ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ
Download
1 / 29

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ. д-р инж. Васил Гуляшки [email protected] ИРИОН. Съдържание на доклада:. Въведение (относно Лисабонската стратегия) Исторически особености Атестиране на учените в България и научни критерии Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ' - slade-hooper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ДВОЙНИ СТАНДАРТИ В НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

д-р инж. Васил Гуляшки

[email protected]

ИРИОН


Съдържание на доклада: БЪЛГАРИЯ

Въведение (относно Лисабонската стратегия)

 • Исторически особености

 • Атестиране на учените в България и научни критерии

 • Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?

 • Какво се случва с българските учени, завърнали се от специализации или от продължителна работа в чужбина?

 • Скандални моменти в законодателството, засягащо българската наука

 • Гилотината на тайното немотивирано гласуване

 • Дисбаланси във възрастта на кадровия състав

 • Предложения към българското правителство и към НС


Лисабонската стратегия (2000г.) БЪЛГАРИЯ

 • Хората са основният актив на Европа

  ЦЕЛИ:

  - Създаване на Интегрирана Европейска

  изследователска зона

  - Премахване на пречките за мобилност

  на учените

  - Задържане на изследователския

  талант в Европа

  - До 2010 постигане на конкурентна и

  динамична икономика на знанието


ПАРАДОКС! БЪЛГАРИЯВ България се пречи за осъществяване на мобилност на преподаватели и студенти в духа на Лисабонската стратегия!


Действия на български институции

 • Провал на проекта “Модернизация на образованието” със Световната банка (2003г.)

 • Саботаж при разработването на Стратегия за финансиране на научната инфраструктура на България (2005-2007г.)

 • Нисък % на усвояване на Европейските структурни фондове за финансиране на науката и образованието


Исторически особености на България

 • След 9.9.1944г. много учени и професори са избити, натикани в концлагери или изгонени в чужбина.

 • На тяхно място са наслагани партизани.

 • Възниква явлението “Лисенковщина”.

 • Кадрите на бившата ДС се замаскират като учени и преподаватели във ВУ.

 • Досиетата на бившата ДС в научната сфера още не са отворени.

 • През 1994г. е осъществена само частична лустрация на комунисти на ръководни постове.


Двоен стандарт: БългарияКадрите на бившата ДС подпомагат издигането в кариерата по политически, а не по научни критерии. Спира се развитието на талантливите, но неудобни учени.


Атестиране на учените в България България

 • Чл. 42 от ЗНСНЗ:

  - не по-рядко от един път на 5 години

  - чрез Правилник, утвърден от МС

 • Правилник е имало до 1991г. (отменен с ДВ бр. 27/1991)

 • Едва на 22.03.1999г. ОС на БАН приема “Критерии и методика за атестиране на учените в БАН”.


Двоен стандарт: България

 • Посредствените, но удобни на началниците си научни работници се атестират формално.

 • Изявените, но неудобни учени могат въобще да не бъдат атестирани.

 • Процедурите за даване на степени и звания на удобните протичат бързо, а на неудобните могат да се бавят много години.


Кой се издига и кой пропада в научната кариера в България?

 • През социалистическия период

  - гл. ас. Янко Янков (уволнен на 18.03.1982г. по политически причини)

  - доц. “Райна Тошкова” (от “Бягство с ... окови”, Народна Младеж 1988г.) 5 конкурса за аспирант и 3 за научен сътрудник

  - доц. Иван Илиев

  4 пъти провалян на конкурс за доцент

  - Дипломи (проф. д.ик.н. Сивенов 23г.,

  проф. д.ик.н. Байлов 27г.)


през периода научната кариера в България?от ноември 1989г. до сега - Проф. дбн Иван Канев (уволнен 1999г. сега работи в Университет Небраска, САЩ) - Гл. ас. д-р Петър Дошков (уволняван 2 пъти от ЮЗУ и 2 пъти възстановен на работа) - Димитър Русев, преподавател в НВУ, (уволнен 2002г. след като е завършил с отличие НАТО-вска военна академия в Монтерей, САЩ) - ст.н.с. дфн Красимир Кабакчиев (уволнен от ИБЕ през 2002г.) - н.с. д-р Сергей Иванов (уволнен от ИФР през 2006г.) - ст.н.с д-р Зоя Гарелкова (уволнена от ИГ)


Двоен стандарт: научната кариера в България?

 • Проявяващите инициатива в духа на Лисабонската стратегия срещу уравниловката, корупционните практики и плагиатствата в науката, политически неудобните като обучените кадри на НАТО, както и инициативните – организатори на международни конференции, издатели на сатирични вестници и др. подобни подлежат на уволнение.

 • На издигане подлежат протежетата, имащи шуробаджанашки връзки и политическа протекция, независимо от това колко са некадърни.


