סוגיות עיקריות בניהול מלאי
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

סוגיות עיקריות בניהול מלאי ענת דדון PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

סוגיות עיקריות בניהול מלאי ענת דדון. בבליוגרפיה ניהול מערכות הייצור של ציון אביבי תכנון ופיקוח הייצור של שמעון עדן ואביבה בשן. שיקולים בעד אחזקת מלאי. שיקול שיווקי- היכולת להתמודד בתחרות על הלקוח ע"י מתן מענה מיידי לצרכיו

Download Presentation

סוגיות עיקריות בניהול מלאי ענת דדון

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


סוגיות עיקריות בניהול מלאיענת דדון

בבליוגרפיה

ניהול מערכות הייצור של ציון אביבי

תכנון ופיקוח הייצור של שמעון עדן ואביבה בשן


שיקולים בעד אחזקת מלאי

 • שיקול שיווקי- היכולת להתמודד בתחרות על הלקוח ע"י מתן מענה מיידי לצרכיו

 • ויסות תהליך הייצור- ייצור בסדרות גדולות על מנת להוזיל את הייצור ,מעבר לייצור מוצר אחר.

 • מענה לעונתיות- ייצור בעונה חלשה לגיבוי הצרכים המוגברים בעונת השיא.

 • צמצום עלות ביצוע הזמנות- הזמנות גדולות מקטינות את מספר ההזמנות וכן את עלותן.

 • שיקולים כלכליים- הנחה לכמויות ,הבטחת מחיר.


שיקולים נגד אחזקת מלאי

 • עלות ההון- עלות הריבית המושקעת ברכישת המלאי.

 • עלות האחסנה- מבנים,ציוד,ארנונה,אנרגיה,עובדים.

 • עלות הפחת והבלאי- התיישנות, קלקול,בלאי.

 • שונות-עלות ביטוח,עלות שמירה ואבטחה.

 • היעדר גמישות- לשינויים והתפתחויות שיווקיות


מהו מלאי?

מלאי הוא כל החומרים והמוצרים חלקי החילוף והסחורה שהארגון מחזיק על מנת לקיים ייצור שוטף ולצורך עתידי.


מדוע יש לנהל את המלאי?

ניהול מערכת המלאי היא תהליך האחראי לאספקת חומרים,מוצרים ושירותים הדרושים לארגון בפעילותו השוטפת בכמות,באיכות ובמקום הדרוש.


סוגי מלאי

 • מלאי חו"ג

 • מלאי חלקים קנויים

 • מלאי בתהליך

 • מלאי תוצ"ג

 • מלאי חלקי חילוף

 • מלאי כלים וחומרי עזר.


מדיניות ייצור למלאי

 • מוצרים סטנדרטים-מוצרי מדף

 • זמינים ללקוח

 • מחייב אחזקת מלאי לסוגיו בכמות גבוהה

 • דוגמאות:מוצרי צריכה בסיסיים,ריהוט בסיסי


מדיניות ייצור להזמנה

 • מבוסס על דרישות הלקוח

 • דורש זמן אספקה מוגדר וידוע מראש

 • אין צורך להחזיק מלאי תוצ"ג

 • אך עדיין יש צורך להחזיק מלאי חו"ג על מנת לאפשר עמידה בלו"ז

 • דוגמאות: ייצור מטבח , עוגת יום הולדת ,ארון קיר


מטרות הבקרה על המלאי

 • מניעת חוסר-רמת שירות,זמינות,שימור לקוחות,יעדי מכירות

 • עמידה בזמני אספקה- מול התחייבות ללקוחות על מנת להשיג את אמינותם.

 • חיסכון בעלויות- מינימיזציה של עלות אחזקת מלאי וחידושו מנגד.

 • חיסכון בעלויות ומניעת בזבוז- פחת,בלאי,נזקי אחסון,התיישנות,צריכה לא מבוקרת,מניעת חסרים.

 • גמישות פיננסית- ההון המושקע במלאי יותאם לתיכנון

 • יכולת ויסות בין מוקדים שונים בארגון ומניעת כפילות


ניהול מלאי-שיקולי עלות- תועלת

עלויות הכרוכות בניהול מלאי

 • עלות עבודה- שכר עבודה למחסנאים מעתדים וכו'

 • עלות החומרה והתוכנה- שרת, עמדות מחשב,רשת,תוכנות,(עלות רכישה,שירות,אחזקה,עדכון)

 • עלות הארגון- עיצוב מערכת נהלים לוגיסטית,יישומה והטמעתה.

