Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar ana bilim dal
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 86

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı . Kliniğimiz, 1 967 yılında Prof.Dr . Sezai Bedrettin Tümay’ın başkanlığında Haseki H astanesi ’ nden bugünkü binasına taşı ndı . “ İyi hekimlik ve iyi eğitim ” en önemli özelliğimizdir.

Download Presentation

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı


Kliniğimiz, 1967 yılındaProf.Dr.SezaiBedrettinTümay’ınbaşkanlığındaHasekiHastanesi’ndenbugünkübinasınataşındı.

“ İyi hekimlik ve iyi eğitim ” en önemli özelliğimizdir.

Türk Pediatri Kurumu’nu Cerrahpaşa Çocuk Kliniği kurmuştur.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDYurt Dışı Temsil

 • EuropeanPediatricAssociation ( EPA – UNEPSA ) Yönetim Kurulu Üyesi

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • InternationalPediatricAssociationStandingCommitte

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • Balkan Pediatri Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Z. Mehmet VURAL )

 • Balkan Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ ve Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ )


Uluslararası Çalışma Koordinatör:

1 - HealthBehavior in SchoolAgedChildren ( HBSC ) Çokuluslu Araştırması

Türkiye Yürütücüsü ( Prof. Dr. Oya ERCAN )

Yürütücü Yardımcısı ( Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU )

2 - 4C Study: TheCardiovascularComorbidity in ChildrenwithChronicKidneyDiseaseStudy. Uluslararası çok merkezli prospektif proje

( Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )

3 - PodonetStudy:Clinical, geneticandexperimentalresearchintohereditarydiseases of podocyte. Uluslararası çok merkezli prospektif proje

(Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Lale SEVER, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )

4 - TheInternationalPediatricDialysis Network (IPDN): Uluslararası çok merkezli kayıt sistemi

 • The IPPN Registry (internationalpediatricperitonealdialysis network)

 • The IPHN Registry (internationalpediatrichemodialysis network)

  ( Prof. Dr. Lale SEVER, Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN)

  Yurt Dışı Jüri Üyeliği:

  1 – Lozan Üniversitesi Akademik Yükseltme Toplantısı

  Profesörlük Atama Jüri Üyeliği ( Prof. Dr. Oya ERCAN )


Uluslararası Kongreler – 2013

10. DÜNYA ADOLESAN KONGRESİ

İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013

1. BALKAN PEDİATRİ KONGRESİ

İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve

Sergi Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDYurtiçi Temsil

 • Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • Adolesan Sağlığı Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Oya ERCAN )


FİZİKSEL İMKANLAR


26.08.2011 tarihinde Yürürlüğe Giren Tam Gün Yasası Nedeni İle Kapanan Polikliniklerimiz

 • Kardiyoloji polikliniği

 • Nöroloji polikliniği


17.11.2011 Tarihinde Marmaray Kazısı Nedeni İle Poliklinik Binamızın Kullanılamaz Hale Gelmesi

Ana binamıza taşınan polikliniklerimiz;

 • Genel Çocuk polikliniği,

 • Adolesan polikliniği,

 • Sağlam Çocuk polikliniği,

 • Çocuk Nefroloji polikliniği

 • Çocuk Romatoloji polikliniği


Yaşanan Talihsizlikler Nedeni İle Yer Değiştiren Polikliniklerimiz

 • Genel Çocuk polikliniği Kardiyoloji polikliniğine

 • Adolesan polikliniği Nöroloji polikliniğine

 • Sağlam çocuk polikliniği eski kantinin yerine

 • Nefroloji ve Romatoloji poliklinikleri ise ayaktan tedavi ünitesi olarak yapılmakta olan alana taşınmıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına

henüz ek bir yer tahsis edilmemiştir.


Kardiyoloji Polikliniğinin Yeniden Yapılandırılması

 • Kardiyoloji öğretim üyelerimizin tekrar tam gün çalışmasına izin verilmesi ile;

 • Çocuk Mikrobiyoloji Laboratuarının, MikrobiyolojiAnabilim Dalı içerisine taşınması sağlandı.

