Eceabat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

ECEABAT PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ECEABAT. Proje Yeri :  Çanakkale ,  Eceabat Proje Ofisi :  Yalın Mimarlık Mimari Proje Ekibi :  Ömer Selçuk Baz ,  Şehri Kaygısız , Ege Battal ,  Ece Özdür ,  Cihan Poçan İşveren :  T.C. Çanakkale İl Özel İdaresi Elektrik Projesi :  Pro Dizayn Elektrik Mekanik Projesi :  Moskay Mühendislik

Download Presentation

ECEABAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eceabat

ECEABAT


Eceabat

 • ProjeYeri: Çanakkale, Eceabat

 • ProjeOfisi: YalınMimarlık

 • MimariProjeEkibi: ÖmerSelçukBaz, ŞehriKaygısız,EgeBattal, EceÖzdür, CihanPoçan

 • İşveren: T.C. ÇanakkaleİlÖzelİdaresi

 • ElektrikProjesi: Pro DizaynElektrik

 • MekanikProjesi: MoskayMühendislik

 • AydınlatmaProjesi: ALD Aydınlatma

 • StatikProjesi: FonksiyonMühendislik

 • PeyzajProjesi: Omak Mimarlık

 • ProjeBaşlangıçYılı: 2013

 • ArsaAlanı: 10.000 m²

 • ToplamİnşaatAlanı: 14.479 m2


Eceabat

 • YalınMimarlıktarafındantasarlananyapıEceabat'ıngüneyindemilli park sınırındayapılmasıplanlananbirkonaklamatesisiniiçeriyor.


Eceabat

 • Yapı, programıyaklaşık 700 yatakkapasitelivedahaçokTürkiye'ninçeşitliillerindenÇanakkaleşehitlikleriniziyaretetmekiçingelecekfarklıyaşgruplarındangenç, çocukziyaretçileriçinplanlandı.

 • Programınbüyüklüğü, EceabatölçeğiveMilli Park, ÇanakkaleBoğazı, denizilişkisigözetilerekparçalıvefarklıfragmanlardanoluşanbiryapıoluşturmayolubenimsendi.


Eceabat

 • Alanınönündegeçmesiplanlanankarayolunamesafekoyarakbüyükbir park, yeşilalanoluşturuldu. Böyleceyapıönündeçözülmesiönerilenotobüsparklarıyapınıngüneykısmındaçözümlenerek 25 m genişliğinde 130 m uzunluğundayapıboşluklarıveiçsokakileilişkilibir park eldeedilmişoldu.

 • Yapıyayılıbirgirişkatı, girişkatıişlevlerinibirbirinebağlayanbiriçsokakvebuiçsokakileilişkilibirbirinden hem bağımsız hem bağımlıçalışabilecek 4 yatakbloğundanoluşturuldu.


Eceabat

 • Projekapsamındaüretilenkurguağırlık - hafiflikzemineoturma, taşıma-taşınmaprensipleriniifadeedebilecekbirdilkurmaküzerinegelişti. Bu kurgudoğasıgereğimimarlığınyüzyıllariçinde hem Anadolucoğrafyasında hem farklıcoğrafyalardabenimsediği, geliştirdiğiprensiplerinkullanımınıdaberaberindegetirdi. Değişen, ölçekveteknolojiydielbette. Ölçekveteknolojinin de bureferansıniçindenokunabileceğitutarlıbir durum üretebilmektasarımıntemelhedefioldu.


 • Login