slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Behandling av ADHD med Amfetamin. Kortsiktiga effekter på familjeinteraktionen.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Behandling av ADHD med Amfetamin. Kortsiktiga effekter på familjeinteraktionen. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Behandling av ADHD med Amfetamin. Kortsiktiga effekter på familjeinteraktionen. Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder with Amphetamine. Short Term Effects on Family Interaction Peik Gustafsson, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Malmö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Behandling av ADHD med Amfetamin. Kortsiktiga effekter på familjeinteraktionen.' - skyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Behandling av ADHD med Amfetamin. Kortsiktiga effekter på familjeinteraktionen.

Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder with Amphetamine. Short Term Effects on Family Interaction

Peik Gustafsson, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Malmö

Professor Kjell Hansson, Socialhögskolan i Lund

Lena Eidevall, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Lund

Gunilla Thernlund, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Lund

slide2
Tidigare studier gällande familjer med ett barn med ADHD:
 • Fler föräldra-barn konflikter (Barkely et al 1992)
 • Högre familjestress (Baldwin et al 1995)
 • Högre frekvens depression hos mödrar, konflikter i äktenskapet och skilsmässor (Barkely et al 1990, 1991)
 • Föräldrarna mer kommenderande och styrande. Mer kritik, färre belöningar, mer negativt beteende från föräldrarna (Johnson 1996)
 • Medicinering och beteendeinterventioner kan minska familjestressen (Wells et al 2000)
slide3
Studien utgår från ett patientmaterial från en multicenterstudie gällande effekt och säkerhet vid behandling med amfetamin av barn med ADHD 1990-1992.

Föräldrar kan tänkas svara på frågor utgående från sitt eget mående vilket kanske inte återspeglar barnets beteende. Vi har därför använt videoinspelade familjesituationer som bedömts av oberoende skattare.

slide4
Hypoteser:
 • Familjer med ett barn med diagnosen ADHD uppvisar mer familjedysfunktion än normala familjer.
 • Hög symptombelastning korrelerar med hög grad av familjedysfunktion.
 • Familjedysfunktionen orsakas delvis av barnets beteende och därför bör familjedysfunktionen liksom barnets ADHD-symptom förbättras efter tre månaders behandling med amfetamin.
slide5
45 barn (36 pojkar och 9 flickor) från

Malmö, Lund och Umeå som deltog i

multicenterstudien gällande effekt och

säkerhet vid behandling med amfetamin

(Gillberg et al 1997), inbjöds deltaga i studien

gällande familjeinteraktion. Två familjer ville

inte deltaga i denna del av studien som

således kom att omfatta 43 barn (34 pojkar

och 9 flickor).

slide6
Barnen var patienter med diagnosen ADHD enligt DSM-III-R bedömt av någon av de fyra barnpsykiatrer som deltog i undersökningen
 • Grundlig anamnes togs
 • Alla barn testades med WISC
 • Alla barn undersöktes med motorisk-neurologisk undersökning enligt ett schema utarbetat av Christopher Gillberg
 • Föräldrarna fick fylla i Conners korta formulär om barnets beteende, FARS (familjerelationsskalan) samt SCL-90 gällande deras eget mående
 • Barnets lärare fick fylla i lärarskattning av barnets beteende enligt Conners
 • Familjerna videoinspelades i standardiserade situationer (läggande av pussel, lösande av konflikt samt planering av gemensam aktivitet)
slide7
Undersökning efter tre månaders behandling med amfetamin omfattade:
 • Conners föräldraformulär
 • Conners lärarformulär
 • FARS
 • SCL-90
 • Videoinspelade familjesituationer
slide8
Instrument:
 • Skattning av videoinspelade situationer med DFI (dyadisk familjeinteraktion). Jämförelse gjordes med ett svenskt normalmaterial från 1999.
 • Skattning av videoinspelade situationer med Beavers skattningsskala. Jämförelse med normalmaterial från 1990.
 • Conners tio-svars formulär (ADHD-symptom). Jämförelse med ett eget normalmaterial från studie i Bunkeflo 1999-2000 (233 skolbarn).
 • Conners lärarskattning. Svenskt normalmaterial saknas.
 • FARS. Jämförelse med normalmaterial 1987-1989 (Kjell Hansson et al).
 • SCL-90. Jämförelse med svenskt normalmaterial samlat av Fridell et al 2000.
slide9
Statistiska metoder:
 • Gruppjämförelser: T-test, Mann-Whitney U-test.
 • Wilcoxon signed rankt test: skillnader 0 till 3 månader.
 • Fishers exakta test
 • Spearmans rankkorrelationstest
 • Linjär regeressionsanalys
 • Kolmogorov-Smirnovs test för normalitet
slide10
Conners lärarformulär:

Patientfamiljer noll månader n=41

Patientfamiljer tre månader n=28

Skillnad noll-tre månader p<0,001

slide11
Conners föräldraformulär: Normala familjer n=233 Patientfamiljer n=33 Skillnad normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0.001 Skillnad 0-3 månader p<0,001
slide12
SCL-90 mödrar:

Normala familjer n=707

Patientfamiljer n=33

Skillnad noll och tre månader p<0,05

slide13
SCL-90 ångest mödrar:

Normala familjer n=707

Patientfamiljer n=33

Skillnad noll och tre månader p<0,05

slide14
SCL-90 depression mödrar:

Normala familjer n=707

Patientfamiljer n=33

Skillnad noll och tre månader p<0,05

slide15
SCL-90 depression fäder:

