Kennismaking met het OU-onderwijs - PowerPoint PPT Presentation

Kennismaking met het ou onderwijs
Download
1 / 75

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kennismaking met het OU-onderwijs. Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier. Kennismaking met OU-onderwijs. Deel 1: OU-onderwijs, kenmerken en uitwerking Kenmerken, onderwijsconcept Aanbod, doelgroepen Docent Cursusmateriaal Informatie over BKO

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kennismaking met het OU-onderwijs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kennismaking met het ou onderwijs

Kennismaking met het OU-onderwijs

Basiskwalificatie Onderwijs Diny Ebrecht, Marjo Stalmeier


Kennismaking met ou onderwijs

Kennismaking met OU-onderwijs

 • Deel 1: OU-onderwijs, kenmerken en uitwerking

  • Kenmerken, onderwijsconcept

  • Aanbod, doelgroepen

  • Docent

  • Cursusmateriaal

  • Informatie over BKO

 • Deel 2: Onderwijsorganisatie en -uitvoering

  • Onderwijsontwikkelingsproces

  • Studeren bij de OU

  • Kwaliteitszorg

  • Toelating en tentaminering

  • Ondersteunende systemen


 • Het onderwijs bij de open universiteit hoe anders zijn wij

  Het onderwijs bij de Open Universiteit.Hoe anders zijn wij?

  Kathleen Schlusmans

  Onderwerp

  Pagina 3


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Onderwijsaanbod en doelgroepen

  Onderwerp

  Pagina 4


  Opdracht 1 studenten en studieaanbod van de faculteit

  Opdracht 1 Studenten en studieaanbod van de faculteit

  Welke kenmerken heeft de studentenpopulatie ?

  • geslacht /leeftijd; vooropleiding; maatschappelijke positie; studiemotieven; waarom bij de OU

   De doelgroepen van de faculteit?

  • Hoeveel actieve studenten heeft jouw faculteit?

  • Zijn er specifieke doelgroepen binnen de faculteit? Welke dan?

  • cursisten, opleidingsstudenten etc..

   Het onderwijsaanbod

  • Wordener specifieke onderwijsproducten en – programma’s aangeboden? Welke dan?

  Onderwerp

  Pagina 5


  Studentenadministratie en registratie

  Studentenadministratie en -registratie

  SPIL:

  Centraal systeem voor studentenadministratie en -registratie

  SCIS:

  StudieCentrum Informatie Student

  Onderwerp

  Pagina 6


  Scis s tudie c entrum i nformatie s ysteem

  SCIS (StudieCentrum Informatie Systeem)

  • extract van SPIL

  • bevat gegevens uit de centrale studentenadministratie SPIL

  • wekelijks verstuurd naar de studiecentra/steunpunten (éénrichtingsverkeer)

  • Gebruikt voor vastleggen van studiebijeenkomsten en boeking van studenten voor een studiebijeenkomst

  • Gebruikt voor verzending van gepersonaliseerde post naar studenten. Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor begeleidingsbijeenkomsten


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Stumis Online

  Studenten Management Informatie Systeem

  • Overzichten van gegevens over studenten en studiegedrag

  • Intranet applicatie

  • Intranet > Mijn werkplek > Virtueel Informatieloket

  • Beheer: Astrid Kokkelkorn

  Onderwerp

  Pagina 10


  Stumis online cursusinschrijvingen

  Stumis online: cursusinschrijvingen


  Kennismaking met het ou onderwijs

  STUMIS online - Cursusinschrijvingen NL

  Onderwerp

  Pagina 12


  Cursussen van de ou

  Cursussen van de OU

  Onderwerp

  Pagina 13


  Opdracht 2 cursusaanbod van de eigen faculteit

  Opdracht 2 Cursusaanbod van de eigen faculteit

  Wat viel op bij de cursussen ?

