Istra ivanje percepcije gra ana juga srbije na temu vladavine prava februar 2014
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014. Metodoligija:. Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014. Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina. Veličina uzorka : 328 ispitanika.

Download Presentation

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJE GRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVA Februar 2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJEGRAĐANA JUGA SRBIJE NA TEMU VLADAVINE PRAVAFebruar 2014.


Metodoligija:

  • Realizacija : terensko istraživanje “licem u lice” sprovedeno periodu februar -mart 2014.

  • Uzorački okvir : gradjani Vranja stariji od 18 godina.

  • Veličina uzorka : 328 ispitanika.

  • Uzorak slučajan i reprezentativan a istraživanje seratifikovano prema polu, starosti, radnom statusu, mestu boravka, nacinanoj pripadnosti i obrazovanju.

    Tim za razvoj i integracije


1. Dalivam je potpunojasantermin „vladavinaprava“


2. SmatratelidanajuguSrbijeimavladavineprava?


3. ŠtajuguSrbijesmetazapunosprovođenje principa vladavine prava?


4. Da li ste dovoljno informisani o slučajevima korupcije, raznih zloupotreba i kriminala u državnim institucijama?


5. Koliko imate poverenja u lokalno pravosuđe?


6. Da li su lokalni sudovi efikasni?


7. Ima li pravde u srpskom pravosuđu?


8. Da li smatrate da ima korupcije u pravosuđu?


9. Kako se najčešće informišete o borbi protiv korupcije?


10. Daliprijavljivanjekorupcijetrebadabudeanonimno?


11. Dalismatrateda je korupcijanajuguSrbijeveća nego u ostalim delovima zemlje?


12. Da li ste vi lično imali iskustva sa korupcijom u pravosuđu?


13. DaliVam je poznatoda u Srbijipostojiinstiitucijazaštitnikagrađana - ombudsmana?


14. Dalivam je vašlokalniomudsmandostupan?


15. Da li ste dovoljno obavešteni kojim institucijama možete da se žalite u slučaju kršenja vaših prava?


16. Kako ocenjujete stanje ljudskih prava u Srbiji?


17. Koliko se u vašoj lokalnoj zajednici poštuju ljudska prava?


18. Da li biste policiji prijavili slučaj kršenja ljudskih prava u vašoj neposrednoj okolini?


19. Da li mediji poštuju manjinska/verska/seksualna prava  u svom izveštavanju?


20. Da li lokalni mediji na jugu Srbije mediji poštuju privatnost?


21. Da li mediji na jugu Srbije dovoljno izveštavaju o vladavini prava?


22. Imate li poverenja u rad policije?


23. Dalipolicija u dovoljnojmerištitigrađane?


24. Da li ima korupcije u policiji?


25. Daliste vi lično imali iskustva sa korupcijom u policiji?


26. Dali u potpunostimožetedaostvaritesvojapravanazdravstvenuzaštitu?


27. Dali je zdravstvo u vašojlokalnojsredinikorumpirano?


28. Dalistenekadamoralida date poklonlekaruda bi on radio svojposao?


29. U kojoj oblasti je korupcija najprisutnija?


30. Imate li poverenje u lokalnu vlast u vašoj zajednici?


31. Da li u vašoj lokalnoj samoupravi možete obaviti sve potrebne poslove bez problema?


32. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


33. Da li Vam je neko tražio da ga podmitite kako biste završili neki uobičajan posao u lokalnoj samoupravi?


34. Smatrate li da lokalni organi vlasti, inspekcije, komunalna policija i sl. selektivno primenjuju propise?


35. Kako ocenjujete položaj nacionalnih manjina na jugu Srbije?


36.Imalikorupcije u lokalnomškolstvu?


37. Da li građani mogu doprineti borbi protiv korupcije?


38. Ko po vama najviše treba da se bori protiv korupcije?


  • Login