 • עלות ביורוקרטית- עמידה בכללים שנוסחו בנהל עשויה בהמתנות רבות לצורך אישורים.


ניהול מלאי-שיקולי עלות- תועלת

תועלות הכרוכות בניהול המלאי

 • מניעת חוסר- חידוש המלאי במועד הנדרש מונע חוסר ובמטיח רמת שירות ושימור לקוחות.

 • עמידה בזמני אספקה- מאפשר קבלת הזמנות

 • חיסכון כספי- מינימיזציה של עלות אחזקת מלאי וחידושו מנגד.

 • תועלת פיננסית- צמצום עלות ההון המושקע במלאי.

 • חיסכון באמצעות מניעת בזבוז- צריכה מבוקרת,מתוקצבת

 • חיסכון לוגיסטי כלל אירגוני- עודף במחסן א' וחוסר במחסן ב'

 • חיסכון בגין רציפות תהליכים- מניעת השבתות בגין חוסר מלאי , והגדלת נצילות משאבי הייצור.


ניתוח פארטו

קצת היסטוריה

היה היה !!! פארטו היה מתמטיקאי איטלקי שחי במאה ה- 18. הוא התבקש ליעל את תהליך גביית המיסים באיטליה. במהלך עבודתו גילה כי ע"י מיון האוכלוסייה והתמקדות בבעלי ההון ניתן ע"י השקעה מינימלית לגבות מ 20% מהאוכלוסייה כ 80% מהארנונה.מכאן התפתחו שימושים רבים לתגליתו.


המשך פארטו

פארטו הינה שיטה המאפשרת לסווג את הפריטים לפי ערכם הכספי.

בשיטה זו מחלקים את הפריטים לקבוצות בהתאם לערך הצריכה השנתית של כל פריט.

ניתוח פארטו מאפשר לדלות מתוך הפריטים את העיקר.

עיקרון זה מכונה 20-80 (20% מהפריטים מהווים 80% מערך הצריכה השנתית).


הפריטים מתחלקים בדרך כלל לשלוש קבוצות:

קבוצה A– בקבוצה זו מרוכזים מירב המשאבים לקביעת מדיניות מלאי. מבצעים מעקב ובקרה תכופים לגבי כמות ותנועות מלאי לכל אחד מהפריטים. בקבוצה זו מחשבים את הכמות המיטבית להזמנה, את מספר הזמנות בשנה, את נקודת ההזמנה, את מלאי הבטחון וגם את העלות הכוללת.

 יש לחשב לקבוצה זו: *כמויות מיטביות להזמנה תוך שימוש במודל EOQ *מספר הזמנות בשנה N/Q *נקודת הזמנה O.L *מלאי בטחון B *עלות כוללת T.C


קבוצהB - זו הקבוצה האמצעית שלעיתים אינה קיימת. לפריטים בקבוצה זו מחשבים כמות אופטימאלית להזמנה, מלאי בטחון נקודת הזמנה ועלות כוללת. ההבדל בטיפול בקבוצות A ו – B הוא שבקבוצה B אין צורך במעקב ובקרה תכופים ומדויקים.


 • קבוצה C– בקבוצה זו ערך הצריכה נמוך מאוד, אך מספר הפריטים גבוה מאוד. בקבוצה זו לא נבצע חישובים. השיטות לאחזקת המלאי יהיו עם מינימום מעקב. הטיפול בפריטים בקבוצה זו נעשה בכמה שיטות.

  • שיטת המגירה הכפולה – חלוקת הפריטים במלאי לשתי קבוצות. אחת לשימוש שוטף והשניה סגורה בגודל נקודת ההזמנה. ברגע שהחלק הראשון נגמר, מכניסים לשימוש את החלק השני ומיד מוציאים הזמנה.

  • ספירה תקופתית – ריכוז רשימת פריטים בעלי מחזור כספי נמוך לתקופה. המחסן מנפק את הכמות הדרושה לתקופה הרלוונטית וכך נחסכות ריצות למחסן וכן רישומים רבים.

