonyok feltárása)

A csoporttagok működési hatékonyságának javulása

A vállalatcsoport optimális finanszírozása

A fejlesztési erőforrások csoportszintű optimumot eredményező allokálása

Vállalati felelősség, költség- és piacérzékenység megteremtése (vállalati kapcsolatok szerződéses alapokra helyezése)

Tőkebevonás lehetősége

A MÁV Csoport egységes irányítása, képviselete

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Az szervezeti átalakítás megvalósult lépései I. – Üzletágak létrehozása

2003

Központi irányítás

Központi szolgáltatások

Pályavasút

Személy-szállítás

Árufuvarozás

Gépészet

Leány-vállalatok

Strukturális változások:

2003: A társaságirányítást és a társasági szolgáltatásokat magában foglaló konszern típusú

irányítási központ kialakítása

Üzletágak divizionális struktúrába szervezése, pályavasúti, személyszállítási,

árufuvarozási,gépészeti üzletágak létrehozása

Önálló számviteli elszámolási rendszerek kialakítása

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A szervezeti átalakítás megvalósult lépései II. – Jogilag önálló üzletágak létrehozása

2008

Központi irányítás

Központi szolgáltatások

Pályavasút

MÁV-START Zrt.

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Záhony-Port Zrt.

Egyéb leány-vállalatok

MÁV Cargo Zrt.

Strukturális változások:

2006. január 1.: Árufuvarozási Üzletág jogi önállósítása (MÁV Cargo Zrt.)

2007. július 1: Személyszállítási Üzletág jogi önállósítása (MÁV-START Zrt.)

2008. január 1.: Gépészeti Üzletág szétválasztása, önálló vontatási (MÁV-TRAKCIÓ Zrt.), valamintjárműjavítási- és karbantartási társaság (MÁV-GÉPÉSZET Zrt.) megalakítása

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

A szervezeti átalakítás tervezett lépései - A MÁV holding kialakítása

2010

Központi irányítás

MÁV-Pályavasút Zrt.

MÁV-START Zrt.

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Záhony-Port Zrt.

Központi Szolgáltató Kft.

Egyéb leány-vállalatok

Strukturális változások:

2009: Központi szolgáltató társaság létrehozása (Központi Szolgáltató Kft.)

2010: Pályavasút Üzletág jogi önállósítása (MÁV-Pályavasút Zrt.)

2008-2009: Holding központ kialakítása

2008- Nem stratégiai részesedések értékesítése (folyamatos)

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Új szervezeti-működési keret – holdingközpont kialakítása

Személyszállítás

A MÁV Csoport értéklánc alapú szerkezeti felépítése

INFRA

START

TRAKCIÓ

Gépészet

Pályavasút

HOLDING

Stratégia, Pénzügy

Biztonság

Környezetvédelem

HR, Jog, Kommunikáció

Vagyonkezelés

Adósságkezelés

KÖZPONT

PÁLYA-

KARBANTARTÓ

JÁRMŰ-

KARBANTARTÓ

INGATLAN-

GAZDÁLKODÁS

EGYÉB

LEÁNYVÁLLALATOK

KÖZPONTI

SZOLGÁLTATÁS

Nem alaptevékenység

Nem alaptevékenység

Nem alaptevékenység

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

Központi irányítási funkciók, területek

2010

Szakmai

irányítás

Pénzügyi irányítás

Stratégia és fejlesztés

Egyéb irányítási funkciók

Egyéb nem irányítási funkciók

 • operatív vasútüzemi

 • koordináció;

 • vasút-, üzem-,

 • vagyonbiztonság

 • fenntartása;

 • szakmai képzés,

 • HR-utánpótlás

 • biztosítása;

 • környezetvédelem

 • csoportszintű

 • szabályozás;

 • csoportszintű

 • ellenőrzés;

 • hazai és külföldi

 • képviselet;

 • csoportszintű

 • kommunikáció

 • csoportszintű

 • finanszírozás;

 • csoportszintű

 • tervezés és

 • kontrolling;

 • hatékonyság-

 • javítás

 • stratégiai tervezés;

 • fejlesztési tervek,

 • koncepciók

 • összehangolása,

 • csoportszintű

 • optimalizálása

 • vagyonkezelés

 • (leányvállalatok,

 • ingatlanállomány);

 • adósságállomány

 • kezelése

MÁV-Pályavasút Zrt.

MÁV-START Zrt.

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Záhony-Port Zrt.

Központi Szolgáltató Kft.

Egyéb leány-vállalatok

MÁV CSOPORT


Hat konys g gyf lk zpont s g moderniz ci

KONSZOLIDÁCIÓ

MODERNIZÁCIÓ

Közszolgáltatási szerződés

Adósságkezelés

Műszaki fejlesztés

Működés-fejlesztés

VERSENYKÉPES

SZOLGÁLTATÓ

SZOLGÁLTATÓ

 • az utasok,

 • az ügyfelek,

 • a tulajdonos számára

MUNKÁLTATÓ

 • a vasutas dolgozók számára

MEGBÍZHATÓ ÉS KISZÁMÍTHATÓ

A MÁV Csoport jövőképe

MÁV CSOPORT


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login