Български учени, завърнали се от специализации в чужбина

 • Случаят н.с. д-р Светлана Григорова

 • Случаят доц. д-р Иван Илиев

 • Случаят Димитър Русев

 • Случаят гл.ас. д-р Галя Маринова

 • Случаят проф. дбн Иван Канев

 • ... Още много други случаи ...


ПАРАДОКС! специализации в чужбина

Често пъти придобитите в чужбина ценни знания в областта на науката и новите технологии не се използват в България.

Това е в пълен разрез с Лисабонската стратегия.


Закони, засягащи специализации в чужбинабългарската наука

 • ЗНСНЗ (обнародван в ДВ бр.36 от 9.5.1972г.)

  - чл. 27а – добавен (ДВ бр.61 от 1981г.), противоконституционен от 13.07.1991г.

  - чл. 5(1), 8(1), 16(1) и 17 – политически,

  противоконституционни от 13.07.1991г.

 • ЗВО (регламентира автономията)

  безотговорност, безконтролност, безотчетност

 • Законът за БАН

  Ръководството и УС -> директори -> членове на ОС -> Ръководство и УС


Изброените недостатъци на законодателството в областта на науката в България, а именно архаичност (анахроничност), противоконституционност, уродливост и недемократичност отдалечават България от съвременните стандарти в законодателствата на ЕС и са сериозно препятствие за тръгването на нашата страна по пътя към реализация на целите на Лисабонската стратегия. Те са основната предпоставка за съществуването на двойни стандарти и неадекватна научна среда, пълна с парадокси.


Колективно, тайно, немотивирано гласуване

 • ЗНСНЗ, чл.23(4): “Гласуването е тайно.”

 • ЗНСНЗ, чл.36(4): “Гласуването е тайно.”

  => НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТЪРСЕНЕ

  НА ОТГОВОРНОСТ!

 • Административно процесуален Кодекс (в сила от 12.07.2006г.), чл. 59 (1):

  “Административният орган издава или отказва издаването на акта с мотивирано решение.”


ПАРАДОКС: гласуване

 • В българския съд като административен орган всяко решение се мотивира със съответната законова мотивировка. Така обвиняемите и евентуалните престъпници имат гаранция за своите права.

 • Във Висшата Атестационна Комисия (ВАК), която също е административен орган и, за която също важи новият Административнопроцесуален Кодекс, решенията се вземат с колективно тайно гласуване, при липса на каквато и да било научна мотивировка.


Гилотината на тайното немотивирано гласуване

 • Научният потенциал на България се обезглавява безнаказано!


Дисбаланси във възрастта на кадровия състав в българската наука

 • Доклад на Министерство на финансите:

  “Образованието – състояние, проблеми и възможности” (2004г.)

  69% от професорите са на

  възраст над 60 години

  едва 4% от професорите са на

  възраст до 49 годиниДвоен стандарт и парадокс! учебната 2002/2003г.

 • В университетите и в БАН старите кадри се предпочитат пред младите. Дори навършили пенсионна възраст за тях се намират начини да продължат да заемат щатна длъжност, което е противозаконно.

 • Напротив младите кадри трудно биват приемани, бързо биват прогонвани – уж по тяхно желание (или евентуално уволнявани), а в най-добрия случай научната им карира спира без развитие в продължение на десетки години.


Предложения към българското правителство и към НС – за изход от кризата

 • Да бъде приет нов съвременен ЗНСНЗ

 • Да се коригират съответно ЗВО и Законът за БАН

 • Да се регламентират внимателно мандатността и отговорността на ректорите на ВУ и директорите на научни институти


Да се преразгледат шифрите на правителство и към НС – за изход от кризата научните специалности Да се дефинират ясни научни критерии, които да се впишат в новия ЗНСНЗ Всички рецензии и гласувания да се аргументират въз основа на научните критерии Въз основа на научните критерии да се мотивират всички решения за даване на научно звание и научна степен Гласуването трябва да е явно и поименно, за да се носи лична отговорност


Трябва да се изготвя писмен протокол за гласуването. Кандидатът трябва задължително да получава екземпляр от всички рецензии, протоколи от гласувания и писмени документи по процедурата му Трябва да се разшири и направи общодостъпна информационната база, свързана с цитирания, импакт фактор и пр. В конспектите за конкурси в науката по всеки въпрос трябва да има посочен достъпен литературен източник Трябва да се предвидят санкции за длъжно- стните лица, нарушили новите научни закони


Липсват съвременни закони в научната сфера.Няма механизми, гарантиращи спазването на законите.

 • Двойните стандарти водят до:

  - системен психически тормоз

  - похабява се творческата енергия на

  талантливи учени чрез борби в съда

  - унищожава се творческият потенциал

  на българската нация


Финансиране на науката в България

Някои каци имат дъно ...


Финансиране на науката в България

За съжаление кацата на нашата наука няма дъно! => Трябва реформа!!!


БЛАГОДАРЯ ЗА БългарияВНИМАНИЕТО !


ad