  • שיטת הסופרמרקט – חלוקת המלאי לשתי קבוצות השימוש קבוצה הראשונה הוא חופשי ללא רישומים, כאשר אוזל המלאי בקבוצה הראשונה מעבירים כמות גדולה מהקבוצה השניה ואז מבצעים רישום. שיטה זו מבוססת על ניפוק גדול במקוחם ניפוקים קטנים.

  • השלמה למלאי מקסימלי – בשיטה זו מגיעים לנקודה מסוימת שהיא מהווה קו אדום ואז משלימים את המלאי למקסימום שנקבע.


יתרונות הפארטו

מיון פריטי המחסן לפי כלל פארטו מאפשר מיקוד בניהול המלאי של הפריטים בעלי ערך הצריכה השנתי הגבוה ביותר. ניהול מלאי הוא תהליך יום יומי שגוזל זמן וכסף ולכן כדאי לנצלו לפריטים אשר משפיעים באופן ניכר על כלל עלויות אחזקת המלאי.


תרגיל בפארטו


עלות קנייה

ברכישת פריטים מספק חיצוני ישנם כמה עלויות:

 • עלות הרכישה

 • עלות ההובלה

 • עלות האשראי

 • עלות ביצוע ההזמנה(יפורט בהמשך)


עלות הייצור

בייצור פריטים המפעל ישנם כמה עלויות:

 • עלות חומר גלם

 • עלות העבודה הכרוכה בייצורו

 • עלות תפעול המכונות הנדרשות

 • עלות שטחי ייצור ואחסון

 • עלות מלאי בתהליך


עלות ביצוע הזמנה

 • עדכון מפרטי רכש

 • הצעות מחיר או מכרז

 • חוזים והתקשרויות

 • עלות עבודה

 • מידע ותקשורת

 • הוצאות בנקאיות

 • עמילות מכס

 • שכירות מכולה

 • הובלה יבשתית/ימית/אוירית

 • הוצאות נמל(מיסי נמל/פריקה וטעינה/מחסני ערובה)


עלות החזקת המלאי

 • עלות ההון- הריבית המשולמת לנותן האשראי או לחילופין במקרה של הון עצמי הריבית שיכול היה לקבל אילו הושקע ההון במקור אחר.

 • עלות האחסנה- שכירות מבנים,ציוד אמצעי שינוע , או פחת על מבנים,ציוד או אמצעי שינוע,עלות עבודה,אנרגיה,שמירה,אחזקה וכו'.

 • עלות מיסים וביטוחים

 • עלות בלאי ופחת חומרים-פיזית,אופנתית,טכנולוגית.

 • חוסר מלאי- עקב בקרה לקויה,צריכה לא מבוקרת,גנבה.


ECONOMIC ORDERQUANTITY-E.O.Q מודל שיני מסור-חומר עזר מצורף

הנחות יסוד

 • קצב צריכה קבוע לאורך תקופת התכנון

 • מחיר הפריט קבוע לאורך תקופת התכנון

 • עלות ביצוע הזמנה קבוע

 • כמות ההזמנה קבועה ומתקבלת בבת אחת

 • אין אפשרות לקבל חוסר מלאי

 • עלות אחזקת המלאי מבוטאת כאחוז קבוע מערכו


סימונים ומושגים

 • Q- גודל הזמנה (ביחידות)

 • b - עלות הפריט

 • r - עלות אחזקה של יחידה אחת במשך שנה (באחוזים/שבר עשרוני)

 • A - עלות ביצוע הזמנה (עלויות קבועות)

 • N - צריכה שנתית (ביחידות)

 • TC - עלות שנתית כולל של מדיניות המלאי

 • T - זמן מחזור, הזמן בין שתי הזמנות עוקבות

 • t - זמן אספקה, מרגע הוצאת הזמנה ועד הגעת הזמנה

 • O.L - נקודת הזמנה - רמת המלאי לכשנגיע אליה נצטרך לבצע הזמנה.

 • B - גודל מלאי בטחון

 • br - עלות אחזקת יחידה בשנה (בש"ח)

 • QO - כמות אופטימאלית להזמנה


חישוב כמות אופטימאלית להזמנה

הגדרה: כמות האופטימאלית היא הכמות אשר אם תוזמן , היא תביא בסופה של השנה לעלות הכוללת המינימאלית.