  -cursusmodel(len)

  • tentamenvormen

  • begeleidingsvormen

  • gebruik multimedia

  • opbouw of onderlinge afstemming


  Didactiek van de ou

  Didactiek van de OU

  Begeleide zelfstudie:

  Studiematerialen met ingebouwde aansturende begeleiding:

  • Leerdoelen

  • Studeeraanwijzingen

  • Vragen, Opdrachten

  • (Zelf)toetsen,

  • Feedback

   Actief leren: kennis, vaardigheden, competenties verwerven en toepassen dmv

  • confrontaties met cases, praktijksituaties, problemen, onderzoek

   - werkstukken schrijven, projecten uitvoeren, onderzoek doen


  Ou onderwijs

  OU-onderwijs

  Onderwijsmodellen

  • Leereenhedenmodel

  • Studietakenmodel

  • ‘Project’ onderwijs

  • Virtuele wereld (Virtueel Milieu Advies Bureau)

   Cursusmodellen

  • Tekstboek – werkboek

  • Tekstboek – e-werkboek

  • Miniconferenties

  • Practica

  • Games

  Onderwerp

  Pagina 16


  Opdracht

  Opdracht

  Bespreek met elkaar:

  Aan welke kwaliteitscriteria moet een cursus voldoen?

  Onderwerp

  Pagina 17


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Vernieuwingen in het onderwijs

  Bron: Een leven lang eigen wijs studeren, Open Universiteit Nederland


  Mediamix bij de ou

  Mediamix bij de OU

  1985

  Toepassingen van ‘oude media’ - beeldplaat, video,

  audio, CD-rom, DVD voor

  • Praktijkconfrontaties

  • Simulaties

  • Courseware

  • Games (bijv. managementgame)

   aangevuld met nieuwe mogelijkheden van internet,

   mobiele apparaten en sociale media voor

  • serious gaming

  • mobiel leren

  • samenwerkend leren

  20xx


  Mobiele media in het onderwijs

  Mobiele media in het onderwijs

  • Op vrijwel iedere plaats toegang tot informatie en leerondersteuning

  • Bepalen van de leercontext (sensoren, GPS) waardoor informatie en ondersteuning kan worden toegesneden op de situatie

  • Leren kan gebeuren in een authentieke omgeving

  • Begeleiding van de lerende door alle leeractiviteiten in verschillende leersituaties

   Tot nu toe het meeste gebruikt ter ondersteuning van onderwijsactiviteiten in het veld.

   Pilot bij de OU: Studiereis studenten Cultuurwetenschappen naar Florence (2010)

   Gebruik smartphone voor verschillende doeleinden.


  Ontwikkeling in denken over mobiele media

  Ontwikkeling in denken over mobiele media

  • Eerst: mobiele media hebben nadelige invloed op leren

  • Daarna: hoe kunnen we content beschikbaar maken via mobiele media

  • Nu: hoe kunnen we mobiele media integreren in het leren zelf en in de ondersteuning van het leren


  De ipad in het onderwijs

  De iPad in het onderwijs

  Mobiel Rechten studeren

  door

  Michiel van Oosterzee – RW


  Serious gaming bij de ou

  Serious gaming bij de OU

  Serious gaming: het gebruik van games voor serieuze doelen.

  Voorbeelden:

  • Diagnost (PSY): leren stellen van diagnoses

  • Pleit voorbereid (RW): leren houden van een pleidooi

  • EMERGO (CELSTEC): tool voor het ontwikkelen en uitleveren van multimediale casussen waarmee complexe vaardigheden worden aangeleerd

   http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm


  Emergo

  EMERGO

  Efficiënte Methodiek voor ERvarings Gericht Onderwijs

  (scenario-based serious gaming)


  Authentieke omgevingen

  Authentieke omgevingen

  = realistische probleemsituaties, waar lerenden alsactor participeren en tijdens het oplosproces constant worden geconfrontreerd met de gevolgenvan hun acties bij het toepassenvan kennis en vaardigheden


  Emergo demo hoe werkt docent student ermee

  EMERGO demo: hoe werkt docent / student ermee?


  Opdracht bekijken van een casus in emergo

  Opdracht: Bekijken van een casus in Emergo

  • Verken in Emergo de Casus Zorgstructuur

   http://emergo.ou.nl/emergo/community/demonstrators.htm

   NB Lees de uitleg voordat je de demo bekijkt.

  • Bedenk het antwoord op de volgende vragen:

   • Voor welke leerdoelen kun je een serious game inzetten?

   • Voor welke leerdoelen juist niet?

