Konflikt a agrese
Download
1 / 13

Konflikt a agrese - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Konflikt a agrese. Mgr. Gabriela Mahrová. Příčiny konfliktu. Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity) Rozdíly v motivech chování Neslučitelnost rolí Zápas o uznání Obtížné mezilidské vztahy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konflikt a agrese' - skule


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konflikt a agrese

Konflikt a agrese

Mgr. Gabriela Mahrová


P iny konfliktu
Příčiny konfliktu

 • Rozdíly ve vnímání problémů (jaká je příčiny konfliktu, stala se chyba, kdo ji udělal, jaké jsou pocity)

 • Rozdíly v motivech chování

 • Neslučitelnost rolí

 • Zápas o uznání

 • Obtížné mezilidské vztahy


Z kladn strategie e en konflikt
Základní strategie řešení konfliktů

 • Přizpůsobivý styl – neasertivní, vstřícný k druhé straně s nedostatečným ohledem na vlastní zájmy.

 • Konfrontační styl – agresivní a nekooperativní, sledující pouze vlastní zájmy, v duchu principu výhra/prohra.

 • Únikový styl – neasertivní a nekooperativní, vedený především snahou se konfliktní situaci vyhnout.

 • Kompromisní styl – je pro něj typická střední míra sebeprosazení i spolupráce, je založen na principu „dej a ber“ , tj. na principu postupných ústupků zúčastněných stran.

 • Kooperativní styl – respektuje zájmy vlastní i druhé strany a přitom dostatečně asertivní, založený na principu výhra/výhra.


Druhy jedn n v konfliktn ch situac ch

Agrersivní jednání

Prosazuje sebe na úkor druhých

Užívá manipulativních technik

Sráží sebedůvěru ostatních

Ze svých neúspěchů obviňuje okolí

Často používá hlasitá a silná slova

Pasivní jednání

Neumí se adekvátně prosadit

Nedovede jasně sdělit svá práva

Chybí mu dostatečná sebejistota

Za své chování se omlouvá a vysvětluje

Nerad otevřeně vyjadřuje své názory

Asertivní jednání

Umí se bez problémů prosadit

Dokáže vyjádřit své přání

Věří si

Umí naslouchat ostatním

Je připraven uzavírat kompromisy

Umí přiznat chybu a je schopen změnit svůj názor

Vystupuje klidně a uvolněně

Druhy jednání v konfliktních situacích


N kolik doporu en
Několik doporučení

 • Zajímejte se o situaci z druhé strany.

 • Přistupujte k jednání s promyšlenou strategií.

 • Začněte navozením dobré atmosféry pro jednání.

 • Čelte problémům, nikoliv osobám.

 • Zaměřte se na věcné, racionální postupy k dosahování cíle.

 • Vstupní nabídku neberte jako jedinou možnost, která je ve hře.

 • Zdůrazňujte možnosti dosažení vzájemně výhodného výsledku.

 • Trvejte na užívání objektivních kritérií.


Agrese
Agrese

 • Zlost

 • Zuřivost

 • Verbální agrese

 • Neverbální agrese

 • Pasivní agrese

 • Agresivní násilný čin

 • Agrese jako projev nemoci


Cvi en

Agresi má v sobě každý, každý s ní jinak zachází. Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

Popište situaci a své vlastní agresivní projevy, které z ní vyplynuly.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co považujete za zdroj své agrese?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cvičení


Mo n e en vlastn agrese
Možná řešení vlastní agrese: Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

 • Vybití (sport, práce, předmět)

 • Rozpuštění (relaxace, jóga, zpomalení dechu)

 • Fantazie (řízená i neřízená představa)

 • Verbální (počítání do deseti, nadávání sám pro sebe, postěžování si)

 • Řešení – přímé sdělení pocitů tomu, koho se to týká (bez urážek, značkování a hledání viny)


Cvi en1
Cvičení Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

 • Popište situaci, kdy jste se setkal(a) ve vaší profesi s agresivním projevem někoho jiného?

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Co považujete za zdroj jeho agrese?

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Mo nosti e en agrese druh ho
Možnosti řešení agrese druhého Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

 • Asertivita (nejúčinnější je technika otevřených dveří umožňující uznání chyby)

 • Emocionální zklidnění

 • Odpojení (možnost dát si prostor a čas)

 • Výpověď o vlastních emocích

 • Obrana nikoliv útok v případě napadení


N kolik doporu en1

Nepotřebujeme dominovat! Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

Zpomalte tempo,klidný hlas, pomalejší tempo, respekt k prostoru, ne dlouhý oční kontakt, pozor na smích

Sledujte projevy klienta, akceptujte klienta a jeho hněv

Sleduji neverbální projev.Verbální sdělení není vnímáno!!

Snaha o zklidnění

Neironizujeme, nevtipkujeme

Pokuste se klienta posadit

Zanechte ústupovou cestu všem zúčastněným, nenarušujte osobní zónu

Nedotýkejte se

Nekřičte

Udržujte bezpečnou vzdálenost

Buďte všímaví k potřebám klienta

Odvraťte pozornost od nepříjemných témat

ŽÁDEJTE O POMOC!!

BRAŇTE SE, NEÚTOČTE

Několik doporučení


Zvl d n vlastn ho strachu
Zvládání vlastního strachu Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.

 • Zhluboka dýchejte

 • Přemýšlejte o postupu

 • Snažte se zmírnit svou zlost, odpor, obavy

 • Dejte najevo akceptaci člověka

 • Odmítejte jen chování


D kuji za pozornost a p eji hodn pracovn ch sp ch
Děkuji za pozornost a přeji hodně pracovních úspěchů. Psychologicky ji řadíme do chování směřující k motivům. Souvisí s pudem sebezáchovy (Freud), potřebou sebeuplatnění a sebepojetí (Adler), s potřebou seberealizace (Regers). Za největší zdroj agresivního projevu je považována frustrace či deprivace plynoucí z nedostatečného nebo chybějícího naplnění těchto potřeb a potlačení těchto projevů.


ad