חישוב זמן מחזור

הגדרה: זהו הזמן מרגע קבלת ההזמנה ועד סיומה וקבלת האחרת

יש משמעות ליחס הגודל בינו לבין זמן האספקה בבחירת נוסחת

החישוב של נקודת הזמנה.


נקודת הזמנה

t < T

t > T


חישוב עלות שנתית כוללת


מלאי ביטחון

 • הצורך במלאי ביטחון

 • מלאי ביטחון נועד לפתור שתי בעיות עיקריות:

 • שיבוש בזמן האספקה כאשר משך זמן האספקה מתארך מעבר לצפוי ואנו נאלצים להחזיק מלאי ביטחון על מנת להמשיך ולמכור למרות העיקוב.

 • שיבוש בחיזוי, כאשר נכנסות הזמנות גדולות מהצפוי, כלומר גדולות מהתחזית ולכן המלאי נגמר מוקדם מהרגיל.

 • ישנם מצבים בהם אין הכרח להחזיק מלאי ביטחון והם:

 • כאשר המלאי זמין מאוד מבחינת הספקים

 • כאשר ערך הפריט הוא גבוהה מאוד

 • כאשר יש לפריטים תאריך תפוגה קצר מאוד (אורך חיים קצר)

 • כאשר המלאי הוא מסוג שיש לו תחליפים.


מלאי ביטחון

צריכה מקסימלית

צריכה ממוצעת לאותה יחידת זמן

זמן אספקה

שיטות לחישוב מלאי ביטחון

 • שיטה 1 – הפרש הצריכה כפול זמן אספקה

B = (XMAX - X)  t


צריכה ממוצעת בזמן האספקה

 • שיטה 2 – אחוז מוגדר מראש מתוך הצריכה הממוצעת בזמן האספקה


יחידת זמן

צריכה ממוצעת

 • שיטה 3 - הצריכה הממוצעת במשך זמן מוגדר

B = X  t


שיטה 4 - שיטה סטטיסטית לקביעת מלאי ביטחון

B = K t  S


הנחה לכמויות

מודל שיני מסור מניח כי מחיר היחידה נשאר קבוע אך במציאות ידוע כי ספקים רבים מעניקים הנחה ליח' ברכישת כמות גדולה וגודל ההנחה כגודל ההזמנה.

אנו יוצאים מנקודת הנחה כי ההנחה חלה על כל היחידות המוזמנות ולא באופן פרוגרסיבי.

במודל זה תתקבל טבלת הנחות לכמויות בתחום שונים.


דוגמה להנחה בכמויות

ערך מחושב

ערך נתון

ערך נתון

ערך מחושב

ערך נבחר

הכמות האופטימלית להזמנה היא 400 יח' במחיר 98 ₪ וזאת משום שהעלות בה היא הנמוכה


שלבי ביצוע

 • נחשב לכל תחום כמות אופטימלית לפי המחיר שלו.

 • אם הכמות האופט' מתחת לתחום נבחר את צד שמאל של התחום

 • אם הכמות האופט' מעל התחום נבחר בצד ימין של התחום

 • אם הכמות האופט' בתחום נבחר אותה

 • לאחר בחירת הכמות נחשב עלות כללית לפי הנוסחה:

  TC=N*b+Q*b*r/2+A*N/Q

 • הכמות בעלת ערך TC הנמוך ביותר היא זו הכדאית לרכישה.


מודל שיני מסור המאפשר חוסר

כאשר קיים חוסר במלאי חו"ג חלק ממשאבי הייצור בטלים מעבודתם ומחכים לחומר.

השלכות אי אספקת חומר גלם בזמן עלולות לגרום להפסדים רבים הן בייצור הן ברמת השירות ללקוח ועד לאיבוד לקוחות.


פונקצית העלות הכוללת

מקרא:

L – רמת חוסר

P – עלות החוסר לפריט ליח' זמן


חישוב זמנים

משך הזמן בו אין מלאי (חוסר)

משך הזמן בו יש מלאי


חישוב ערכים אופטימאלים


 • Login