Finansowanie świadczeń medycznych
Download
1 / 29

Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Źródła danych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

Jadwiga Suchecka

Iwona Laskowska

Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Uniwersytet Łódzki

Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Źródła danych

 • Podstawą przeprowadzonych analiz empirycznych były wybrane dane obejmujące lata 1999-2007, pochodzące z badań reprezentacyjnych:

 • Budżety gospodarstw domowych (w latach 1999-2006), GUS, Warszawa

 • Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r, GUS, Warszawa

 • Raporty Rady Monitoringu Społecznego: „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, 2000, 2003, 2005, 2007


Przeprowadzona ocena jest:

 • Oceną z perspektywy pacjenta

 • Oceną w świetle danych statystycznych

 • Pozwala na:

 • ocenę wydatków gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną,

 • ocenę możliwości zaspokojenia potrzeb z zakresu ochrony zdrowia


Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Obciążenie finansowe gospodarstw domowych wydatkami na zdrowie

Źródło: Obliczenia własne


Nierówności w finansowaniu

 • W świetle współczesnych analiz najczęściej rozpatrywane są jako:

  - koncentracja zjawiska,

  - odległości ekonomiczne pomiędzy

  różnymi populacjami.


Źródło: Obliczenia własne


Odległość ekonomiczna D0 jest zdefiniowana jako prawdopodobieństwo tego, iż wartość wydatków na zdrowie dla jednej populacji jest wyższa niż dla innej (bez uwzględnienia wielkości różnicy)

 • Oznaczenia:

 • ER – emeryci i renciści,

 • WŁR – pracujący na własny rachunek,

 • PRR – pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • UZG – pracownicy użytkujący gospodarstwo rolne,

 • PRN – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych,

 • UNZ – utrzymujący się z niezarobkowych źródeł,

 • ROL – rolnicy.


Macierze odległości ekonomicznych D0 dla wydatków na artykuły medyczne według grup społeczno-ekonomicznych

Źródło: Obliczenia własne


Macierze odległości ekonomicznych D0 dla wydatków na usługi medyczne według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1999, 2001, 2006

Źródło: Obliczenia własne


 • wzrost odległości ekonomicznych pomiędzy gospodarstwami domowymi emerytów i rencistów i pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi w przypadku artykułów medycznych,

 • świadczący o rosnących obciążeniach wydatkami na usługi i artykuły medyczne w tej grupie społecznej

 • w przypadku usług medycznych nieznaczny spadek odległości ekonomicznych


Ocena funkcjonowania ochrony zdrowia na podstawie badań modułowychOgólnopolskie, reprezentacyjne badania„Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r.” przeprowadzone zostały w IV kwartale 2006 r.Badaniem objęto ponad 4 694 gospodarstw domowych, w których zbadano ok. 43 tys. osóbWyniki zostały uogólnione na wszystkie indywidualne gospodarstwa domowe


Zalety badań modułowych

 • Badanie modułowe pozwala na analizę wykorzystania świadczeń zdrowotnych i ich finansowania w powiązaniu z:

 • czynnikami demograficzno-społecznymi (wiek, poziom wykształcenia, dochody, klasa miejscowości zamieszkania, główne źródło utrzymania)

 • czynnikami zdrowotnymi (samoocena stanu zdrowia, poważne problemy zdrowotne, choroba przewlekła, stopień niepełnosprawności, pobieranie renty)


Przeciętne miesięczne wydatki na osobę związane z ambulatoryjną opieką zdrowotną (w zł)


Wydatki na leki i art. farmaceutyczne

 • Przeciętne kwartalne wydatki na leki i artykuły farmaceutyczne - 86,16 zł na osobę

 • (w porównaniu z rokiem 2003 wzrost o 20%)

  W przypadku

 • - emerytów- 168,31 zł,

 • - rencistów – 126, 79,

 • - osób mieszkających w wielkich miastach – 127, 77 zł,

 • - osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- 147, 35 zł,

 • -o wysokich dochodach (piąta grupa kwintylowa)- 135,45 zł,

 • - osób bezdzietnych – 117,62 zł.


Ocena możliwości wykupu leków

 • 31,4% badanych nie odczuwało ograniczeń finansowych związanych z wykupem leków

 • dla 44,7% badanych zakup leków był dużym obciążeniem

 • (emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, rodziny wieloosobowe)

 • (sytuacja poprawiła się w porównaniu z poprzednią edycją badania – w 2003 roku)


Porady lekarskie – przyczyny rezygnacji

 • 12,7% członków gospodarstw domowych nie korzystało z porady lekarza pomimo istnienia takiej potrzeby

 • Wśród głównych przyczyn rezygnacji:

 • brak pieniędzy - (19%)

 • długa lista oczekujących- (18%)


Wizyty u stomatologa

 • 11,9 % badanych zrezygnowało z wizyt u stomatologa

 • Główne przyczyny:

 • brak pieniędzy- 35%

 • długa lista oczekujących - 20%


Przyczyny korzystania z usług medycznych niefinansowanych przez NFZ:

 • zbyt odległe terminy w podmiotach mających kontrakty z NFZ (37%),

 • lepsi specjaliści (lekarze) – 33%,

 • lepsze wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne (7,9%),

 • brak lekarza odpowiedniej specjalności w podmiotach mających kontrakty z NFZ (7,5%),

 • lepsze traktowanie pacjenta (6,3%),

 • inne (8,3%),


Najczęściej z porad niefinansowanych przez NFZ korzystają gospodarstwa:

 • pracujących na własny rachunek,

 • pracujących na stanowisku nierobotniczym,

 • gospodarstwa z 1 i 2 dzieci,

 • z 2 osobami pracującymi,

 • w miastach o liczbie mieszkańców - 500 tys. lub więcej,

 • o wysokich dochodach,

 • z osobami przewlekle chorymi.


Ocena wysokości wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe (w%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Zmiana częstości korzystania z placówek służby zdrowia opłacanych z „kieszeni pacjenta” (w porównaniu z rokiem 2005)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne (DDUZ)

 • uprawnienia do świadczeń w ramach DDUZ posiada 2,2% badanych (według danych GUS)

 • (świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych oraz łączonych)

 • z czego 75,5% stanowią mieszkańcy miast

 • 46,5 % posiadających DDUZ to osoby z V grupy kwintylowej,

 • 8,4% - osoby z I grupy kwintylowej


Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Gotowość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (% gospodarstw domowych)

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


Skłonność do płacenia dodatkowej składki miesięcznej

Źródło: „Diagnoza społeczna 2007”


ad
 • Login