 • Boşalan bu alan, 62.500 TL.lik bağış ile Kardiyoloji polikliniği olarak düzenlendi.


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • SERVİSLER : Toplam 83 yatak

 • Acil Servis : 10 yatak

 • Acil Müşahade : 3 yatak

 • Büyük Çocuk Servisi: 19 yatak

  ( Nefroloji + Kardiyoloji + Romatoloji + Gastroenteroloji )

 • Süt Çocuğu Servisi : 18 yatak

  ( Metabolizma + Genetik + Endokrin + Nöroloji )

 • Hematoloji – Onkoloji Servisi: 18 yatak

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Alerji Servisi : 15 yatak

 • Gastroenteroloji Servisi : 11 yatak

  Gastroenteroloji Servisimiz 10.07.2011 tarihinden beri hemşire eksikliği nedeni

  ile kapalıdır.


Yoğun Bakımlar :

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi: 9 kuvöz

Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi : 6 yatak

Yenidoğan Özel Bakım Ünitesi : 10 kuvöz

Özel Bakım Ünitemiz 26.12.2011 tarihinden beri kapalıdır.


YENİDOĞAN ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ

Bağış olarak gelen ve 2011 yılından beri hemşire eksikliği nedeni ile kullanamadığımız kuvözlerimiz


Non – İnvazif Laboratuarlar:

 • Çocuk Merkez Laboratuarı

 • ( Biyokimya Ünitesi + İmmünoloji Ünitesi + Hematoloji Ünitesi + Metabolizma Ünitesi )

 • EEG Laboratuarı

 • EKO Laboratuarı

 • EKG Laboratuarı

 • Röntgen Laboratuarı

 • Genetik Laboratuarı


İnvazif Laboratuarlar:

Anjio Laboratuarı : 1 uygulama masası

Endoskopi Birimi : 1 uygulama masası

Hemodiyaliz Ünitesi : 8 yatak

Kütüphane + Toplantı Salonu : 60 kişilik

Seminer Salonu : 30 kişilik


İNSAN KAYNAKLARI


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDİnsan Kaynakları 2009 - 2013


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM DAĞILIMI, 2013


CTF – İTF – MARMARA TIPÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları Mevcut Hekim Sayıları

Üç Tıp Fakültesindeki yan dal ve asistan dağılımındaki dengesizlik


2013 – 2014 Hemşirelerin Sayısal Dağılımı ve İhtiyaç Durumu


ŞUBAT 2014 - TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASI AYRILACAK (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

TOPLAM 19 HEMŞİRE


OCAK 2013 - TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASI HEMŞİRE DURUMU


Hemşire eksikliği nedeni ile 2 servisimiz kapalı

 • Gastroenteroloji Servisi

 • Yenidoğan Ara Bakım Servisi


Personel Dağılımı-2013

10

2


AKADEMİK FAALİYETLER


Anabilim Dalı YayınlarıSCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler


Bilim Dalları 2009 – 2013 Yılları Arası SCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler


Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri h-indexleri, 2013


EĞİTİM FAALİYETLERİ


A- MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Öğretim üyesi sayısı: 30

Anabilim Dalı Teorik Dersleri ve Uygulamaları

2., 3., 4., 6. sınıflarda

Sınıflardaki öğrenci sayısı:

Türkçe Tıp Programı: 330-480

İngilizce Tıp Programı: 77-86

60 öğrenci / 1 öğretim üyesi


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Yıllık toplam ders yükü (Intern dönemi hariç)


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Anabilim Dalı Kliniği’nde

bir günde uygulama yapan öğrenci sayıları


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Diğer anabilim dalları ile karşılaştırma

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile aynı ders yükü

İç Hastalıkları ABD öğretim üyesi: 53

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi: 30

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim üyelerine düşen ders yükü