Normala familjer n=309

Patientfamiljer n=26

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0,05

Skillnad mellan noll och tre månader p<0,05

slide16
FARS total mödrar:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0,001

Skillnad mellan noll och tre månader p<0,05

slide17
FARS-delskala attribution:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0,001

Skillnad mellan noll och tre månader p<0,01

slide18
FARS-delskala intressen:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Ej signifikanta skillnader

slide19
FARS-delskala isolation:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0,001

slide20
FARS-delskala kaos:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Skillnad mellan normala familjer och

patientfamiljer noll månader p<0,05

slide21
FARS-delskala insnärjdhet:

Normala familjer n=180

Patientfamiljer n=33

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer noll månader p<0,001

Skillnad mellan noll och tre månader p<0,05

slide22
Beavers:

Normala familjer n=56

Patientfamiljer noll månader n=32

Patientfamiljer tre månader n=31

Skillnad mellan normala familjer och patientfamiljer (noll och tre månader) p<0,001

Skillnad mellan patientfamiljer noll och tre månader p<0,05

slide23
Beavers-subskala ansvar:

Patientfamiljer noll månader n=32

Patientfamiljer tre månader n=31

Skillnad patientfamiljer noll och tre månader p<0,05

slide24
Beavers-delskala empati:

Patientfamiljer noll månader n=32

Patientfamiljer tre månader n=31

Skillnad mellan patientfamiljer noll och tre månader p<0,05

slide25
DFI:

Normala familjer n=624

Patientfamiljer n=23

1=vrede/avvisande

2=värme/stöd

3=tvång/påtryckning

4=sjävsäkerhet

5=engagemang

6=öppenhet/sårbarhet

7=kommunikation

8=påverkan/kontroll

9=nedstämdhet

10=positiv stämning

11=problemlösning

12=konfliktupptrappning

13=uppsikt över barn

14=försök till föräldrainflytande

15=socialt beteende

16=antisocialt beteende

slide26
Signifikanta skillnader mellan normala familjer och ADHD familjer: 1 Vrede/avvisande, 2 värme/stöd, 6 öppenhet/sårbarhet, 7 kommunikation, 8 påverkan/kontroll, 10 positiv stämning, 13 uppsikt över barn och 15 socialt beteende.

Signifikanta skillnader mellan patientfamiljer noll månader och tre månader: 5 engagemang och 14 försök till föräldrainflytande.

slide27
Mödrar med låg uppsikt över barn (> 1 SD) ökade sin uppsikt signifikant efter tre månader (p<0,01).
 • Mödrar med mycket påverkan kontroll (>1 SD), minskade detta beteende efter tre månader (p<0,05).
slide28
Faktorn fientlighet definierades som summan av

DFI-faktorerna vrede/avvisande, nedstämdhet,

konfliktupptrappning och antisocialt beteende, då

de ansågs stå för en avvisande och fientlig

föräldraattityd. Dessa DFI-faktorer var de enda

som gav Spearman korrelationer med Conners

föräldraskattningar med p-värden mindre än 0,20. Linjär regression mellan faktorn fientlighet och Conners föräldraskattning gav signifikanta resultat talande för ett linjärt samband. Detta samband upphörde efter tre månaders behandling med amfetamin.

slide29

Familjefunktionen

Barnets beteende

slide30

Familjefunktionen

Barnets beteende

slide31
Före behandling hade barnen mycket ADHD-symptom och familjerna uppvisade betydligt mer familjedysfunktion än normala familjer enligt såväl föräldrarnas självskattning som enligt observatörsskattningarna. Gällande faktorn fientlighet fanns det t.o.m. ett linjärt samband mellan denna faktor och symptomskattningar av barnet enligt föräldrarna.
 • Före behandling skattade mödrarna sitt mående inom normalzonen enligt SCL-90.
 • Efter tre månaders behandling med amfetamin förbättrades såväl barnens symptom som familjefunktionen. Korrelationen mellan barnets symptom och graden av familjedysfunktion upphörde.
 • Mödrarnas mående förbättrades enligt SCL-90, särskilt gällande ångest, nedstämdhet och somatisering. Kanske har mödrarna anpassat sig till sin situation och har därför inte angett signifikant dåligt mående innan behandling.
 • Mödrar med låg uppsikt över barn respektive mycket påverkan och kontroll jämfört med normalmaterialet, förändrade sitt beteende i normaliserande riktning efter att barnet behandlats med amfetamin i tre månader. Faktorerna engagemang och försök till föräldrainflytande minskade, kanske för att dessa beteenden inte behövs lika mycket då barnets beteende förbättras.
slide32
Den enda intervention som gjordes i studien var

läkemedelsbehandling av barnet. Denna enda åtgärd

medförde en signifikant förändring av familjefunktionen

enligt såväl föräldrarnas egna skattningar som enligt

oberoende skattare utan kännedom om familjen.

Förändringarna var i förväntad riktning med förbättrad

familjefunktion och sådana förändringar i

interaktionsmönstret gällande föräldrabeteendet som i

litteraturen beskrivs som typiska för föräldrar till barn med

ADHD. Mödrarnas mående förbättrades också. De tre uppställda

hypoteserna fick stöd av resultatet.

slide33
Slutsats:

Resultatet lämnar stöd för hypotesen att barnets

beteende påverkar familjeinteraktionen och att

denna förändras då barnets symptom minskar.

Detta kan jämföras med tidigare studier som har

rapporterat förbättrad familjefunktion då barn med

ADHD flyttar hemifrån. Resultatet tycks stödja Per

Gustafssons tes att barnets symptom organiserar

familjen.

ad