   • Welke voordelen en nadelen zijn er volgens jou bij het gebruik van serious games?

   • Welke toepassingen zijn er al binnen je eigen faculteit c.q. welke toepassingen zie je voor je eigen faculteit?


  Kennismaking met het ou onderwijs

  1992

  1996

  1999


  Didactische uitgangspunten

  Didactische uitgangspunten

  • Leefwereld: nieuwe generatie, nieuwe media

  • Competenties: authentieke omgevingen

  • Spelen én leren: motivatie en creativiteit verhogen

  • Consumers  prosumers

  • Levenlang leren: (in)formeel, netwerken

  • Nieuwe leeropvattingen en werkvormen

  • Samenwerking en monitoring: multi-role


  Emergo voordelen

  EMERGO voordelen

  • Generieke methodiek en toolkit: duidelijke regels voor ontwerp, componenten die voor diverse scenario’s zijn te gebruiken

  • Web-gebaseerde productie en distributie: efficiëntie (1:25)

  • ‘Grotendeels’ zelfstandig te gebruiken door docent

  • Case bibliotheek: voorbeelden en templates

  • Gaming elementen: scripts, directe feedback

  • Samenwerking (multi-role) en Monitoring op afstand


  Eigenschappen van serious games

  Eigenschappen van (serious) games

  • Spelregels

  • Doel

  • Rollen

  • Keuzen

  • Competitie/samenwerking


  Kenmerken games

  Kenmerken games

  • Rijke, responsieve en uitdagende leeromgevingen

  • Denken en doen komen samen

  • Draagt bij aan een grotere motivatie en het slechten van de kloof tussen theorie en praktijk

  • Concrete uitdagingen, handelingen en het leren worden met elkaar verbonden


  Opdracht 2

  Opdracht 2

  Analyseer de OU cursus die je is toegewezen

  aan de hand van een checklist

  Onderwerp

  Pagina 34


  Checklist

  Checklist

  Onderwerp

  Pagina 35


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Docent bij de OU

  Onderwerp

  Pagina 36


  Docent taken en rollen

  Docent : taken en rollen

  Welke taken en rollen

  vervult een docent bij de

  Open Universiteit ?

  Welke taken en rollen

  ga je zelf vervullen?

  Onderwerp

  Pagina 37


  Rollen en taken bij het onderwijs

  Rollen en taken bij het onderwijs

  Ontwikkelfase:

  (Cursusteamleider)

  Ontwerper

  Cursusontwikkelaar, auteur,

  inhoudsexpert

  Exploitatiefase:

  Begeleider (Standaard, Scriptie, Stage)

  Examinator, Corrector

  Coach

  Mentor

  Betrokken rollen

  Decaan, referent, onderwijscoördinator

  Redacteur, medewerker kwaliteitszorg

  Onderwerp

  Pagina 38


  De ou docent

  De Ou-docent

  Professionalisering

  • Basiskwalificatie Onderwijs

   voor beginnende en aankomende docenten

  • Permanente scholing:

   pe-punten : 40 per jaar

   voor alle docenten


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Het ontwikkelen van onderwijs


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Een kijkje in de werkplaats


  Documentaire ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving

  Documentaire “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”

  • Ontwikkeling van een cursus

  • De geschiedenis: van leereenheden naar tekstboek - werkboek

  • 2. Mogelijkheden van een e-werkboek

  Onderwerp

  Pagina 42


  Ontwikkelproces algemeen model

  Analysis

  Design

  Development

  Implementation

  Evaluation

  Ontwikkelproces(algemeen model)

  Instructional Development (Gustafson & Branch, 1997)

  Onderwerp

  Pagina 43


  Onderwijsproces ou

  Onderwijsproces OU


  Opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou

  Initiatieffase

  Planfase

  Ontwikkelfase

  R

  e

  v

  i

  s

  i

  e

  Productiefase

  Exploitatiefase

  Evaluatiefase

  Opdracht 3: Onderwijs ontwikkelen bij de OU

  Onderwerp

  Pagina 45


  Film ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving

  Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”