1.7 kat daha fazla


Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim DalıÖĞRENCİ EĞİTİMİ


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Öğrenci memnuniyeti

Resmi anketlerde ortalama not: 7.0


İntern Eğitimi

 • İlk gün tanışma, öğrencinin beklentileri, dosya doldurma, reçete yazımı, hijyen koşulları

 • Seminer programı

 • Yoklama

 • Anket


İNTERN SEMİNER KONULARI

 • Pratikte Yatış İşlemleri, Dosya Hazırlama, İlaç İsteme, Laboratuara örnek gönderme

 • Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım

 • İdrar Tahlili Değerlendirme / Kan gazı Değerlendirme

 • İshalli Çocuğa Yaklaşım

 • Ateşe Yaklaşım

 • Periferik Yayma

 • Yeniden canlandırma ( Suni Solunum, Kalp masajı )

 • Nefrolojide Sıvı Tedavisi

 • Karın Ağrısı

 • Komadaki Hastaya Yaklaşım

 • Aşı Pratiği

 • Çocuklarda İlaç Kullanımı ve Doz Hesaplama

 • Sık Hasta Olan Çocuğa Yaklaşım

 • Acil Alerjik Olaylara Yaklaşım

 • Sağlam Çocuk Takibi

 • EKG Çekimi

 • Çocuklarda Zehirlenmeler

 • Çocuk İstismarı


Çocuk Kliniğinde daha fazla servis kapatılması Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir


B - MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM


ASİSTAN EĞİTİMİ

 • Oryantasyon Eğitimi

 • Sabah Toplantıları

 • Öğlen Toplantıları

 • Vizitler

 • Servis dosya toplantıları


Oryantasyon Eğitim Programı

 • Çocuk Kliniği tarihçesi, birimleri ve çalışanlarının tanıtılması

 • Mesai saatleri, nöbet devirleri, genel ast/üst ilişkileri

 • Hastaya genel yaklaşım

 • Yatış dosyası doldurma ve takibi, onam formu

 • Epikriz yazma

 • Servis işleyişi (otomasyon işlemleri, eczane işlemleri vb.)

 • Laboratuar işleyişi ve yönlendirme ( hangi tüp hangi lab. gibi )

 • Enfeksiyonlardan korunma ( el temizliği, tıbbi atık vb. )

 • Eğitim seminerlerine devam ve hazırlama


Sabah Toplantıları

 • Her sabah saat 08:00’de düzenlenir.

 • Bilim Dalına yatan hastalar takdim edilir.

 • Acil Servise yatan hastalar takdim edilir.

 • Sabah toplantılarına tüm internler, asistanlar, uzmanlar ve öğretim üyeleri katılmaktadır.

Çocuk Kliniğinde hayat saat 08:00’de eğitim ile başlar


ÖĞLEN TOPLANTILARI PROGRAMI


CTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD ASİSTAN KARNESİ


ASİSTAN KARNESİ İÇERİĞİ

 • YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER

  A1 – LomberPanksiyon

  A2 – Mikrobiyolojik Kültür Ekimi

  A3 – Nazogastrik Sonda Takılması

  A4 – Torasentez

  A5 – Parasentez

  A6 – Areryel Kan Gazı Örneği Alınması

  A7 – EndotrakealEntübasyon

  A8 – Resüsitasyon

  A9 – Umbilikalkateterizasyon

  A10 – Ventilatör Uygulaması

  A11 – Kan Değişimi

  A12 – Kemik İliği Aspirasyonu

  A13 – Lenf Bezi AspirasyonBiopsisi

  A14 – Mesane Kateterizasyonu

  A15 – SuprapubikAspirasyon

  A16 – Aşı uygulaması

  A17 – Denver Testi


 • YORUMLANMASI ZORUNLU İŞLEMLER

  B1 – Hemogram

  B2 - Periferik Yayma

  B3 – İdrar Sedimenti

  B4 – Kan Gazı

  B5 – PA Akciğer Grafisi

  B6 – El-Bilek Grafisi

  B7 – WatersGrafisi

  B8 – Sistografi

  B9 – Direkt Üriner Sistem Grafisi ve IVP

  B10 – Tele Grafi

  B11 – EKG

  B12 – Solunum Fonksiyon Testi

  B13 – Kemik İliği

  B14 – Sinoviyal Analiz


HİZMET İSTATİSTİKLERİ


CTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YATAN HASTA

3406


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD POLİKLİNİK SAYILARI 2007 – 2013


