การดำเนินงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 62

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การดำเนินงาน. สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร. ปีงบประมาณ 255 1. ภารกิจในความรับผิดชอบ. ภารกิจที่ 1 : การขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ. ภารกิจที่ 2 : การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ. ภารกิจที่ 3 : การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การดำเนินงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4625739

2551


4625739

1:

2:

3 :

4:

5: //


4625739

()

6:

7 :

8:

:


4625739

  • OP

  • IP

  • PP

  • OP AE / OP HC


4625739

1.


4625739

2550


4625739

/ 2550


4625739


4625739

2550


4625739

51

KPI

 • National Coverage 99

 • 99


4625739

51


4625739

51


4625739

2.


4625739

51


4625739

51

CF

41

OP

8

1

EMS

7

IP Normal

2

9

IP_HC/AE

6

5

OPHC

+OPAE

+HCitem

Instrument

DMI

PP

3

4


4625739

DRG V.4.0

2 /

( 2 )

1.

2.

(Adjusted Relative Weight,

Adj.RW)

3.

8,535/Adj.RW (

9,000/Adj.RW)


4625739

4.

3

(Global Budget)

Global

(Global Regional Rate)

5.

(3

)

4.0

4


4625739

6.

7.

(OPAE, OPHC)

(Instrument)

8.

10 2550

DRG V 4.0

Refer


4625739

9.

10.

50 51

2


4625739

OP

IP

pp

OP AE/OP HC


4625739

OP


4625739

 • (capitation)

 • (90:10)

 • OP 51 50

600.80 / 645.52

600.80 + 44.72


4625739

51

KPI

 • Individual Record OP ( )

 • 99


4625739

IP


4625739

IP normal

 • DRG version 4

 • global budget IP normal, HC/AE

 • . predicted sum adj rw 51 GLOBAL

 • 9,000 /adj.RW ()

AE

HC

2.5%

IP


4625739


4625739

IP

IP

Baht/adj.RW

=

Predicted sum adj RW_51 .

Global IP

Predicted sum adj RW_51 * rate 8535

Predicted sum adj RW_51* rate 9000

+


4625739

Predicted sum adj RW_51 . Exclusive xrate 8535 ()

Predicted sum adj RW_51 . Exclusive xrate 9000()

2.5%

Fixed Rate

( Refer , 7)


4625739

51

KPI

 • . (

 • ) 99


4625739

pp


4625739

PP 2551

253.01 . UC .UC 46.477

composite indicator . . P&P manager

PP capitation (186.27) 63.131

PP Vertical program

(15.47)

PP Community (37.50)

PP Facility

(5 )

(82.43)

CUP

PP Area based (50.87)

Cup + PCU ( .)

.

.

65%

.

35 %

Cup

(Diff. by age group)

Cup

5 ANC, PNC, FP, EPI ,


P p vertical program

P&P verticalprogram


P p community

P&P community

Community-based (37.50)

()

CUP .. + .


P p express demand

P&P Express demand

Express demand (82.43)

CUP

Diff. by age group

UC - pop

Non-UC pop

- service &

- CUP

CUP

CUP


P p area based

P&P Area based

Area based (50.87)

35 %

Payment for PP performance base

65 %

Provincial

 • Intensive

 • composite indicator

 • UC pop + Non UC pop

 • . + . PP ,

 • DMI, PP

 • DMI


4625739

51

KPI

 • PP


4625739

OP AE/OP HC


4625739

51

KPI

 • 99


4625739


Disease management 51

Disease management _51


Disease management 511

Disease management _51


4625739

51


4625739


4625739


4625739

()

7

100

0-5

+

( 3 )

500


4625739

()

 • / (Access to needed care Effective care delivery)

 • (Safety)

 • (Standards and Good governance)

 • (Acceptability)

 • (Patient rights, choice and involvement)

 • (Continuity)


4625739

P4P

929.54

UC 46.477

20 ./

1

...1

50

...2

...3

10

25

50

25

.

pcu1

pcu2

pcu3

pcu4

pcu5

pcu6

.

.


4625739

P4P


4625739

P4P

.51


4625739

51

KPI

 • ()


4625739

3.


4625739

51

51

KPI

-


4625739

51


4625739

51


4625739

  • ()

  • UC 2551

 • 2


4625739

 • .

 • .

 • .

 • .


4625739

4.


4625739

51

KPI


4625739

51


4625739

51


4625739


 • Login