  Het ontwerpen en uitwerken van een cursus


  Opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou1

  Initiatieffase

  Planfase

  Ontwikkelfase

  R

  e

  v

  i

  s

  i

  e

  Productiefase

  Exploitatiefase

  Evaluatiefase

  Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

  Onderwerp

  Pagina 47


  Planfase

  Planfase

  Cursusplan volgens een format

  • Projectgegevens

  • Doel en didactiek: didactisch scenario

  • Producten

  • Planning


  Voorbeeld didactisch scenario

  Voorbeeld didactisch scenario


  Onderwijsproces ou1

  Onderwijsproces OU


  Opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou2

  Initiatieffase

  Planfase

  Ontwikkelfase

  R

  e

  v

  i

  s

  i

  e

  Productiefase

  Exploitatiefase

  Evaluatiefase

  Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

  Onderwerp

  Pagina 51


  Achtergrond

  Achtergrond

  EMERGO


  De elo s van de ou

  De ELO’s van de OU

  Studienet :

  • Blackboard, Moodle

  • Question Mark Perception

  • Elluminate

   OpenU:

  • Liferay


  Kennismaking met het ou onderwijs

  OpenU-model

  Alle gebruikers

  Geregistreerde gebruikers

  s+c

  studenten

  Commerciele afnemers


  Cupido

  Cupido

  CursusProductie, Implementatie, distributie en onderhoud

  Ondersteuning van het proces van registratie, onderhoud en distributie van cursus- en opleidingsgegevens binnen de Open Universiteit.

  Cursus- en opleidingsgegevens

  wijzigingen (OER structuur), inschrijvingsvorm, tentamenvorm en -rooster

  Uitlevering naar verschillende kanalen

  • Studieaanbod

  • Studiegids

  • Studienet

  • Modulair


  Onderwijsproces ou2

  Onderwijsproces OU


  Opdracht 3 onderwijs ontwikkelen bij de ou3

  Initiatieffase

  Planfase

  Ontwikkelfase

  R

  e

  v

  i

  s

  i

  e

  Productiefase

  Exploitatiefase

  Evaluatiefase

  Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU.

  Onderwerp

  Pagina 57


  Film ontwikkelen van een ou cursus in een elektronische leeromgeving1

  Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een elektronische leeromgeving”

  1. Cursus op de markt

  Hoe leert de student

  Wat is de rol van de docent bij exploitatie


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Kwaliteit en kwaliteitszorg

  Steven Schoevaart


  Interne kwaliteitszorg

  Interne kwaliteitszorg

  evalueren en verbeteren

  www.intranet.ou.nl

  thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg

  Onderwerp

  Pagina 60


  Wat is evalueren

  Wat is evalueren?

