30 1 2005
Download
1 / 18

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА София, 30 юни - 1 юли 2005 г. - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА София, 30 юни - 1 юли 2005 г. Шеле България ЕООД Общински проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Шеле България ЕООД Централа/ холдинг Scheele в Германия Клонове в България ЕООД и Словения, Чехия

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА София, 30 юни - 1 юли 2005 г.' - slone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
30 1 2005
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.

Шеле България ЕООД

Общински проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки


Шеле България ЕООД

 • Централа/холдинг Scheeleв Германия

 • Клонове в България ЕООД и Словения, Чехия

 • Основна дейност в България сметосъбиране и сметоизвозване, управление на депа и отделяне на полезни компоненти

 • Шеле Германия участва в системата за разделно събиране - DSD

 • Покрива общо 21 общини, в т.ч. Варна, Бургас, Русе, Плевен, Добрич

 • 1 300 хил жители население.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Нормативни изисквания (1)

 • Маркировка на опаковките

 • Разделно събиране, предаване, оползотворяване

 • Условия за разделно събиране

 • Индивидуално или колективно изпълнение

 • План за управление на отпадъци от опаковки

 • Административно регулиране

 • Ежегодна отчетност

 • Контрол

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Нормативни изисквания (2)

Кметът на общината може да сключва договор с:

 • организация по оползотворяване (за колективно изпълнение); и/или

 • ПУДООС, и/или

 • други търговци, лицензирани за дейността.

  Кметът на общината:

 • определя местата за разполагане на елементите на системата за разделно събиране;

 • гарантира рециклирането/оползотворяването чрез договор с организация по оползотворяване.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Структурна схема - Участници

ЗООС

ЗУО

НООО

ЗОП

ТЪРГОВЦИ С ОПАКОВКИ

МОСВ

ПУДООС

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОТПАДЪЦИ

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ


Структурна схема - Финансиране

ЗООС

ЗУО

НООО

ЗОП

ТЪРГОВЦИ С ОПАКОВКИ

МОСВ

ПУДООС

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОТПАДЪЦИ

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ


Структурна схема - Община

ЗООС

ЗУО

НООО

ЗОП

ТЪРГОВЦИ С ОПАКОВКИ

МОСВ

ПУДООС

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОТПАДЪЦИ

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ


Структурна схема - Община Русе

ЗООС

ЗУО

НООО

ЗОП

ТЪРГОВЦИ С ОПАКОВКИ

МОСВ

ПУДООС

1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ОБЩИНА

4

2 по ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОТПАДЪЦИ

3

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ


Структурна схема - Община Разград

ЗООС

ЗУО

НООО

ЗОП

ТЪРГОВЦИ С ОПАКОВКИ

МОСВ

ПУДООС

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОТПАДЪЦИ

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ


Общински проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки (1)

Обществена поръчка за Общински проект за въвеждане и експлоатация на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, спечелил финансиране от ПУДООС

Включваща:

 • изследване на морфологичния състав

 • информационна кампания

 • събиране, сепариране, кондициониране и доставка на отпадъците

 • обслужване на 162 хил. жители

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Общински проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки (2)

Логистиката (техниката за събиране, управление и контрол) се предоставя безвъзмездно от общината. Тя е финансирана от ПУДООС при пределна цена ~ 1 500 хил. лв и е реализирана с отделен търг.

За конкурса Общината изисква:

 • извършване на разделно събиране с наличната техника, предоставена от общината

 • офериране на разходите по видове дейности и покупни цени на преработвателите

 • наличие на собствена техника за заместване на аварирала такава

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Организация за събиране събиране на отпадъци от опаковки (2)

Община Русе предоставя:

 • контейнери Бобър за хария-полимери-метал

 • контейнери Иглу за стъкло, разделено в три цвята (в три отделни пакетирани контейнери)

 • оформени площадки за отделни или пакетирани контейнери

 • класически автовоз с вариопреса за контейнери Бобър

 • самосвал с хидравличен кран зад кабината за контейнери Иглу

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Организация за разделяне/сортиране

В Русе изпълнителят - Шеле ще извършва сепариране и обработване със собствени средства. Общината не се ангажира със съоръжения/инсталации, защото е предвидено през 2007 г. да се изгради предприятие за сортиране и обработка на разделносъбраните отпадъци за 6 млн. лв).

В проектите за други общини се залагат съоръжения за сортиране, манипулиране и т.н. Тяхната стйност се калкулира в цената за обработка на материалите.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Организация за предаване на преработватели

Изпълнителят на Договора - Шеле е договорил условия за предаване на събраните материали на предприятия-преработватели.

Предадените материали се фактурират на общината и тя получава заплащаната за тях цена.

Изпълнителят:

 • ще използва собствени конвенциални транспортни средства и

 • ще има грижата да оптимизира транспортните схеми.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Етапи за изпълнение преработватели

ПУДООС изисква стартиране на системата на 100 %. Етапите включват:

 • кампания за поготовка на населението, която започва 1-2 месеца преди началото на събирането

 • зареждане на контейнерите по площадките…

 • организиране на площадката за приемане и обработка, обучаване на персонала

 • анализ на състава за всеки сезон

 • транспорт до краен преработвател, договорен от изпълнителя.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Съвети за предварителна подготовка на общината за сключване на договор (1)

 • актуални данни за броя на населението за различните квартали

 • норма на натрупване [кг/жител.год], определена при пълен цилъл

 • морфологичен състав (ако е изследван)

 • избор на с-ма за разделно събиране (контейнери, ако има место; от врата до врата с фиксиран интервал за изнасяне, безвъзмездно събиране в пунктове, хибридни с-ми)

 • определяне на специализирани площадки за разполагане на контейнерите

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Съвети за предварителна подготовка на общината за сключване на договор (2)

 • определяне на площадка(и) и помещения за сепариране, раздробяване, пакетиране и т.н.

 • определяне на активите, които общината ще предостави и от къде ще се дофинансира дейността

 • актуализиране на общинската наредба и определяне на задълженията на участниците в процеса

 • разработване на проект по формата на ПУДООС

  Избор на подходящ парньор с опит, техника, площадки, контакти.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДАСофия, 30 юни - 1 юли 2005 г.


Въпроси, изискващи нормативно изясняване

Според НООО ПУДООС и/или ОО предлагат договор на общината. Ако общината сключи договор с един и откаже на другите, те могат да сключат договор лицензирано лице, а общината е длъжна да определи площадки и да не възпрепятства дейността им. Как тогава тя ще гарантира условията по своя договор ? Трябва да се балансират правата и задълженията на кмета.

- Край -


ad