PERFORMANCE MANAGEMENT HAYS CZECH REPUBLIC - PowerPoint PPT Presentation

Performance management hays czech republic
Download
1 / 35

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERFORMANCE MANAGEMENT HAYS CZECH REPUBLIC. CHANGE MANAGEMENT PŘI ZMĚNĚ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ. Petr Vidmar, Eva Kramešová. HAYS CELOSVĚTOVĚ. Continental Europe & Rest of the World. UK & Ireland. Asia Pacific. 3 regiony. 33 zemí. 256 kanceláří. 4.900 konzultantů. 60,000

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PERFORMANCE MANAGEMENT HAYS CZECH REPUBLIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Performance management hays czech republic

PERFORMANCE MANAGEMENTHAYS CZECH REPUBLIC

CHANGE MANAGEMENT PŘI ZMĚNĚ TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ

Petr Vidmar, Eva Kramešová


Hays celosv tov

HAYS CELOSVĚTOVĚ

Continental Europe & Rest of the World

UK & Ireland

Asia Pacific

3

regiony

33

zemí

256

kanceláří

4.900

konzultantů

60,000

Umístěných kandidátů v roce 2011


Hays cee

HAYS CEE

 • Založena v roce 2008, 12 kanceláří, více než 200 konzultantů

 • Více než 300.000 kvalifikovaných kandidátů v regionální databázi, napříč specializacemi

 • 10 specializovaných divizí – expertních center

 • Regionální a lokální sdílení informací, zkušeností a know-how

 • Služby v oblasti recruitmentu, dočasného přidělení, outplacementu a HR marketingu


Performance management hays czech republic

SITUACE NA TRHU

POČÁTEK CHANGE MANAGEMENTU

Presenter's name & Date. 2003 users: Go View Header & Footer to edit text / 2007 users: Go Insert Header & Footer to edit text

4


D vody k implementaci

DŮVODY K IMPLEMENTACI

Recese a očekávání horších zítřků

Větší důraz na přidanou hodnotu služeb

Kandidáti nemění zaměstnání

Tlak na cenu a rozsah služeb


Vliv na agentury a konzultanty

VLIV NA AGENTURY A KONZULTANTY

Fluktuace

Náročnější prostředí

Přechod do interního HR

Odchod potenciálních talentů

Dopad na kvalitu služeb


Performance management hays czech republic

PERFORMANCE MANAGEMENT

STABILIZACE A ROZVOJ

Presenter's name & Date. 2003 users: Go View Header & Footer to edit text / 2007 users: Go Insert Header & Footer to edit text

7


Zhodnocen implementace

ZHODNOCENÍ IMPLEMENTACE

Analýza situace a aktivit

Definice kritických bodů

Rezistence a komunikace

Systém sledování a hodnocení


Komunikace

KOMUNIKACE

KPIs nejsou čárky

Vyvážení kvantity a kvality

Nastavení motivačního systému

Vizualizace výsledků

denní reporting

balance scorecard


Motivace

MOTIVACE

Prokazatelné úspěchy

pozitivní příklady táhnou

Součást hodnotících pohovorů

kariérní růst

Vizualizace

přátelsky konkurenční prostředí

Týdenní vyhodnocení

motivace a odměny


Sledov n a vyhodnocen

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ

Globální systém

One Touch – CRM / Databáze

MI Tool – manažerská nastavba

Hays performance indicator

Lokální využití

Týmové operativní meetingy

Management meeting

Individuální performance management

Strategie


Performance 4 talents

PERFORMANCE 4 TALENTS

BUDOVÁNÍ TALENTU

Přirozený talent + aktivity = úspěch

Stabilizace aktivit

Záchytný bod pro juniory

ROZVINUTÍ TALENTU

Optimalizace aktivit dle sektoru

Vlastní práce s aktivitami

UDRŽENÍ TALENTU

Sledování dlouhodobých trendů

Predikce možných problémů

Nápravná opatření v předstihu


Performance m an ag e me n t hodnot c rozhovory

PERFORMANCE MANAGEMENTHODNOTÍCÍ ROZHOVORY


Performance m an ag e me n t mana ersk p e lapy

PERFORMANCE MANAGEMENTMANAŽERSKÉ PŘEŠLAPY

aneb jak NE…


Performance management hays czech republic

1.

CHYBĚJÍCÍ ŠIRŠÍ KONTEXT

Performance and Career Tracker

18


Ir rozm r

ŠIRŠÍ ROZMĚR

 • Zasazení do kontextu firemních hodnot a cílů

 • Smysluplné intro ve stylu „Jsme tu, protože…“

 • Vedení příkladem

HODNOTY

VIZECÍLE

19


Performance management hays czech republic

2.

JEDNORÁZOVÝ VÝSTŘELANEB ŠUP S TÍM DO ŠUPLÍKU

Performance and Career Tracker

20


Nekone n p b h

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

21


Performance management hays czech republic

3.

CÍLE, KTERÉ NEJSOU SMART

Performance and Career Tracker

22


Performance management hays czech republic

SMART

SPECIFIC

MEASURABLE

ACHIEVABLE

RELEVANT

TIME-BOUND

23


Performance management hays czech republic

4.

ŠPATNÁ PRÁCE S ČASEM

Performance and Career Tracker

24


Kdy to nefunguje

KDY TO NEFUNGUJE

 • Opakovaně přesouvaný rozhovor

 • Mnoho slov a málo výsledků

 • Příliš rychlé tempo

25


Performance management hays czech republic

5.

DIREKTIVNĚ VEDENÝ ROZHOVOR

Performance and Career Tracker

26


Dominantn f

DOMINANTNÍ ŠÉF

 • Chybí otevřené otázky a zpětná vazba

 • Cíle jsou diktovány nadřízeným

 • Chybí zájem o podřízeného– scénář už je napsaný…

 • Neschopnost aktivně naslouchat

27


Performance management hays czech republic

6.

ATMOSFÉRA STRACHU

Performance and Career Tracker

28


Performance management hays czech republic

7.

NEDOSTATEČNÁ PŘÍPRAVA

Performance and Career Tracker

29


Co v echno se d zanedbat

CO VŠECHNO SE DÁ ZANEDBAT

 • Chybí struktura a jasný plán

 • Rozbíhavost myšlení

 • Slabá revize předchozích cílů

 • Manažer nemá dostatečné informace, nemá možnost argumentovat

30


Performance management hays czech republic

8.

CHYBNÁ ADMINISTRACE

Performance and Career Tracker

31


Performance management hays czech republic

9.

ŠPATNĚ KALIBROVANÉ HODNOCENÍ

Performance and Career Tracker

32


Performance management hays czech republic

10.

ZÁVĚREČNÉ ZMATENÍ

Performance and Career Tracker

33


Kde vis otazn ky

KDE VISÍ OTAZNÍKY?!

 • Chybí sumarizace a zpětná vazba

 • Neuzavřené tvary, nejasnosti, náznaky

 • Nepochopení situace a případných konsekvencí

 • Absence jednoznačného akčního plánu (kdy/co/kdo..)

34


Performance management hays czech republic

OTÁZKY?

35


 • Login