  • Evaluatie als onderdeel

   van kwaliteitszorg

  • Kwaliteitszorg als

   cyclisch proces

  • Evalueren=checken

  Onderwerp

  Pagina 61


  Ou onderwijsevaluatie op 3 niveaus

  OU-Onderwijsevaluatie op 3 niveaus

  1Evaluatie cursus tijdens ontwikkeling

  Proeftoetsing: Onderzoek naar studeerbaarheid cursus

  2Continue evaluatie van alle cursussen

  SEIN: Signalerend Evaluatie Instrument of OLÉ

  3Onderwijsevaluatie op instellingsniveau

  - Studentinzicht: klanttevredenheid en studentforum

  - Stumis-online: kengetallen studenten en studeergedrag

  Onderwerp

  Pagina 62


  Cursusevaluatie proeftoetsen

  Van onderwijs maken

  tot onderwijs geven

  Go

  beslis

  sing

  Initiatief

  Uitwerk

  Exploitatie

  Planfase

  fase

  fase

  fase

  Voorstel

  Conceptcursus

  Begeleiding

  Cursusplan

  Ontwikkel

  -

  Proeftoetsverslag

  Tentamens

  opdracht

  Cursus

  Evaluatieverslagen

  Up

  -

  to

  -

  date Cursus

  Cursusevaluatie - proeftoetsen


  Cursusevaluatie continue

  Van onderwijs maken

  tot onderwijs geven

  Go

  beslis

  sing

  Initiatief

  Uitwerk

  Exploitatie

  Planfase

  fase

  fase

  fase

  Voorstel

  Conceptcursus

  Begeleiding

  Cursusplan

  Ontwikkel

  -

  Proeftoetsverslag

  Tentamens

  opdracht

  Cursus

  Evaluatieverslagen

  Up

  -

  to

  -

  date Cursus

  Cursusevaluatie - continue


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Continue cursusevaluatie

  Signalerend Evaluatie Instrument

  SEIN

  • Continue online evaluatie

  • van elke cursus door alle studenten

  • Signalerende functie

  • mbv zoveel mogelijk standaard vragenlijst

  • automatische verzending en dataverzameling

  • OU-breed muv faculteit Informatica: OLÉ


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Onderwijsevaluatie

  Student-inzicht

  • Instellingsbreed evaluatie-instrument

   klanttevredenheid, studentforum

  • Twee keer per jaar een online enquête

  • Vier doelgroepen:

   • belangstellenden (informatieaanvragers),

   • nieuwe (recente) studenten,

   • 'ervaren' studenten en

   • ex-studenten.

  Onderwerp

  Pagina 66


  Onderwijsevaluatie student inzicht

  Onderwijsevaluatie Student-inzicht

  • Thema’s vragenlijst

   • informatiebehoefte (studie-oriëntatie)

   • website

   • studiedoelen en motieven

   • onderwijsmethode en begeleiding

   • financiering van het onderwijs

   • informatie behoefte gedurende de studie

   • bindingsaspecten met de instelling

   • reden van studie-uitval

   • tentamen-ervaringen

  • Rapportages: Student in Zicht I t/m X

  Onderwerp

  Pagina 67


  Kennismaking met het ou onderwijs

  Organisatie van het onderwijs

  Onderwerp

  Pagina 68


  Organisatiestructuur ou

  Organisatiestructuur OU

  College van Bestuur

  • Bureau van de universiteit,

   o.a. juridische ondersteuning; Marketing, communicatie en sales, personele ondersteuning

  • Faculteiten

  • Expertisecentra: CELSTEC, RdMC, NELL

  • ICT-service centrum

  • Onderwijs Service Centrum

  Onderwerp

  Pagina 69


  Onderwijs service centrum

  Onderwijs Service Centrum

  Directie en staf

  • Secretariaat

  • Applicatiebeheer

  • Elosa (beheer Studienet)

   Sector Onderwijs en Examens

  • Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering

  • Afdeling Tentaminering en Certificering

  • Commissie voor de Examens

   Sector Voorlichting, Service en Informatie

  • Afdeling Voorlichting: studie - , regionale

  • Afdeling Service en Informatie

   Sector Studiecentra en provinciale steunpunten

  Onderwerp

  Pagina 70


  Service en informatie

  Service en Informatie

  Kernactiviteiten

  • Informeren

  • Adviseren

  • Signaleren

  • Klachtenafhandeling

   1 loket ten dienste van studenten en belangstellenden

   Vraag en antwoord

   Studiecoach

  Onderwerp

  Pagina 71


  Srs studie resultaten systeem

  SRS (Studie Resultaten Systeem)

  • Invoeren van de nieuwe OER (SRS/OER)

  • Actualiseren van studiepaden

  • Diplomeren (automatisch signaleren en afgeven)

  • Samenstellen van vrijstellingen en schakelprogramma’s

  • Voorlichting aan studenten (SRS-web via Studieaanbod)

  • Marketingacties (Datawarehouse)


  Opdracht1

  Opdracht

  Voorlichting en ondersteuning aan (potentiële) studenten

  • Informatie voor (potentiële) studenten

  • Vraag en antwoord

  • De studiecoach

  Onderwerp

  Pagina 73


  Onderwijs service centrum1

  Onderwijs Service Centrum

  • Directie en staf

   • Secretariaat

   • Applicatiebeheer

   • Elosa (beheer Studienet)

  • Sector Onderwijs en Examens

   • Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering

   • Afdeling Tentaminering en Certificering

   • Commissie voor de Examens

  • Sector Voorlichting, Service en Informatie

   • Afdeling Voorlichting: studie - , regionale

   • Afdeling Service en Informatie

  • Sector Studiecentra en provinciale steunpunten

  Onderwerp

  Pagina 75


 • Login