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACİL, GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013


2013 yılı Laboratuar İşlemleri

 • Non – İnvazif Laboratuarlar:

 • Çocuk Merkez Laboratuarı : 623.388

  Biyokimya Ünitesi : 563.376

  Metabolizma Ünitesi : 39.149

  İmmünoloji Ünitesi : 18.577

  Hematoloji Ünitesi : 2.286

 • Röntgen Laboratuarı : 10.097

 • EKG Laboratuarı : 1.083

  EKG – Holter

 • EKO Laboratuarı : 393

  Fetal – Transtorasik – Kontrast

 • Genetik Laboratuarı : 2.096

  Periferik Kandan Kromozom Analizi - Amnion Materyalinden Kromozom Analizi –

  Fetal Kan Kromozom Analizi - Kemik İliği Materyalinden Kromozom Analizi – FISH analizi

  Cilt Biyopsisinden Kromozom Analizi - CVS Materyalinden Kromozom Analizi - DNA İzolasyonu


İnvazif Laboratuarlar:

 • Hemodiyaliz Ünitesi : 1414

 • Endoskopi Birimi : 360

 • Anjio Laboratuarı : 39


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIYATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIYATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI2013-Yıllık Ortalama


Yataklar neredeyse tümüyle her zaman dolu,

yatamayan ve sevk edilmek durumunda kalan hastalar nedeni ile

öğretim üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIPOLİKLİNİK SAYISI,2013

 • Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı: 111.967 hasta

 • Hekim başına yıllık hasta sayısı (111.967/83 hekim): 1.349hasta

 • Hekim başına günlük hasta sayısı (365 gün/yıl): 3,69 hasta

 • Yıllık toplam yatan hasta sayısı: 6.101 hasta

 • Hekim başına yıllık yatan hasta sayısı: 73,5 hasta

 • Hemşire başına yıllık yatan hasta sayısı: 69,3 hasta


Hizmet İstatistikleri (2009-2013)

MALİ ANALİZ


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GELİR VE GİDER ( 2012 – 2013 )


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK GELİR-GİDER FARKI DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)(1.000TL)


CTF ANABİLİM DALLARI OCAK – ARALIK 2013 GELİR DURUMU


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Fatura Ret Oranları


Dökümante Bağış Miktarı


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi


 • Yenidoğan yoğun Bakım 3. Düzey ünitesinin inşası (2010):

  Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı

  500.000 TL

  NEONATOLOJİ BİLİM DALI

  TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI : 1. 057.434 TL.


KARDİYOLOJİ BİLİM DALI

KARDİYOLOJİ BİLİM DALI

Toplam Bağış Miktarı : 182.500 TL.


3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ


NEFROLOJİ – ROMATOLOJİ BİLİM DALLARI


ENFEKSİYON BİLİM DALI


İSTEKLER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ÇOCUK MERKEZ LABORATUARI

2 biyolog

3 kan alma elemanı

1 sekreter

 • 58 hemşire

 • 1 diyetisyen

 • 5 sekreter

 • 12 hizmetli

 • 5 temizlik personeli


ADOLESAN BİLİM DALI

GENETİK BİLİM DALI

1 uzman doktor

1 biyolog

2 laborant

 • 1 uzman doktor

 • 1 sosyal hizmet uzmanı

 • 1 psikolog

 • 1 sekreter

 • 1 hemşire


Teşekkürler


 • Login